Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. február 3., Hétfő - Strasbourg

7. Dokumentumok benyújtása

Az alábbi dokumentumokat nyújtották be:

1) a Tanács és a Bizottság

- Javaslat a foglalkoztatási szolgálatok európai hálózatáról, a munkavállalók mobilitási szolgáltatásokhoz való hozzáféréséről és a munkaerőpiacok további integrációjáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
Az eljárási szabályzat 124. cikkének (1) bekezdése értelmében az elnök konzultál a javaslatról az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal.

A Szerződés 307. cikke értelmében az elnök a javaslatról fakultatív módon konzultál a Régiók Bizottságával.

utalva

illetékes :

EMPL

vélemény :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Az Európai Központi Bank felügyelőtanácsa alelnökének kinevezése (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

utalva

illetékes :

ECON

- Javaslat az Európai Unió és a Seychelle Köztársaság között létrejött halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő megkötéséről szóló tanácsi határozatra (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

utalva

illetékes :

PECH

vélemény :

DEVE, BUDG

- A DEC 1/2014. számú előirányzatok átcsoportosítására vonatkozó javaslat – III. szakasz - Bizottság (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

utalva

illetékes :

BUDG

- Javaslat a 2009/831/EK határozat alkalmazási ideje tekintetében történő módosításáról szóló tanácsi határozatra (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

utalva

illetékes :

REGI

vélemény :

AGRI, ECON

2) a parlamenti bizottságok, jelentések

- Jelentés az Európai Unióban okmányokkal nem rendelkező migráns nőkről (2013/2115(INI)) - FEMM bizottság - Előadó: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Jelentés a természeti és ember okozta katasztrófák biztosításáról (2013/2174(INI)) - ECON bizottság - Előadó: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Jelentés a 78/660/EGK és a 83/349/EGK tanácsi irányelvnek a nem pénzügyi és a sokszínűséggel kapcsolatos információknak bizonyos nagyvállalatok és vállalatcsoportok általi közzététele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Jelentés a homofóbia, illetve a szexuális irányultságon és a nemi identitáson alapuló megkülönböztetés elleni európai menetrendről (2013/2183(INI)) - LIBE bizottság - Előadó: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Jelentés a Számvevőszék jövőbeli szerepéről – A Számvevőszék tagjainak kinevezési eljárása: konzultáció az Európai Parlamenttel (2012/2064(INI)) - CONT bizottság - Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Jelentés a bizonyos közokiratok Európai Unión belüli elfogadásának egyszerűsítése révén a polgárok és a vállalkozások szabad mozgásának előmozdításáról és az 1024/2012/EU rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Jelentés az intelligens energiahálózatok fejlesztésének helyi és regionális következményeiről (2013/2128(INI)) - REGI bizottság - Előadó: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Jelentés a visszautasított beszállás és légijáratok törlése vagy hosszú késése esetén az utasoknak nyújtandó kártalanítás és segítség közös szabályainak megállapításáról szóló 261/2004/EK rendeletnek, valamint a légifuvarozók felelősségéről szóló 2027/97/EK rendeletnek az utasok és poggyászaik légi szállítása tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Jelentés az integrált uniós csomagkézbesítési piacról az e-kereskedelem bővülése érdekében (2013/2043(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Jelentés a „Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható európai acélipar érdekében” című dokumentumról (2013/2177(INI)) - ITRE bizottság - Előadó: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Jelentés a mezőgazdasági kisüzemek jövőjéről (2013/2096(INI)) - AGRI bizottság - Előadó: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Jelentés a Parlament eljárási szabályzata zárószavazásról szóló 166. cikkének és a bizottságban való szavazásról szóló 195. cikke (3) bekezdésének módosításáról (2014/2001(REG)) - AFCO bizottság - Előadó: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Jelentés a 260/2012/EU rendeletnek az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Ajánlás a tagállamoknak a halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinoszi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás aláírására, megerősítésére vagy az ahhoz történő csatlakozásra történő felhatalmazásáról szóló tanácsi határozattervezetről (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - TRAN bizottság - Előadó: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Ajánlás a tagállamoknak a fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő aláírására adott felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetről (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - INTA bizottság - Előadó: David Martin (A7-0041/2014)

- Jelentés a Zbigniew Ziobro mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelemről (2013/2189(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Jelentés az éghajlat- és energiapolitika 2030-ra szóló keretéről (2013/2135(INI)) - ENVI bizottság - ITRE bizottság - Előadó: Anne Delvaux - Előadó: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Gaboni Köztársaság között érvényben lévő halászati partnerségi megállapodással előírt halászati lehetőségek és pénzügyi hozzájárulás megállapításáról szóló jegyzőkönyvnek az Európai Unió nevében történő aláírásáról szóló tanácsi határozattervezetről (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - PECH bizottság - Előadó: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Jelentés Klaus Heiner Lehnének a Számvevőszék tagjává történő kinevezéséről (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - CONT bizottság - Előadó: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Jelentés az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt behozatallal szembeni védelemről szóló 1225/2009/EK tanácsi rendelet és az Európai Közösségben tagsággal nem rendelkező országokból érkező támogatott behozatallal szembeni védelemről szóló 597/2009/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Jelentés az egyrészről az Európai Unió, másrészről Grönland és a Dán Királyság közötti kapcsolatokról szóló tanácsi határozattervezetről (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - DEVE bizottság - Előadó: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Jelentés az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 2011. évi 29. éves jelentésről (2013/2119(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Jelentés az uniós szabályozás célravezetőségéről, a szubszidiaritásról és az arányosságról – a jogalkotás minőségének javítása 2011-ben – 19. jelentés (2013/2077(INI)) - JURI bizottság - Előadó: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Ajánlás az Európai Unió és a Svájci Államszövetség közötti, a versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozatra irányuló tervezetről (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - ECON bizottság - Előadó: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Jelentés Lara Comi mentelmi jogának és kiváltságainak fenntartására irányuló kérelemről (2014/2014(IMM)) - JURI bizottság - Előadó: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Jelentés a polgári légiközlekedési események jelentéséről, a 996/2010/EU rendelet módosításáról és a 2003/42/EK irányelv, az 1321/2007/EK bizottsági rendelet és az 1330/2007/EK bizottsági rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Jelentés a közösségi munkaerő mintavételes felmérésének megszervezéséről szóló 577/98/EK rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - EMPL bizottság - Előadó: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Jelentés a belső piacon történő elektronikus tranzakciókhoz kapcsolódó elektronikus azonosításról és bizalmi szolgáltatásokról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - ITRE bizottság - Előadó: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Jelentés az Unión kívüli beruházási projekteket támogató finanszírozási műveletek veszteségeivel szemben az Európai Beruházási Banknak nyújtott uniós garanciáról szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - BUDG bizottság - Előadó: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Jelentés az európai környezeti-gazdasági számlákról szóló 691/2011/EU rendeletet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - ENVI bizottság - Előadó: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Jelentés a harmadik országbeli állampolgárok idényjellegű munkavállalás céljából való belépésének és tartózkodásának feltételeiről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Jelentés az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájának bevezetéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - TRAN bizottság - Előadó: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Jelentés a közszektorbeli szervezetek webhelyeinek akadálymentesítéséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - IMCO bizottság - Előadó: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Jelentés a 2368/2002/EK tanácsi rendeletnek Grönland kimberley-i folyamat tanúsítási rendszere végrehajtásában való részvétele tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - INTA bizottság - Előadó: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Jelentés a tagállamok foglalkoztatáspolitikáira vonatkozó iránymutatásokról szóló tanácsi határozatra irányuló javaslatról (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - EMPL bizottság - Előadó: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Jelentés a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló 2005/29/EK irányelv végrehajtásáról (2013/2116(INI)) - IMCO bizottság - Előadó: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Jelentés a Bolíviából, Kambodzsából, Egyenlítői-Guineából, Grúziából és Sierra Leonéból származó atlanti nagyszemű tonhal (Thunnus obesus) behozatalának tilalmáról, valamint az 1036/2001/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 827/2004/EK tanácsi rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - PECH bizottság - Előadó: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Jelentés a büntetőügyekben kibocsátott európai nyomozási határozatról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelv tervezetéről (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - LIBE bizottság - Előadó: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Jelentés a hitelintézeteknek és bizonyos befektetési vállalkozásoknak az egységes szanálási mechanizmus keretében történő szanálására vonatkozó egységes szabályok és egységes eljárás kialakításáról, valamint az Egységes Bankszanálási Alap létrehozásáról és az 1093/2010/EU európai parlamenti és tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - ECON bizottság - Előadó: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Jelentés az ellenőrzéssel történő szabályozási bizottsági eljárás alkalmazását előíró, a jogérvényesülés területére vonatkozó egyes jogi aktusoknak az Európai Unió működéséről szóló szerződés 290. cikkéhez történő igazításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - JURI bizottság - Előadó: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Jelentés a fizetésképtelenségi eljárásról szóló 1346/2000/EK tanácsi rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - JURI bizottság - Előadó: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013).

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat