Index 
 Előző 
 Következő 
 Teljes szöveg 
Jegyzőkönyv
2014. február 4., Kedd - Strasbourg

2. Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)

A következő képviselők vagy képviselőcsoportok nyújtottak be az eljárási szabályzat 122. cikkének értelmében vitaindítványt, az alábbi állásfoglalásra irányuló indítványokkal kapcsolatban:

I. A thaiföldi helyzet (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg és Mitro Repo, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, a thaiföldi helyzetről (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, a thaiföldi helyzetről (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, a thaiföldi helyzetről (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, a thaiföldi helyzetről (B7-0125/2014);

- Charles Tannock és Adam Bielan, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, a thaiföldi helyzetről (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda és Nicole Kiil-Nielsen, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, a thaiföldi helyzetről (B7-0127/2014).

II. Oktatáshoz való jog a Dnyeszteren túli régióban (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, az oktatáshoz való jogról a Dnyeszteren túli régióban (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan és Marek Henryk Migalski, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, az oktatáshoz való jogról a Dnyeszteren túli régióban (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, az oktatáshoz való jogról a Dnyeszteren túli régióban (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat és Alda Sousa, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, az oktatáshoz való jogról a Dnyeszteren túli régióban (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, az oktatáshoz való jogról a Dnyeszteren túli régióban (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, az oktatáshoz való jogról a Dnyeszteren túli régióban (B7-0137/2014).

III. Bahrein, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügye (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart és Bogusław Sonik, a(z) PPE képviselőcsoport nevében, Bahreinről, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügyéről (B7-0100/2014);

- Charles Tannock és Geoffrey Van Orden, a(z) ECR képviselőcsoport nevében, Bahreinről, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügyéről (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo és Marc Tarabella, a(z) S&D képviselőcsoport nevében, Bahreinről, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügyéről (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias és Paul Murphy, a(z) GUE/NGL képviselőcsoport nevében, Bahreinről, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügyéről (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort és Alexander Graf Lambsdorff, a(z) ALDE képviselőcsoport nevében, Bahreinről, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügyéről (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken és Raül Romeva i Rueda, a(z) Verts/ALE képviselőcsoport nevében, Bahreinről, különösen Nabíl Radzsab, Abdulhadi el-Kavadzsa és Ibrahim Sarif ügyéről (B7-0134/2014).

A felszólalási időkeretet az eljárási szabályzat 149. cikkének megfelelően osztják fel.

Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat