Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2077(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0056/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0056/2014

Συζήτηση :

PV 03/02/2014 - 14
CRE 03/02/2014 - 14

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 6.15
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0061

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

6.15. Καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και επικουρικότητα και αναλογικότητα - βελτίωση της νομοθεσίας (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με την καταλληλότητα του κανονιστικού πλαισίου της ΕΕ και την επικουρικότητα και την αναλογικότητα - 19η έκθεση «Βελτίωση της νομοθεσίας» για το 2011 [2013/2077(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 15)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0061)

(Η συνεδρίαση διακόπτεται στις 11.55 εν αναμονή της πανηγυρικής συνεδρίασης.)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου