Index 
 Vorige 
 Volgende 
 Volledige tekst 
Procedure : 2013/0119(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0017/2014

Ingediende teksten :

A7-0017/2014

Debatten :

PV 03/02/2014 - 13
CRE 03/02/2014 - 13

Stemmingen :

PV 04/02/2014 - 6.8
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2014)0054

Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg

13. Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten ***I (debat)
Volledige verslagen

Verslag betreffende het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad ter bevordering van het vrije verkeer van burgers en bedrijven door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten in de Europese Unie en tot wijziging van Verordening (EU) nr. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Commissie juridische zaken. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van John Stuart Agnew, leidt het verslag in.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding (vicevoorzitter van de Commissie).

Het woord wordt gevoerd door Alajos Mészáros, namens de PPE-Fractie, Evelyn Regner, namens de S&D-Fractie, Alexandra Thein, namens de ALDE-Fractie, Eva Lichtenberger, namens de Verts/ALE-Fractie, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Geoffrey Van Orden, Andrea Češková, namens de ECR-Fractie, Jaroslav Paška, namens de EFD-Fractie, Dimitar Stoyanov, niet-fractiegebonden lid, Tadeusz Zwiefka en Ivailo Kalfin.

VOORZITTER: Othmar KARAS
Ondervoorzitter

Het woord wordt gevoerd door Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu en Andrej Plenković, die eveneens ingaat op een "blauwe kaart"-vraag van Paul Rübig.

Volgens de "catch the eye"-procedure wordt het woord gevoerd door Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău en Ivana Maletić.

Het woord wordt gevoerd door Viviane Reding en Bernhard Rapkay.

Het debat wordt gesloten.

Stemming: punt 6.8 van de notulen van 4.2.2014.

Juridische mededeling - Privacybeleid