Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Zápisnica
Pondelok, 3. februára 2014 - Štrasburg

12. Program práce

Ďalším bodom programu bol program práce Parlamentu.

Bol rozdaný konečný návrh programu prvej februárovej schôdze 2014 (PE 527.823/PDOJ), ku ktorému boli navrhnuté tieto zmeny (článok 140 rokovacieho poriadku):

Pondelok, utorok, streda

Bez zmeny.

Štvrtok

Po konzultáciách s politickými skupinami predseda navrhol tieto zmeny programu rokovania vo štvrtok ráno:

Rokovanie sa začne o 8.30 h namiesto o 9.00 h.

Od 8.30 do 11.00 h:

- Otázka na ústne zodpovedanie (O-000029/2014): Smerom k odstráneniu mrzačenia ženských pohlavných orgánov (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Otázka na ústne zodpovedanie (O-000016/2014): NAIADES II - akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Od 11.00 do 11.50 h:

Rozprava o jednotných pravidlách a postupoch pre riešenie krízových situácií úverových inštitúcií a určitých investičných spoločností v rámci jednotného mechanizmu riešenia krízových situácií a jednotného fondu na riešenie krízových situácií bánk, v ktorej vystúpi jeden rečník za každú politickú stranu.

Tieto zmeny štvrtkového raňajšieho programu rokovania boli schválené.

°
° ° °

Týmto bol stanovený program práce.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia