Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Poniedziałek, 3 lutego 2014 r. - Strasburg

6. Akty delegowane (art. 87a Regulaminu)

Zgodnie z art. 87a ust. 6 Regulaminu przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji powiadomił przewodniczącego PE, że nie wniesiono żadnego sprzeciwu wobec:

- zalecenia dotyczącego decyzji komisji TRAN w sprawie niewyrażania sprzeciwu wobec projektu rozporządzenia Komisji zmieniającego rozporządzenie Komisji (UE) nr 1178/2011 ustanawiające wymagania techniczne i procedury administracyjne odnoszące się do załóg w lotnictwie cywilnym (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- zalecenia dotyczącego decyzji komisji REGI w sprawie niezgłoszenia sprzeciwu wobec rozporządzenia delegowanego Komisji z dnia 7 stycznia 2014 r. w sprawie europejskiego kodeksu postępowania w zakresie partnerstwa w ramach europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Jeżeli zalecenia te w okresie dwudziestu czterech godzin nie wzbudzą sprzeciwu żadnej grupy politycznej lub grupy złożonej z co najmniej 40 posłów do PE, uznaje się je za przyjęte. W przeciwnym wypadku zostają one poddane pod głosowanie.

Zalecenia te są dostępne na stronie internetowej Séance en direct.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności