Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg

10. Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)

De volgende mondelinge vragen zijn ingediend (artikel 115 van het Reglement):

- (O-000016/2014) van Brian Simpson, namens de Commissie TRAN, aan de Commissie: NAIADES II - een actieplan voor het bevorderen van de binnenvaart (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014) van George Sabin Cutaş, namens de Commissie ECON, aan de Commissie: EU-samenwerkingsovereenkomsten ter handhaving van het mededingingsbeleid - de toekomst (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014) van Mikael Gustafsson, namens de Commissie FEMM, aan de Commissie: Naar de uitroeiing van vrouwelijke genitale verminking (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).

Juridische mededeling - Privacybeleid