Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Συνοπτικά πρακτικά
Δευτέρα 3 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

11. Αναφορές

Οι κάτωθι αναφορές, που έχουν καταχωρισθεί στο γενικό πρωτόκολλο στις κατωτέρω ημερομηνίες παραπέμφθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 201, παράγραφος 6, του Κανονισμού, στην αρμόδια επιτροπή:

Στις 31 Ιανουαρίου 2014

Jutta Blum (αριθ. 2800/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2801/2013)· Luis Manuel González Alonso (αριθ. 2802/2013)· Margarita Mª Lores Martínez (αριθ. 2803/2013)· Alberto Ruiz González (αριθ. 2804/2013)· Francesco Era (αριθ. 2805/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2806/2013)· Antonio Fabián Jiménez Jiménez (αριθ. 2807/2013)· Rita Frutos Alcántara (αριθ. 2808/2013)· J. Manuel Duque García (αριθ. 2809/2013)· Giancarlo Berti (αριθ. 2810/2013)· José Renato Núñez da Silva (αριθ. 2811/2013)· Valérie Losfeld (αριθ. 2812/2013)· Maya Irina Birdwood-Hedger (αριθ. 2813/2013)· Julián Rodríguez Díez (αριθ. 2814/2013)· David Hernández Planta (αριθ. 2815/2013)· Gredo Förster (αριθ. 2816/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2817/2013)· Bruno Buffa (αριθ. 2818/2013)· Jacqueline Siertsema (αριθ. 2819/2013)· Ajmal Mehdi (αριθ. 2820/2013)· Leonardo Fabio Cassaro (αριθ. 2821/2013)· Ivan Pongrac (αριθ. 2822/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2823/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2824/2013)· Stanciu Nicolae (αριθ. 2825/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2826/2013)· Stephan Kamlowski (αριθ. 2827/2013)· Stephan Kamlowski (αριθ. 2828/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2829/2013)· Winfried Meffert (αριθ. 2830/2013)· Marco Bazzoni (αριθ. 2831/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2832/2013)· José Luis Rodríguez Liébana (αριθ. 2833/2013)· Alejandro Díaz Pérez (αριθ. 2834/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2835/2013)· Edinton Arudpranasam (αριθ. 2836/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2837/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2838/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2839/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2840/2013)· Josipović Vlado (αριθ. 2841/2013)· Katerina Raicheva (αριθ. 2842/2013)· Ioannis Marinopoulos (αριθ. 2843/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2844/2013)· Grzegorz Lomako (αριθ. 2845/2013)· Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (αριθ. 2846/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2847/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2848/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2849/2013)· Antonio Arcos Alcaraz (αριθ. 2850/2013)· María Dolores Rodríguez Olmedo (αριθ. 2851/2013)· José Carlos Tejada Cabornero (αριθ. 2852/2013)· Fabiano Filippin (αριθ. 2853/2013)· Andrea Zanoni (MEP) (Parlement Européen) (αριθ. 2854/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2855/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2856/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2857/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2858/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2859/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2860/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2861/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2862/2013)· Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (αριθ. 2863/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2864/2013)· Dimitrios Karampelias (αριθ. 2865/2013)· Neji Kefifi (αριθ. 2866/2013)· Anastasios Zambelakis (αριθ. 2867/2013)· Augustin Eugen Pop (αριθ. 2868/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2869/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2870/2013)· Jakov Nadilo (αριθ. 2871/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2872/2013)· Luis Martínez Rodríguez (αριθ. 2873/2013)· Kęstutis Vilkauskas (αριθ. 2874/2013)· Kęstutis Vilkauskas (αριθ. 2875/2013)· Kęstutis Vilkauskas (αριθ. 2876/2013)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 2877/2013)· Antal Bálint (αριθ. 2878/2013)· Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (αριθ. 2879/2013)· Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (αριθ. 2880/2013)· Ewa Kaźmierska-Vick (αριθ. 2881/2013)· Spyridon Valasakos (αριθ. 2882/2013)· Zivko Jekov (αριθ. 2883/2013)· María Dolores Galván Herrera (αριθ. 2884/2013)· Matteo La Cara (αριθ. 0001/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0002/2014)· Steffen Beier (αριθ. 0003/2014)· Μaria Μelessanaki (αριθ. 0004/2014)· Marián Kurhajec (αριθ. 0005/2014)· Diego Facchinetti (αριθ. 0006/2014)· Malgorzata Antczak (αριθ. 0007/2014)· Andrés de la Portilla García (αριθ. 0008/2014)· Carlos Miguel García Díaz (αριθ. 0009/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0010/2014)· Stefan Haase (αριθ. 0011/2014)· Walter Fischetti (αριθ. 0012/2014)· Marco Bava (αριθ. 0013/2014)· Marco Bava (αριθ. 0014/2014)· Marco Bava (αριθ. 0015/2014)· Marco Bava (αριθ. 0016/2014)· Marco Bava (αριθ. 0017/2014)· Marco Bava (αριθ. 0018/2014)· Marco Bava (αριθ. 0019/2014)· Eugène Engelhardt (αριθ. 0020/2014)· Giuseppe Mazzella (αριθ. 0021/2014)· Zohir Dhif (αριθ. 0022/2014)· Morena Pantalone (αριθ. 0023/2014)· Marco Bazzoni (αριθ. 0024/2014)· Janusz Gankiewicz (αριθ. 0025/2014)· Peter Flaggl (αριθ. 0026/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0027/2014)· Desislava Petkova (αριθ. 0028/2014)· Simone Gabbiano(già Burro) (αριθ. 0029/2014)· Grigore Potec (αριθ. 0030/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0031/2014)· Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (αριθ. 0032/2014)· Bernd Fritz (αριθ. 0033/2014)· Jesús Castizo Mantas (αριθ. 0034/2014)· Sebastian Gianni (αριθ. 0035/2014)· Arjomand-Fard Hanieh (αριθ. 0036/2014)· Ivica Zurak (αριθ. 0037/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0038/2014)· Nelu Bădălan (αριθ. 0039/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0040/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0041/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0042/2014)· Annarita Amoroso (αριθ. 0043/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0044/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0045/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0046/2014)· Gianfranco Gentile (αριθ. 0047/2014)· Federica Mazzetti (αριθ. 0048/2014)· Antonio Scognamiglio (αριθ. 0049/2014)· Kathryn Ann Williams (αριθ. 0050/2014)· Marie Do Vittori (αριθ. 0051/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0052/2014)· Marco Fedler (αριθ. 0053/2014)· Alexandru Firicel (αριθ. 0054/2014)· Daniele Fasciani (αριθ. 0055/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0056/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0057/2014)· Cătălin Epurianu (αριθ. 0058/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0059/2014)· László Ferencz (αριθ. 0060/2014)· Rolf Jürgens (αριθ. 0061/2014)· Philipp Löhler (αριθ. 0062/2014)· Jadvyga Ignatavičienė (αριθ. 0063/2014)· David Nudd (αριθ. 0064/2014)· Linda Maria Koldau (αριθ. 0065/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0066/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0067/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0068/2014)· Stefano Fuschetto (αριθ. 0069/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0070/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0071/2014)· Francisco Javier Bujalance López (αριθ. 0072/2014)· Alin Ovidiu Preda (αριθ. 0073/2014)· Jürgen Nieder (Berlin Factory) (αριθ. 0074/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0075/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0076/2014)· Klára Ungár (αριθ. 0077/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0078/2014)· Laura Pons Arpa (αριθ. 0079/2014)· María Teresa Pardo Rueda (αριθ. 0080/2014)· Kabengele Tshilolo (αριθ. 0081/2014)· Gabriella Salfi (αριθ. 0082/2014)· Thomas Daub (αριθ. 0083/2014)· Pura Peris García (αριθ. 0084/2014)· Jürgen Sterlike (αριθ. 0085/2014)· Rita Van Geyt (αριθ. 0086/2014)· Isaac Aira Yubero (αριθ. 0087/2014)· Andreas Greinert (αριθ. 0088/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0089/2014)· Karin Köhler (αριθ. 0090/2014)· Ružica Šikanić (αριθ. 0091/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0092/2014)· Mario Teodoro Pizzorno (αριθ. 0093/2014)· Henryk Miszczak (αριθ. 0094/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0095/2014)· Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (αριθ. 0096/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0097/2014)· Sabine Fröhner (αριθ. 0098/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0099/2014)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0100/2014)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0101/2014)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0102/2014)· Jan-Erik Hansen (αριθ. 0103/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0104/2014)· Susan Majaura (αριθ. 0105/2014)· Riccardo Giuliano (αριθ. 0106/2014)· Riccardo Giuliano (αριθ. 0107/2014)· Daniel Peña Jordana (αριθ. 0108/2014)· Gredo Förster (αριθ. 0109/2014)· Wasilios Katsioulis (αριθ. 0110/2014)· Louis Magnet (αριθ. 0111/2014)· Óscar Pérez Hernández (αριθ. 0112/2014)· Robert Régis (αριθ. 0113/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0114/2014)· Eddy L.F. Veerman (αριθ. 0115/2014)· John Skliris (αριθ. 0116/2014)· Ioannis Simitzis (αριθ. 0117/2014)· Daniel Del Missier (αριθ. 0118/2014)· Alysha Hoare (αριθ. 0119/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0120/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0121/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0122/2014)· Pacitti Giovanni (αριθ. 0123/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0124/2014)· Carlos Nunes (αριθ. 0125/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0126/2014)· Alain Huyard (αριθ. 0127/2014)· Neil Crisp (αριθ. 0128/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0129/2014)· Simo Knežević (αριθ. 0130/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0131/2014)· Maciej Kwiecinski (αριθ. 0132/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0133/2014)· Pedro Delgado Blanco (αριθ. 0134/2014)· Beatriz Garrote (αριθ. 0135/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0136/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0137/2014)· Dirk Schmücker (αριθ. 0138/2014)· Petek Frank (αριθ. 0139/2014)· Pawel Szczurek (αριθ. 0140/2014)· R. Wagner (αριθ. 0141/2014)· María Pilar Martín (αριθ. 0142/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0143/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0144/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0145/2014)· Arnold Ziendalski (αριθ. 0146/2014)· José Manuel Martín Álvarez (αριθ. 0147/2014)· Dobreva Abdesetar Atanaska (αριθ. 0148/2014)· Detlef Schneider (αριθ. 0149/2014)· Gloria Becker (αριθ. 0150/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0151/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0152/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0153/2014)· Olga García Bermúdez (αριθ. 0154/2014)· R. Wagner (αριθ. 0155/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0156/2014)· Nataša Klavs(Akademija Za Strateške Študije) (αριθ. 0157/2014)· Enrique Albert Artero (αριθ. 0158/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0159/2014)· Ottó Hermann (αριθ. 0160/2014)· Jorge Sebastià Marhuenda (αριθ. 0161/2014)· Giuseppe Salvatore Ricca (αριθ. 0162/2014)· Josep Pérez Soriano (αριθ. 0163/2014)· Josip Katalinić (αριθ. 0164/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0165/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0166/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0167/2014)· Joachim Guse (αριθ. 0168/2014)· Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (αριθ. 0169/2014)· Leandro Marques (αριθ. 0170/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0171/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0172/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0173/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0174/2014)· Christophe Krief (αριθ. 0175/2014)· (απόρρητο όνομα) (αριθ. 0176/2014).

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου