Rodyklė 
 Ankstesnis 
 Kitas 
 Visas tekstas 
Protokolas
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d. - Strasbūras

2. Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)

Pagal Darbo tvarkos taisyklių 122 straipsnį šie nariai ar frakcijos paprašė, kad tokios diskusijos būtų surengtos dėl šių pasiūlymų dėl rezoliucijų:

I. Padėtis Tailande (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg ir Mitro Repo S&D frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Tailando (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0125/2014);

- Charles Tannock ir Adam Bielan ECR frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda ir Nicole Kiil-Nielsen Verts/ALE frakcijos vardu – dėl padėties Tailande (B7-0127/2014).

II. Teisė į mokslą Padniestrės regione (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan ir Marek Henryk Migalski ECR frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat ir Alda Sousa GUE/NGL frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl teisės į mokslą Padniestrės regione (B7-0137/2014).

III. Bahreinas, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejai (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart ir Bogusław Sonik PPE frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0100/2014);

- Charles Tannock ir Geoffrey Van Orden ECR frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo ir Marc Tarabella S&D frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias ir Paul Murphy GUE/NGL frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort ir Alexander Graf Lambsdorff ALDE frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken ir Raül Romeva i Rueda Verts/ALE frakcijos vardu – dėl Bahreino, ypač Nabeelio Rajabo, Abdulhadi al-Khawajos ir Ibrahimo Sharifo atvejų (B7-0134/2014).

Kalbėjimo laikas bus paskirstytas pagal Darbo tvarkos taisyklių 149 straipsnį.

Teisinė informacija - Privatumo politika