Vorige 
 Volgende 
NotulenStemmingenHoofdelijke stemmingAangenomen tekstenVolledige verslagen
Notulen
Maandag 3 februari 2014 - Straatsburg
 1.Hervatting van de zitting
 2.Onderzoek geloofsbrieven
 3.Goedkeuring van de notulen van de vorige vergadering
 4.Verzoek om verdediging van de immuniteit
 5.Rectificatie (artikel 216 van het Reglement)
 6.Gedelegeerde handelingen (artikel 87 bis van het Reglement)
 7.Ingekomen stukken
 8.Ondertekening van volgens de gewone wetgevingsprocedure aangenomen besluiten (artikel 74 van het Reglement)
 9.Aan de standpunten en resoluties van het Parlement gegeven uitvoering
 10.Vragen met verzoek om mondeling antwoord (indiening)
 11.Verzoekschriften
 12.Regeling van de werkzaamheden
 13.Bevordering van het vrije verkeer door vereenvoudigde aanvaarding van bepaalde openbare akten ***I (debat)
 14.29e jaarverslag over de controle op de toepassing van het EU-recht (2011) - Gezonde EU-regelgeving en subsidiariteit en evenredigheid - beter wetgeven (debat)
 15.Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels ***I (debat)
 16.Spreektijd van één minuut over kwesties van politiek belang
 17.Homofobie en discriminatie op grond van seksuele gerichtheid of genderidentiteit (korte presentatie)
 18.Toepassing van Richtlijn oneerlijke handelspraktijken (korte presentatie)
 19.Het EU-scorebord voor justitie (korte presentatie)
 20.Plaatselijke en regionale gevolgen van de ontwikkeling van slimme netwerken (korte presentatie)
 21.Kleine landbouwbedrijven (korte presentatie)
 22.Een geïntegreerde markt van pakketbestellingen ter bevordering van de groei van de elektronische handel (korte presentatie)
 23.Vrouwelijke migranten zonder papieren in de Europese Unie (korte presentatie)
 24.Agenda van de volgende vergadering
 25.Sluiting van de vergadering
 PRESENTIELIJST
Notulen (156 kb) Presentielijst (54 kb) 
 
Notulen (140 kb) Presentielijst (35 kb) 
 
Notulen (233 kb) Presentielijst (62 kb) 
Juridische mededeling - Privacybeleid