Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg

12. Regeling van de werkzaamheden

Aan de orde is de regeling van de werkzaamheden.

De definitieve ontwerpagenda van de plenaire vergaderingen van februari I 2014 (PE 527.823/PDOJ) is rondgedeeld; hierop worden de volgende wijzigingen voorgesteld (artikel 140 van het Reglement):

Maandag, dinsdag, woensdag

Geen wijzigingen.

Donderdag

Na raadpleging van de fracties heeft de Voorzitter de volgende wijzigingen op de agenda van donderdagmorgen voorgesteld:

De vergadering begint om 8.30 uur in plaats van 9.00 uur.

Van 8.30 tot 11.00 uur:

- Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000029/2014): Naar de uitroeiing van vrouwelijke genitale verminking (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Vraag met verzoek om mondeling antwoord (O-000016/2014): NAIADES II - een actieplan voor het bevorderen van de binnenvaart (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Van 11 uur tot 11.50 uur:

Debat over eenvormige regels en procedures voor de afwikkeling van kredietinstellingen en bepaalde beleggingsondernemingen in het kader van een gemeenschappelijk afwikkelingsmechanisme en een gemeenschappelijk bankenafwikkelingsfonds, met een sprekersronde van de fracties.

Deze wijzigingen op de agenda van donderdagmorgen worden goedgekeurd.

°
° ° °

De agenda wordt aldus vastgesteld.

Juridische mededeling - Privacybeleid