Indiċi 
Minuti
PDF 249kWORD 170k
It-Tnejn, 3 ta' Frar 2014 - Strasburgu
1.Tkomplija tas-sessjoni
 2.Verifika tal-kredenzjali
 3.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 4.Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari
 5.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 6.Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)
 7.Dokumenti mressqa
 8.Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)
 9.Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament
 10.Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)
 11.Petizzjonijiet
 12.Ordni tal-ħidma
 13.Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***I (dibattitu)
 14.Id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011) - Idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità - id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011 (dibattitu)
 15.Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ***I (dibattitu)
 16.Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika
 17.L-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (preżentazzjoni qasira)
 18.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (preżentazzjoni qasira)
 19.It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE (preżentazzjoni qasira)
 20.Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti (preżentazzjoni qasira)
 21.Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (preżentazzjoni qasira)
 22.Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (preżentazzjoni qasira)
 23.Migranti Nisa Mingħajr Dokumenti fl-Unjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)
 24.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 25.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA


PRESIDENZA: Gianni PITTELLA
Viċi President

1. Tkomplija tas-sessjoni

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 17.00.


2. Verifika tal-kredenzjali

Fuq proposta tal-Kumitat JURI, il-Parlament iddeċieda li jivvalida l-mandati tal-Membri Claus Larsen-Jensen, Zbigniew Zaleski, Tadeusz Ross u Věra Flasarová,b'seħħ mit-13 ta' Diċembru 2013 għal Claus Larsen-Jensen, mis-17 ta' Diċembru 2013 għal Zbigniew Zaleski u Tadeusz Ross, u mit-13 ta' Jannar 2014 għal Věra Flasarová.


3. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Sajjad Karim ikkomunika li xtaq jivvota favur waqt il-votazzjoni dwar it-tieni parti tal-emenda 116 għar-rapport ta' Eduard Kukan (A7-0418/2013), fil-11 ta' Diċembru 2013.


4. Talba għall-ħarsien tal-immunità Parlamentari

Lara Comi ressqet it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi tagħha fil-kuntest ta' proċediment miftuħ quddiem il-Qorti ta' Ferrara.

Skont l-Artikolu 6(3) tar-Regoli ta' Proċedura, din it-talba tressqet lill-kumitat responsabbli, jiġifieri lill-Kumitat JURI.


5. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Kumitat ECON bagħat dan il-corrigendum ta' test adottat mill-Parlament Ewropew:

Corrigendum P7_TA(2010)0336(COR02) għad-Direttiva 2010/78/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-24 ta' Novembru 2010 li temenda d-Direttivi 98/26/KE, 2002/87/KE, 2003/6/KE, 2003/41/KE, 2003/71/KE, 2004/39/KE, 2004/109/KE, 2005/60/KE, 2006/48/KE, 2006/49/KE u 2009/65/KE fir-rigward tas-setgħat tal-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Bankarja Ewropea), l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tal-Assigurazzjoni u l-Pensjonijiet tax-Xogħol) u l-Awtorità Superviżorja Ewropea (Awtorità Ewropea tat-Titoli u s-Swieq) (ĠU L 331, 15.12.2010, p. 120)

(pożizzjoni tal-Parlament Ewropew adottata fl-ewwel qari fit-22 ta' Settembru 2010 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Direttiva msemmija hawn fuq P7_TA(2010)0336 (ĠU C 50 E, 21.2.2010, p. 212) (COM(2009)0576 – C7-0251/2009 – 2009/0161(COD)).

Bi qbil mal-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura, dan il-corrigendum jitqies approvat sakemm fi żmien erbgħa u għoxrin siegħa, grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru ma jitlobx li ssir votazzjoni dwaru.

Il-corrigendum hu disponibbli fuq is-sit Séance en direct għall-perjodu kemm iddum din is-sessjoni.


6. Atti delegati (Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

- rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat TRAN li ma ssirx oppożizzjoni għal abbozz ta' regolament li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat REGI li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-regolament ta' delega tal-Kummissjoni tas-7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta’ Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (C(2013)09651 - 2014/2508(DEA)) (B7-0086/2014).

Jekk tali rakkomandazzjonijiet ma jkunux is-suġġett ta' oppożizzjoni min-naħa ta' grupp politiku jew ta' almenu erbgħin Membru sa terminu ta' erbgħa u għoxrin siegħa, jitqiesu approvati. Fil-każ kuntrarju, ikunu sottoposti għal votazzjoni.

2 rakkomandazzjonijiet huma disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


7. Dokumenti mressqa

Tressqu d-dokumenti segwenti

1) mill-Kunsill u mill-Kummissjoni

- Proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar netwerk Ewropew ta’ Servizzi tal-Impjiegi, l-aċċess tal-ħaddiema għas-servizzi ta’ mobilità u l-integrazzjoni ulterjuri tas-swieq tax-xogħol (COM(2014)0006 - C7-0015/2014 - 2014/0002(COD))
F'konformità mal-Artikolu 124(1) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President informa li se jikkonsulta lill-Kumitat Ekonomiku u Soċjali Ewropew dwar din il-proposta.
F'konformità mad-dispożizzjonijiet tal-Artikolu 307 tat-Trattat, il-President se jikkonsulta fakultattivament il-Kumitat tar-Reġjuni dwar din il-proposta.

irreferut

responsabbli :

EMPL

opinjoni :

FEMM, CULT, JURI, IMCO, REGI

- Ħatra tal-Viċi President tal-Bord Superviżorju tal-Bank Ċentrali Ewropew (N7-0003/2014 - C7-0017/2014 - 2014/0900(NLE))

irreferut

responsabbli :

ECON

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika tas-Seychelles (16651/2013 - C7-0020/2014 - 2013/0375(NLE))

irreferut

responsabbli :

PECH

opinjoni :

DEVE, BUDG

- Proposta għal trasferiment ta' approprijazzjonijiet DEC 1/2014 - Sezzjoni III - Kummissjoni (N7-0004/2014 - C7-0021/2014 - 2014/2015(GBD))

irreferut

responsabbli :

BUDG

- Proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni 2009/831/KE fir-rigward tal-perjodu ta' applikazzjoni tagħha (COM(2013)0930 - C7-0022/2014 - 2013/0446(CNS))

irreferut

responsabbli :

REGI

opinjoni :

AGRI, ECON

2) mill-kumitati parlamentari, ir-rapporti

- Rapport dwar migranti nisa mingħajr dokumenti fl-Unjoni Ewropea (2013/2115(INI)) - Kumitat FEMM - Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

- Rapport dwar l-assigurazzjoni ta’ diżastri naturali u dawk ikkawżati mill-bniedem (2013/2174(INI)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sampo Terho (A7-0005/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 78/660/KEE u 83/349/KEE fir-rigward tad-divulgazzjoni ta’ informazzjoni mhux finanzjarja u dwar id-diversità minn ċertu kumpaniji u gruppi kbar (COM(2013)0207 - C7-0103/2013 - 2013/0110(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Raffaele Baldassarre (A7-0006/2014)

- Abbozz ta’ rapport dwar il-Pjan Direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi ta’ orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (2013/2183(INI)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

- Rapport dwar ir-Rwol tal-Qorti tal-Awdituri fil-Ġejjieni. Il-proċedura għall-ħatra tal-Membri tal-Qorti tal-Awdituri: Konsultazzjoni mal-Parlament Ewropew (2012/2064(INI)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

- ***I Rapport dwar il-Proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini u n-negozji permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 (COM(2013)0228 - C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

- Rapport dwar il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta’ grids intelliġenti (2013/2128(INI)) - Kumitat REGI - Rapporteur: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 261/2004 li jistabbilixxi regoli komuni dwar il-kumpens u l-assistenza għal passiġġieri fil-każ li ma jitħallewx jitilgħu u ta' kanċellazzjoni jew dewmien twil ta' titjiriet, u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 2027/97 dwar ir-responsabbilità ta' trasportaturi bl-ajru, fejn jidħol it-trasport bl-ajru tal-passiġġieri u l-bagalji tagħhom (COM(2013)0130 - C7-0066/2013 - 2013/0072(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Georges Bach (A7-0020/2014)

- Rapport dwar suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (2013/2043(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

- Rapport dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa (2013/2177(INI)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: András Gyürk (A7-0028/2014)

- Rapport dwar il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (2013/2096(INI)) - Kumitat AGRI - Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

- Rapport dwar l-emenda tal-Artikolu 166 tar-Regoli ta' Proċedura tal-Parlament rigward il-votazzjoni aħħarija u l-Artikolu 195(3) rigward il-votazzjoni fil-Kumitat (2014/2001(REG)) - Kumitat AFCO - Rapporteur: Carlo Casini (A7-0035/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 260/2012 fir-rigward tal-migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha (COM(2013)0937 - C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jiffirmaw, jirratifikaw jew jaċċedu għall-Ftehim ta' Cape Town tal-2012 dwar l-Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' Torremolinos tal-1993 relatat mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Torremolinos għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd tal-1977 (13408/2013 - C7-0389/2013 - 2013/0020(NLE)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri li jirratifikaw, fl-interessi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (12178/2013 - C7-0233/2013 - 2013/0225(NLE)) - Kumitat INTA - Rapporteur: David Martin (A7-0041/2014)

- Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zbigniew Ziobro (2013/2189(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

- Rapport dwar qafas għall-politika tal-klima u tal-enerġija fl-2030 (2013/2135(INI)) - Kumitat ENVI - Kumitat ITRE - Rapporteur: Anne Delvaux - Rapporteur: Konrad Szymański (A7-0047/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar id-deċiżjoni tal-Kunsill dwar l-iffirmar, f'isem l-Unjoni Ewropea, tal-Protokoll li jistabbilixxi l-opportunitajiet tas-sajd u l-kontribuzzjoni finanzjarja previsti fil-Ftehim ta’ Sħubija fis-settur tas-Sajd bejn l-Unjoni Ewropea u r-Repubblika Gaboniża (11871/2013 - C7-0484/2013 - 2013/0216(NLE)) - Kumitat PECH - Rapporteur: João Ferreira (A7-0049/2014)

- * Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri (N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)) - Kumitat CONT - Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea, u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea. (COM(2013)0192 - C7-0097/2013 - 2013/0103(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

- * Rapport dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar ir-relazzjonijiet bejn l-Unjoni Ewropea min-naħa l-waħda, u l-Groenlandja u r-Renju tad-Danimarka min-naħa l-oħra (12274/2013 - C7-0237/2013 - 2011/0410(CNS)) - Kumitat DEVE - Rapporteur: Ricardo Cortés Lastra (A7-0054/2014)

- Rapport dwar id-29 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE (2011) (2013/2119(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

- Rapport dwar l-idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità - id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011 (2013/2077(INI)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

- *** Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward kooperazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħhom tal-kompetizzjoni (12418/2012 - C7-0146/2013 - 2012/0127(NLE)) - Kumitat ECON - Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

- Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Lara Comi (2014/2014(IMM)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar ir-rappurtar tal-okkorrenzi fl-avjazzjoni ċivili li jemenda r-Regolament (UE) Nru 996/2010 u li jħassar id-Direttiva Nru 2003/42/KE, ir-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1321/2007 u r-Regolament tal-Kummissjoni (KE) Nru 1330/2007 (COM(2012)0776 - C7-0418/2012 - 2012/0361(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Christine De Veyrac (A7-0317/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 577/98 dwar l-organizzazzjoni ta' stħarriġ ta’ kampjuni tal-forza tax-xogħol fil-Komunità (COM(2013)0155 - C7-0086/2013 - 2013/0084(COD)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Tatjana Ždanoka (A7-0344/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar identifikazzjoni elettronika u servizzi fiduċjarji għal tranżazzjonijiet elettroniċi fis-suq intern (COM(2012)0238 - C7-0133/2012 - 2012/0146(COD)) - Kumitat ITRE - Rapporteur: Marita Ulvskog (A7-0365/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li tagħti garanzija tal-UE lill-Bank Ewropew għall-Investiment kontra telf minn operazzjonijiet ta' finanzjament li jappoġġaw proġetti ta' investiment barra l-Unjoni Ewropea (COM(2013)0293 - C7-0145/2013 - 2013/0152(COD)) - Kumitat BUDG - Rapporteur: Ivailo Kalfin (A7-0392/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (UE) Nru 691/2011 dwar il-kontijiet ekonomiċi ambjentali Ewropej (COM(2013)0247 - C7-0120/2013 - 2013/0130(COD)) - Kumitat ENVI - Rapporteur: Elena Oana Antonescu (A7-0420/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-kundizzjonijiet għad-dħul u r-residenza ta’ ċittadini ta’ pajjiżi terzi għall-iskop ta’ impjieg staġonali (COM(2010)0379 - C7-0180/2010 - 2010/0210(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Claude Moraes (A7-0428/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-implimentazzjoni ta’ infrastruttura tal-fjuwils alternattivi (COM(2013)0018 - C7-0022/2013 - 2013/0012(COD)) - Kumitat TRAN - Rapporteur: Carlo Fidanza (A7-0444/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-aċċessibbiltà tas-siti elettroniċi tal-entitajiet tas-settur pubbliku (COM(2012)0721 - C7-0394/2012 - 2012/0340(COD)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Jorgo Chatzimarkakis (A7-0460/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 2368/2002 fir-rigward tal-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess ta' Kimberley (COM(2013)0427 - C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)) - Kumitat INTA - Rapporteur: Vital Moreira (A7-0467/2013)

- *** Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-linji gwida għall-politika tal-Istati Membri dwar l-impjiegi (COM(2013)0803 - C7-0417/2013 - 2013/0392(NLE)) - Kumitat EMPL - Rapporteur: Pervenche Berès (A7-0470/2013)

- Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (2013/2116(INI)) - Kumitat IMCO - Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 827/2004 li jipprojbixxi l-importazzjoni tat-tonn alalunga mill-Atlantiku (Thunnus obesus) li joriġina fil-Bolivja, il-Kambodja, il-Ginea Ekwatorjali, Ġeorġja u Sjerra Leone u li jħassar ir-Regolament (KE) Nru 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013 - 2013/0097(COD)) - Kumitat PECH - Rapporteur: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

- ***I Rapport dwar l-abbozz ta' direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-Ordni ta' Investigazzjoni Ewropew f'materji kriminali (09288/2010 - C7-0185/2010 - 2010/0817(COD)) - Kumitat LIBE - Rapporteur: Nuno Melo (A7-0477/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (COM(2013)0520 - C7-0223/2013 - 2013/0253(COD)) - Kumitat ECON - Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jadatta għadd ta' atti legali fil-qasam tal-Ġustizzja li jipprevedu l-użu tal-proċedura regolatorja bi skrutinju għall-Artikolu 290 tat-Trattat dwar il-Funzjonament tal-Unjoni Ewropea (COM(2013)0452 - C7-0197/2013 - 2013/0220(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: József Szájer (A7-0480/2013)

- ***I Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (KE) Nru 1346/2000 dwar proċedimenti ta’ falliment (COM(2012)0744 - C7-0413/2012 - 2012/0360(COD)) - Kumitat JURI - Rapporteur: Klaus-Heiner Lehne (A7-0481/2013)


8. Iffirmar tal-atti adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja (Artikolu 74 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President ħabbar li, flimkien mal-President tal-Kunsill, nhar l-Erbgħa il-President tal-Parlament Ewropew se jiffirma l-atti li ġejjin, adottati skont il-proċedura leġiżlattiva ordinarja:

- Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar kuntratti ta' kreditu għall-konsumaturi marbutin ma' proprjetà immobbli residenzjali u li temenda d-Direttivi 2008/48/KE u 2013/36/UE u r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 (00025/2013/LEX - C7-0026/2014 - 2011/0062(COD))

- Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar takografi fit-trasport bit-triq, li jħassar ir-Regolament tal-Kunsill (KEE) Nru 3821/85 dwar apparat ta' reġistrazzjoni għat-trasport bit-triq u li jemenda r-Regolament (KE) Nru 561/2006 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni ta' ċerta leġiżlazzjoni soċjali li għandha x'taqsam mat-trasport bit-triq (00013/2014/LEX - C7-0018/2014 - 2011/0196(COD)).


9. Azzjonijiet meħuda dwar il-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet tal-Parlament

Il-komunikazzjoni mill-Kummissjoni dwar l-azzjonijiet meħuda fir-rigward tal-pożizzjonijiet u r-riżoluzzjonijiet adottati mill-Parlament matul is-sessjonijiet parzjali ta' Ottubru I u Ottubru II 2013 hija disponibbli fuq is-sit Séance en direct.


10. Mistoqsijiet orali għal tweġiba orali (tressiq)

Il-mistoqsijiet orali għal tweġiba orali li ġejjin tressqu mill-Membri (Artikolu 115 tar-Regoli ta' Proċedura):

- (O-000016/2014) imressqa minn Brian Simpson, f'isem il-Kumitat TRAN, lill-Kummissjoni: NAIADES II - programm ta' azzjoni għall-appoġġ tat-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014);

- (O-000022/2014) imressqa minn George Sabin Cutaş, f'isem il-Kumitat ECON, lill-Kummissjoni: Fehmiet ta kooperazzjoni tal-UE dwar l-infurzar tal-politika ta' kompetizzjoni - it-triq 'il quddiem (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014);

- (O-000029/2014) imressqa minn Mikael Gustafsson, f'isem il-Kumitat FEMM, lill-Kummissjoni: Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014).


11. Petizzjonijiet

Il-petizzjonijiet li ġejjin, li kienu tniżżlu fir-reġistru fid-dati li jidhru hawn taħt, ġew mgħoddija lill-kumitat responsabbli skont l-Artikolu 201(6) tar-Regoli ta' Proċedura:

Data: 31 ta' Jannar 2014

Jutta Blum (Nru 2800/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2801/2013); Luis Manuel González Alonso (Nru 2802/2013); Margarita Mª Lores Martínez (Nru 2803/2013); Alberto Ruiz González (Nru 2804/2013); Francesco Era (Nru 2805/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2806/2013); Antonio Fabián Jiménez Jiménez (Nru 2807/2013); Rita Frutos Alcántara (Nru 2808/2013); J. Manuel Duque García (Nru 2809/2013); Giancarlo Berti (Nru 2810/2013); José Renato Núñez da Silva (Nru 2811/2013); Valérie Losfeld (Nru 2812/2013); Maya Irina Birdwood-Hedger (Nru 2813/2013); Julián Rodríguez Díez (Nru 2814/2013); David Hernández Planta (Nru 2815/2013); Gredo Förster (Nru 2816/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2817/2013); Bruno Buffa (Nru 2818/2013); Jacqueline Siertsema (Nru 2819/2013); Ajmal Mehdi (Nru 2820/2013); Leonardo Fabio Cassaro (Nru 2821/2013); Ivan Pongrac (Nru 2822/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2823/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2824/2013); Stanciu Nicolae (Nru 2825/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2826/2013); Stephan Kamlowski (Nru 2827/2013); Stephan Kamlowski (Nru 2828/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2829/2013); Winfried Meffert (Nru 2830/2013); Marco Bazzoni (Nru 2831/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2832/2013); José Luis Rodríguez Liébana (Nru 2833/2013); Alejandro Díaz Pérez (Nru 2834/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2835/2013); Edinton Arudpranasam (Nru 2836/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2837/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2838/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2839/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2840/2013); Josipović Vlado (Nru 2841/2013); Katerina Raicheva (Nru 2842/2013); Ioannis Marinopoulos (Nru 2843/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2844/2013); Grzegorz Lomako (Nru 2845/2013); Stanislaw Haczykowski (Kancelaria adwokacka) (Nru 2846/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2847/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2848/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2849/2013); Antonio Arcos Alcaraz (Nru 2850/2013); María Dolores Rodríguez Olmedo (Nru 2851/2013); José Carlos Tejada Cabornero (Nru 2852/2013); Fabiano Filippin (Nru 2853/2013); Andrea Zanoni (MPE) (Parlament Ewropew) (Nru 2854/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2855/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2856/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2857/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2858/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2859/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2860/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2861/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2862/2013); Ma Consuelo Polo Delgado (Ecologistas en Acción) (Nru 2863/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2864/2013); Dimitrios Karampelias (Nru 2865/2013); Neji Kefifi (Nru 2866/2013); Anastasios Zambelakis (Nru 2867/2013); Augustin Eugen Pop (Nru 2868/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2869/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2870/2013); Jakov Nadilo (Nru 2871/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2872/2013); Luis Martínez Rodríguez (Nru 2873/2013); Kęstutis Vilkauskas (Nru 2874/2013); Kęstutis Vilkauskas (Nru 2875/2013); Kęstutis Vilkauskas (Nru 2876/2013); (isem kunfidenzjali) (Nru 2877/2013); Antal Bálint (Nru 2878/2013); Rosamaria Ciancaglini (Studio legale associato Ciancaglini-Rossi) (Nru 2879/2013); Pawel Knast (Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Oponiarskiego "Stomil") (Nru 2880/2013); Ewa Kaźmierska-Vick (Nru 2881/2013); Spyridom Valasakos (Nru 2882/2013); Zivko Jekov (Nru 2883/2013); María Dolores Galván Herrera (Nru 2884/2013); Matteo La Cara (Nru 0001/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0002/2014); Steffen Beier (Nru 0003/2014); Μaria Μelessanaki (Nru 0004/2014); Marián Kurhajec (Nru 0005/2014); Diego Facchinetti (Nru 0006/2014); Malgorzata Antczak (Nru 0007/2014); Andrés de la Portilla García (Nru 0008/2014); Carlos Miguel García Díaz (Nru 0009/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0010/2014); Stefan Haase (Nru 0011/2014); Walter Fischetti (Nru 0012/2014); Marco Bava (Nru 0013/2014); Marco Bava (Nru 0014/2014); Marco Bava (Nru 0015/2014); Marco Bava (Nru 0016/2014); Marco Bava (Nru 0017/2014); Marco Bava (Nru 0018/2014); Marco Bava (Nru 0019/2014); Eugène Engelhardt (Nru 0020/2014); Giuseppe Mazzella (Nru 0021/2014); Zohir Dhif (Nru 0022/2014); Morena Pantalone (Nru 0023/2014); Marco Bazzoni (Nru 0024/2014); Janusz Gankiewicz (Nru 0025/2014); Peter Flaggl (Nru 0026/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0027/2014); Desislava Petkova (Nru 0028/2014); Simone Gabbiano(già Burro) (Nru 0029/2014); Grigore Potec (Nru 0030/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0031/2014); Pedro Marinho Gonçalves Teixeira (Nru 0032/2014); Bernd Fritz (Nru 0033/2014); Jesús Castizo Mantas (Nru 0034/2014); Sebastian Gianni (Nru 0035/2014); Arjomand-Fard Hanieh (Nru 0036/2014); Ivica Zurak (Nru 0037/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0038/2014); Nelu Bădălan (Nru 0039/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0040/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0041/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0042/2014); Annarita Amoroso (Nru 0043/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0044/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0045/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0046/2014); Gianfranco Gentile (Nru 0047/2014); Federica Mazzetti (Nru 0048/2014); Antonio Scognamiglio (Nru 0049/2014); Kathryn Ann Williams (Nru 0050/2014); Marie Do Vittori (Nru 0051/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0052/2014); Marco Fedler (Nru 0053/2014); Alexandru Firicel (Nru 0054/2014); Daniele Fasciani (Nru 0055/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0056/2014); Stefano Fuschetto (Nru 0057/2014); Cătălin Epurianu (Nru 0058/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0059/2014); László Ferencz (Nru 0060/2014); Rolf Jürgens (Nru 0061/2014); Philipp Löhler (Nru 0062/2014); Jadvyga Ignatavičienė (Nru 0063/2014); David Nudd (Nru 0064/2014); Linda Maria Koldau (Nru 0065/2014); Stefano Fuschetto (Nru 0066/2014); Stefano Fuschetto (Nru 0067/2014); Stefano Fuschetto (Nru 0068/2014); Stefano Fuschetto (Nru 0069/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0070/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0071/2014); Francisco Javier Bujalance López (Nru 0072/2014); Alin Ovidiu Preda (Nru 0073/2014); Jürgen Nieder (Berlin Factory) (Nru 0074/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0075/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0076/2014); Klára Ungár (Nru 0077/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0078/2014); Laura Pons Arpa (Nru 0079/2014); María Teresa Pardo Rueda (Nru 0080/2014); Kabengele Tshilolo (Nru 0081/2014); Gabriella Salfi (Nru 0082/2014); Thomas Daub (Nru 0083/2014); Pura Peris García (Nru 0084/2014); Jürgen Sterlike (Nru 0085/2014); Rita Van Geyt (Nru 0086/2014); Isaac Aira Yubero (Nru 0087/2014); Andreas Greinert (Nru 0088/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0089/2014); Karin Köhler (Nru 0090/2014); Ružica Šikanić (Nru 0091/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0092/2014); Mario Teodoro Pizzorno (Nru 0093/2014); Henryk Miszczak (Nru 0094/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0095/2014); Lorenzo Croce (Associazione italiana difesa animali & ambiente) (Nru 0096/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0097/2014); Sabine Fröhner (Nru 0098/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0099/2014); Jan-Erik Hansen (Nru 0100/2014); Jan-Erik Hansen (Nru 0101/2014); Jan-Erik Hansen (Nru 0102/2014); Jan-Erik Hansen (Nru 0103/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0104/2014); Susan Majaura (Nru 0105/2014); Riccardo Giuliano (Nru 0106/2014); Riccardo Giuliano (Nru 0107/2014); Daniel Peña Jordana (Nru 0108/2014); Gredo Förster (Nru 0109/2014); Wasilios Katsioulis (Nru 0110/2014); Louis Magnet (Nru 0111/2014); Óscar Pérez Hernández (Nru 0112/2014); Robert Régis (Nru 0113/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0114/2014); Eddy L.F. Veerman (Nru 0115/2014); John Skliris (Nru 0116/2014); Ιoαννis Sιμιτζis (Nru 0117/2014); Daniel Del Missier (Nru 0118/2014); Alysha Hoare (Nru 0119/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0120/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0121/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0122/2014); Pacitti Giovanni (Nru 0123/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0124/2014); Carlos Nunes (Nru 0125/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0126/2014); Alain Huyard (Nru 0127/2014); Neil Crisp (Nru 0128/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0129/2014); Simo Knežević (Nru 0130/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0131/2014); Maciej Kwiecinski (Nru 0132/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0133/2014); Pedro Delgado Blanco (Nru 0134/2014); Beatriz Garrote (Nru 0135/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0136/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0137/2014); Dirk Schmücker (Nru 0138/2014); Petek Frank (Nru 0139/2014); Pawel Szczurek (Nru 0140/2014); R. Wagner (Nru 0141/2014); María Pilar Martín (Nru 0142/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0143/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0144/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0145/2014); Arnold Ziendalski (Nru 0146/2014); José Manuel Martín Álvarez (Nru 0147/2014); Dobreva Abdesetar Atanaska (Nru 0148/2014); Detlef Schneider (Nru 0149/2014); Gloria Becker (Nru 0150/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0151/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0152/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0153/2014); Olga García Bermúdez (Nru 0154/2014); R. Wagner (Nru 0155/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0156/2014); Nataša Klavs (Akademija Za Strateške Študije) (Nru 0157/2014); Enrique Albert Artero (Nru 0158/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0159/2014); Ottó Hermann (Nru 0160/2014); Jorge Sebastià Marhuenda (Nru 0161/2014); Giuseppe Salvatore Ricca (Nru 0162/2014); Josep Pérez Soriano (Nru 0163/2014); Josip Katalinić (Nru 0164/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0165/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0166/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0167/2014); Joachim Guse (Nru 0168/2014); Miltiadous Panagiotis (Train citizens for justice to political leaders) (Nru 0169/2014); Leandro Marques (Nru 0170/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0171/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0172/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0173/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0174/2014); Christophe Krief (Nru 0175/2014); (isem kunfidenzjali) (Nru 0176/2014).


12. Ordni tal-ħidma

Il-punt li jmiss kien l-ordni tal-ħidma.

L-abbozz definittiv tal-aġenda għas-seduti plenarji ta' Frar I 2014 (PE 527.823/PDOJ) tqassam u ġew proposti l-bidliet li ġejjin (Artikolu 140 tar-Regoli ta' Proċedura):

It-Tnejn, it-Tlieta, l-Erbgħa

Ma ġiet proposta l-ebda bidla.

Il-Ħamis

Wara konsultazzjonijiet mal-gruppi politiċi, il-President ippropona l-emendi li ġejjin fl-aġenda tal-ħamis filgħodu:

Is-seduta se tibda fit-8:30 minflok fid-9:00.

Mit-8:30 sal-11:00:

- Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000029/2014): Lejn l-eliminazzjoni tal-mutilazzjoni ġenitali femminili (2014/2511(RSP)) (B7-0106/2014)

- Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000016/2014): NAIADES II - programm ta' azzjoni għall-appoġġ tat-trasport bil-passaġġi fuq l-ilma interni (2013/3002(RSP)) (B7-0104/2014)

Mill-11:00 sa 11:50:

Dibattitu dwar ir-regoli u l-proċeduri uniformi għar-Riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek, b'interventi mill-kelliema tal-gruppi politiċi.

Dawn l-emendi fl-aġenda tal-Ħamis filgħodu ġew approvati.

°
° ° °

L-ordni tal-ħidma b'hekk ġie ffinalizzat.


13. Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini u n-negozji permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

Bernhard Rapkay, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' John Stuart Agnew, ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Alajos Mészáros f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, Alexandra Thein f'isem il-Grupp ALDE, Eva Lichtenberger f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Geoffrey Van Orden, Andrea Češková f'isem il-Grupp ECR, Jaroslav Paška f'isem il-Grupp EFD, Dimitar Stoyanov Membru mhux affiljat, Tadeusz Zwiefka u Ivailo Kalfin.

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Andrew Henry William Brons, Angelika Niebler, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Astrid Lulling, Tonino Picula, Zdravka Bušić, Sergio Gaetano Cofferati, Elena Băsescu u Andrej Plenković, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Rareş-Lucian Niculescu, Biljana Borzan, Davor Ivo Stier, Silvia-Adriana Ţicău u Ivana Maletić.

Interventi ta': Viviane Reding u Bernhard Rapkay.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.8 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


14. Id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011) - Idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità - id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011 (dibattitu)

Rapport dwar id-29 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE (2011) [2013/2119(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

Rapport dwar l-Idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità - id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011 [2013/2077(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

Eva Lichtenberger u Sajjad Karim ippreżentaw ir-rapporti.

Intervent ta': Silvia-Adriana Ţicău biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Sajjad Karim, li weġibha.

Intervent ta': Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Tadeusz Zwiefka f'isem il-Grupp PPE, Evelyn Regner f'isem il-Grupp S&D, li wieġbet ukoll għal mistoqsija "karta blu" ta' William (The Earl of) Dartmouth, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Janusz Wojciechowski f'isem il-Grupp ECR, Slavi Binev f'isem il-Grupp EFD, Sebastian Valentin Bodu, Olle Ludvigsson, Phil Bennion, Vicky Ford, Alajos Mészáros, Sandra Petrović Jakovina u Malcolm Harbour.

PRESIDENZA: Anni PODIMATA
Viċi President

Interventi ta': Silvia-Adriana Ţicău biex tagħmel mistoqsija "karta blu" lil Malcolm Harbour, li weġibha, Monika Panayotova, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Andreas Mölzer.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrej Plenković, Sergio Gaetano Cofferati, Amelia Andersdotter, Ryszard Czarnecki, Krisztina Morvai, Ivana Maletić, Silvia-Adriana Ţicău u Sari Essayah.

Interventi ta': Viviane Reding, Eva Lichtenberger u Sajjad Karim.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.5 tal- Minuti ta' 4.2.2014 u punt 6.15 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


15. Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 92/58/KEE, 92/85/KEE, 94/33/KE, 98/24/KE u d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex jiġu allinjati mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet [COM(2013)0102 – C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Sari Essayah (A7-0319/2013)

Sari Essayah ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Ole Christensen f'isem il-Grupp S&D, Marian Harkin f'isem il-Grupp ALDE, u Inês Cristina Zuber f'isem il-Grupp GUE/NGL.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Rareş-Lucian Niculescu, Josefa Andrés Barea u Elena Băsescu.

Interventi ta': László Andor u Sari Essayah.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.9 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


16. Interventi ta' minuta dwar kwistjonijiet ta' importanza politika

Il-Membri li ġejjin, li xtaqu jiġbdu l-attenzjoni tal-Parlament għal kwistjonijiet ta' importanza politika, tkellmu għal minuta skont l-Artikolu 150 tar-Regoli ta' Proċedura:

Cristian Dan Preda, Kinga Göncz, Janusz Wojciechowski, Ivana Maletić, Alda Sousa, Mairead McGuinness, Joseph Cuschieri, Claudio Morganti, Andrey Kovatchev, Csaba Sándor Tabajdi, Katarína Neveďalová, Paul Murphy, Silvia-Adriana Ţicău, Czesław Adam Siekierski, Ricardo Cortés Lastra, Emer Costello, Inês Cristina Zuber, Josefa Andrés Barea, Biljana Borzan, Josef Weidenholzer, Alajos Mészáros, Juan Andrés Naranjo Escobar, Claudiu Ciprian Tănăsescu u Béla Glattfelder.


17. L-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-Pjan direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru [2013/2183(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

Ulrike Lunacek għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Anna Záborská, Michael Cashman, Izaskun Bilbao Barandica, Iñaki Irazabalbeitia Fernández, Krisztina Morvai, dwar l-applikazzjoni tal-proċedura tal-mistoqsijiet "karta blu" (Il-President fakkret ir-regolamentazzjoni fis-seħħ), Seán Kelly, Cornelia Ernst, Claudio Morganti, Roberta Metsola, Britta Thomsen, Krisztina Morvai, Paul Murphy, Jaroslav Paška, Davor Ivo Stier u Biljana Borzan.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.1 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


18. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali Żleali [2013/2116(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

Robert Rochefort għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Seán Kelly, María Irigoyen Pérez, Catherine Stihler, Czesław Adam Siekierski, Françoise Castex, Tonino Picula u Silvia-Adriana Ţicău.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.2 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


19. It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE - ġustizzja ċivili u amministrattiva fl-Istati Membri [2013/2117(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

Tadeusz Zwiefka għamel il-preżentazzjoni.

PRESIDENZA: Roberta ANGELILLI
Viċi President

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Sari Essayah, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Csaba Sándor Tabajdi, António Fernando Correia de Campos u Krisztina Morvai.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.3 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


20. Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti [2013/2128(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

Elisabeth Schroedter għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Andrej Plenković, Miroslav Mikolášik, Jan Březina, Ivana Maletić, António Fernando Correia de Campos, Sandra Petrović Jakovina, Silvia-Adriana Ţicău, Tonino Picula u Graham Watson.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.4 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


21. Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar [2013/2096(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

Czesław Adam Siekierski għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Csaba Sógor, Elena Băsescu, Herbert Dorfmann, Vasilica Viorica Dăncilă, Luís Paulo Alves, Silvia-Adriana Ţicău, João Ferreira u Krisztina Morvai.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.5 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


22. Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE [2013/2043(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

Pablo Arias Echeverría għamel il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Sari Essayah u Silvia-Adriana Ţicău.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.6 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


23. Migranti Nisa Mingħajr Dokumenti fl-Unjoni Ewropea (preżentazzjoni qasira)

Rapport dwar migranti nisa mingħajr dokumenti fl-Unjoni Ewropea [2013/2115(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

Norica Nicolai għamlet il-preżentazzjoni.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu, Vasilica Viorica Dăncilă, Tonino Picula u Krisztina Morvai.

Intervent ta': László Andor (Membru tal-Kummissjoni).

Il-punt ingħalaq.

Votazzjoni: punt 8.7 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


24. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 527.823/OJMA).


25. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.40.

Klaus Welle

Rainer Wieland

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Andreasen, Andrés Barea, Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Audy, Auken, Ayala Sender, Aylward, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Baldini, Balz, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bastos, Bauer, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Bertot, Besset, Bicep, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Bokros, Bonanini, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, van de Camp, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Cornelissen, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, Dăncilă, Danellis, (The Earl of) Dartmouth, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Frigo, Gabriel, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, de Grandes Pascual, Gräßle, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Hall, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Jordan, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Klaß, Klinz, Klute, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Lamassoure, Lambert, Lambsdorff, Lange, Langen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Mészáros, Metsola, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Moreira, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, Obermayr, Obiols, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Rivellini, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romeva i Rueda, Rosbach, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skinner, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Taylor Keith, Teixeira, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Ţicău, Tirolien, Tőkés, Tomaševski, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Tzavela, Uggias, Ulmer, Urutchev, Vadim Tudor, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanoni, Zasada, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka

Avviż legali - Politika tal-privatezza