Indiċi 
 Preċedenti 
 Li jmiss 
 Test sħiħ 
Minuti
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014 - Strasburgu

2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-Tajlandja (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B7-0125/2014);

- Charles Tannock u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-Tajlandja (B7-0127/2014).

II. Id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan u Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat u Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0137/2014).

III. Il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0100/2014);

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias u Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0134/2014).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.

Avviż legali - Politika tal-privatezza