Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/2117(INI)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0442/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0442/2013

Συζήτηση :

PV 03/02/2014 - 19
CRE 03/02/2014 - 19

Ψηφοφορία :

PV 04/02/2014 - 8.3
CRE 04/02/2014 - 8.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0064

Συνοπτικά πρακτικά
Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

8.3. Πίνακας αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης (ψηφοφορία)
Πλήρη Πρακτικά

Έκθεση σχετικά με τον πίνακα αποτελεσμάτων της ΕΕ στον τομέα της δικαιοσύνης – η αστική και διοικητική δικαιοσύνη στα κράτη μέλη [2013/2117(INI)] - Επιτροπή Νομικών Θεμάτων. Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 18)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται (P7_TA(2014)0064)

Παρεμβάσεις
Rebecca Taylor, για να υποβάλει προφορική τροπολογία στην τροπολογία 1, η οποία δεν κρατείται, καθώς περισσότεροι από 40 βουλευτές αντιτίθενται στο να ληφθεί υπόψη.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου