Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Protokoll
Esmaspäev, 3. veebruar 2014 - Strasbourg

12. Tööplaan

Päevakorra järgmine punkt oli tööplaani arutamine.

Jagati välja 2014. aasta veebruari I osaistungjärgu täiskogu istungite päevakorra lõplik projekt (PE 527.823/PDOJ), mille kohta esitati järgmised muudatusettepanekud (kodukorra artikkel 140):

Esmaspäev, teisipäev, kolmapäev

Muudatusteta.

Neljapäev

Parlamendi president tegi pärast fraktsioonidega konsulteerimist ettepaneku teha neljapäeva hommiku päevakorda järgmised muudatusettepanekud:

Istung algab kella 9.00 asemel kell 8.30.

Kell 8.30 kuni 11.00:

- Suuliselt vastatav küsimus (O-000029/2014): Naiste suguelundite moonutamise lõpetamine (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Suuliselt vastatav küsimus (O-000016/2014): NAIADES II - tegevusprogramm siseveetranspordi toetuseks (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Kell 11.00 kuni 11.50:

Arutelu ühtsete eeskirjade ja ühtse menetluse üle krediidiasutuste ja teatavate investeerimisühingute solveerimine ühtse solveerimismehhanismi ja ühtse pankade solveerimisfondi raames, millele järgneb fraktsioonide sõnavõtuvoor.

Päevakorra muudetused kiideti heaks.

°
° ° °

Tööplaan kinnitati.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika