Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/2116(INI)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0474/2013

Ingivna texter :

A7-0474/2013

Debatter :

PV 03/02/2014 - 18
CRE 03/02/2014 - 18

Omröstningar :

PV 04/02/2014 - 8.2
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0063

Protokoll
Måndagen den 3 februari 2014 - Strasbourg

18. Tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder (kortfattad redogörelse)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om tillämpningen av direktivet om otillbörliga affärsmetoder 2005/29/EG [2013/2116(INI)] - Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd. Föredragande: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort redogjorde för betänkandet.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula och Silvia-Adriana Ţicău.

Talare: László Andor (ledamot av kommissionen).

Talmannen förklarade punkten avslutad.

Omröstning: punkt 8.2 i protokollet av den 4.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy