Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 februarie 2014 - Strasbourg

6. Acte delegate (articolul 87a din Regulamentul de procedură)

În conformitate cu articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură, preşedintele Conferinţei preşedinţilor de comisie a adus la cunoştinţa Preşedintelui Parlamentului că nicio obiecţiune nu a fost formulată cu privire la:

- o recomandare de decizie a Comisiei TRAN de a nu se opune proiectului de regulament al Comisiei de modificare a Regulamentului (UE) nr. 1178/2011 al Comisiei de stabilire a cerințelor tehnice și a procedurilor administrative referitoare la personalul navigant din aviația civilă (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- o recomandare de decizie a Comisiei REGI de a nu se opune proiectului de regulament delegat al Comisiei din 7 ianuarie 2014 privind Codul european de conduită referitor la parteneriatul în cadrul fodurilor structurale și de investiții europene (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Dacă aceste recomandări nu fac obiectul unei opoziţii din partea unui grup politic sau a unui număr de cel puţin 40 de deputaţi în termen de 24 de ore, ele vor fi considerate aprobate. În caz contrar, ele vor fi supuse la vot.

Aceste recomandări sunt disponibile pe site-ul „Séance en direct”.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate