Preċedenti 
 Li jmiss 
RCVVOTESPVTACRE
Minuti
It-Tnejn, 3 ta' Frar 2014 - Strasburgu
 1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Verifika tal-kredenzjali
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 5.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Dokumenti mressqa
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 10.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Petizzjonijiet
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***I (dibattitu)
 14.Id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011) - Idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità - id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011 (dibattitu)
 15.Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ***I (dibattitu)
 16.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 17.L-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (preżentazzjoni qasira)
 18.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (preżentazzjoni qasira)
 19.It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 20.Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti (preżentazzjoni qasira)
 21.Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (preżentazzjoni qasira)
 22.Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 23.Migranti Nisa Mingħajr Dokumenti fl-Unjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
Minuti (157 kb) Reġistru tal-attendenza (54 kb) 
 
Minuti (170 kb) Reġistru tal-attendenza (35 kb) 
 
Minuti (249 kb) Reġistru tal-attendenza (63 kb) 
Avviż legali - Politika tal-privatezza