Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
ZápisnicaHlasovanieHlasovania podľa mienPrijaté textyDoslovný zápis
Zápisnica
Pondelok, 3. februára 2014 - Štrasburg
 1.Pokračovanie prerušeného zasadania
 2.Preskúmanie osvedčení o zvolení za poslanca
 3.Schválenie zápisnice z predchádzajúceho rokovania
 4.Žiadosť o ochranu parlamentnej imunity
 5.Korigendum (článok 216 rokovacieho poriadku)
 6.Delegované akty (článok 87a rokovacieho poriadku)
 7.Predloženie dokumentov
 8.Podpis aktov prijatých v súlade s riadnym legislatívnym postupom (článok 74 rokovacieho poriadku)
 9.Kroky podniknuté na základe pozícií a uznesení Parlamentu
 10.Otázky na ústne zodpovedanie (predložené dokumenty)
 11.Petície
 12.Program práce
 13.Podporovanie voľného pohybu prostredníctvom zjednodušenia prijímania určitých verejných listín ***I (rozprava)
 14.29. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ (2011) - Vhodnosť právnych predpisov EÚ, subsidiarita a proporcionalita - lepšia tvorba práva (rozprava)
 15.Klasifikácia, označovanie a balenie látok a zmesí ***I (rozprava)
 16.Jednominútové vystúpenia k otázkam politického významu
 17.Homofóbia a diskriminácia na základe sexuálnej orientácie a rodovej identity (stručná prezentácia)
 18.Vykonávanie smernice o nekalých obchodných praktikách (stručná prezentácia)
 19.Porovnávací prehľad EÚ v oblasti justície (stručná prezentácia)
 20.Miestne a regionálne dôsledky rozvoja inteligentných sietí (stručná prezentácia)
 21.Malé poľnohospodárske podniky (stručná prezentácia)
 22.Integrovaný trh s doručovaním balíkov s cieľom oživiť elektronický obchod v EÚ (stručná prezentácia)
 23.Migrantky bez platných dokumentov v Európskej únii (stručná prezentácia)
 24.Program rokovania na nasledujúci deň
 25.Skončenie rokovania
 PREZENČNÁ LISTINA
Zápisnica (153 kb) Prezenčná listina (54 kb) 
 
Zápisnica (166 kb) Prezenčná listina (35 kb) 
 
Zápisnica (247 kb) Prezenčná listina (63 kb) 
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia