Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Proces-verbal
Marţi, 4 februarie 2014 - Strasbourg

2. Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)

Următorii deputaţi sau următoarele grupuri politice au depus cereri de organizare a unei astfel de dezbateri, în conformitate cu articolul 122 din Regulamentul de procedură, cu privire la următoarele propuneri de rezoluţie:

I. Situația din Thailanda (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg şi Mitro Repo, în numele Grupului S&D, referitoare la situația din Thailanda (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la situația din Thailanda (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Thailanda (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la situația din Thailanda (B7-0125/2014);

- Charles Tannock şi Adam Bielan, în numele Grupului ECR, referitoare la situația din Thailanda (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda şi Nicole Kiil-Nielsen, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la situația din Thailanda (B7-0127/2014).

II. Dreptul la educație în regiunea Transnistriei (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan şi Marek Henryk Migalski, în numele Grupului ECR, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat şi Alda Sousa, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la dreptul la educație în Transnistria (B7-0137/2014).

III. Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart şi Bogusław Sonik, în numele Grupului PPE, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0100/2014);

- Charles Tannock şi Geoffrey Van Orden, în numele Grupului ECR, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo şi Marc Tarabella, în numele Grupului S&D, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias şi Paul Murphy, în numele Grupului GUE/NGL, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort şi Alexander Graf Lambsdorff, în numele Grupului ALDE, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken şi Raül Romeva i Rueda, în numele Grupului Verts/ALE, referitoare la Bahrain, în special cazurile lui Nabeel Rajab, Abdulhadi al-Khawaja și Ibrahim Sharif (B7-0134/2014).

Timpul afectat luărilor de cuvânt va fi repartizat în conformitate cu articolul 149 din Regulamentul de procedură.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate