Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Luni, 3 februarie 2014 - Strasbourg

8. Semnarea actelor adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară (articolul 74 din Regulamentul de procedură)

Preşedintele a anunţat că, împreună cu preşedintele Consiliului, Președintele Parlamentului European va semna miercuri următoarele acte adoptate în conformitate cu procedura legislativă ordinară:

- Directiva Parlamentului European și a Consiliului privind contractele de credit oferite consumatorilor pentru bunuri imobile rezidențiale și de modificare a Directivelor 2008/48/CE și 2013/36/UE și a Regulamentului (UE) nr. 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului privind tahografele în transportul rutier, de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 3821/85 al Consiliului privind aparatura de înregistrare în transportul rutier şi de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului privind armonizarea anumitor dispoziții ale legislației sociale în domeniul transporturilor rutiere (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).

Aviz juridic - Politica de confidențialitate