Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. februára 2014 - Štrasburg

10. Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)

Poslanci predložili tieto otázky na ústne zodpovedanie (článok 115 rokovacieho poriadku):

- (O-000016/2014), ktorú položil Brian Simpson, v mene výboru TRAN, pre Komisiu: NAIADES II - akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014), ktorú položil George Sabin Cutaş, v mene výboru ECON, pre Komisiu: Dohody EÚ o spolupráci v oblasti presadzovania politiky hospodárskej súťaže - ďalší postup (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014), ktorú položil Mikael Gustafsson, v mene výboru FEMM, pre Komisiu: Smerom k odstráneniu mrzačenia ženských pohlavných orgánov (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia