Seznam 
 Předchozí 
 Další 
 Úplné znění 
Zápis
Úterý, 4. února 2014 - Štrasburk

2. Rozpravy o případech porušování lidských práv, demokracie a právního státu (oznámení předložených návrhů usnesení)

Podle článku 122 jednacího řádu požádali následující poslanci nebo politické skupiny, aby se konala rozprava o níže uvedených návrzích usnesení:

I. Situace v Thajsku (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg a Mitro Repo za skupinu S&D o situaci v Thajsku (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa a Bogusław Sonik za skupinu PPE o situaci v Thajsku (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat za skupinu GUE/NGL o Thajsku (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE o situaci v Thajsku (B7-0125/2014);

- Charles Tannock a Adam Bielan za skupinu ECR o situaci v Thajsku (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda a Nicole Kiil-Nielsen za skupinu Verts/ALE o Thajsku (B7-0127/2014).

II. Právo na vzdělání v Podněsterské oblasti (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula a Marc Tarabella za skupinu S&D o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan a Marek Henryk Migalski za skupinu ECR o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier a Bogusław Sonik za skupinu PPE o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat a Alda Sousa za skupinu GUE/NGL o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o právu na vzdělání v Podněsterské oblasti (B7-0137/2014).

III. Bahrajn, zejména případ Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart a Bogusław Sonik za skupinu PPE o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0100/2014);

- Charles Tannock a Geoffrey Van Orden za skupinu ECR o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo a Marc Tarabella za skupinu S&D o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias a Paul Murphy za skupinu GUE/NGL o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort a Alexander Graf Lambsdorff za skupinu ALDE o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken a Raül Romeva i Rueda za skupinu Verts/ALE o Bahrajnu, zejména případu Nabíla Radžaba, Abd al-Hádího al-Chawádža a Ibráhíma Šarífa (B7-0134/2014).

Řečnická doba bude rozdělena podle článku 149 jednacího řádu.

Právní upozornění - Ochrana soukromí