Forrige 
 Næste 
ProtokolAfstemningerAfstemning ved navneopråbVedtagne teksterFuldstændigt forhandlingsreferat
Protokol
Mandag den 3. februar 2014 - Strasbourg
 1.Genoptagelse af sessionen
 2.Valgs prøvelse
 3.Godkendelse af protokollen fra foregående møde
 4.Anmodning om beskyttelse af parlamentarisk immunitet
 5.Berigtigelse (forretningsordenens artikel 216)
 6.Delegerede retsakter (forretningsordenens artikel 87a)
 7.Modtagne dokumenter
 8.Undertegnelse af retsakter vedtaget efter den almindelige lovgivningsprocedure (forretningsordenens artikel 74)
 9.Meddelelse om Kommissionens reaktion på Parlamentets udtalelser og beslutninger
 10.Forespørgsler til mundtlig besvarelse (modtagne dokumenter)
 11.Andragender
 12.Arbejdsplan
 13.Fremme af den frie bevægelighed for borgere og virksomheder gennem en forenkling af accepten af visse offentlige dokumenter i EU ***I (forhandling)
 14.29. årsberetning om kontrol med gennemførelsen af EU-Retten (2011) - EU-lovgivningens hensigtsmæssighed, subsidiaritet og proportionalitet - bedre lovgivning (forhandling)
 15.Klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger ***I (forhandling)
 16.Indlæg af et minuts varighed om politisk vigtige sager
 17.Homofobi og forskelsbehandling på grund af seksuel orientering og kønsidentitet (kortfattet forelæggelse)
 18.Anvendelsen af direktivet om urimelig handelspraksis (kortfattet forelæggelse)
 19.EU's resultattavle for retsområdet (kortfattet forelæggelse)
 20.Lokale og regionale konsekvenser af udviklingen af intelligente net (kortfattet forelæggelse)
 21.Fremtiden for små landbrugsbedrifter (kortfattet forelæggelse)
 22.Et integreret pakkeleveringsmarked for mere e-handel inden for EU (kortfattet forelæggelse)
 23.Papirløse indvandrerkvinder i Den Europæiske Union (kortfattet forelæggelse)
 24.Dagsorden for næste møde
 25.Hævelse af mødet
 TILSTEDEVÆRELSESLISTE
Protokol (154 kb) Tilstedeværelsesliste (54 kb) 
 
Protokol (139 kb) Tilstedeværelsesliste (35 kb) 
 
Protokol (232 kb) Tilstedeværelsesliste (62 kb) 
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik