Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0253(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0478/2013

Ingivna texter :

A7-0478/2013

Debatter :

PV 04/02/2014 - 13
CRE 04/02/2014 - 13
PV 06/02/2014 - 7
CRE 06/02/2014 - 7

Omröstningar :

PV 06/02/2014 - 9.1
CRE 06/02/2014 - 9.1
Röstförklaringar
PV 15/04/2014 - 8.1
CRE 15/04/2014 - 8.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0095
P7_TA(2014)0341

Protokoll
Tisdagen den 4 februari 2014 - Strasbourg

13. Rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om enhetliga regler och ett enhetligt förfarande för rekonstruktion av kreditinstitut och vissa värdepappersföretag inom ramen för en gemensam rekonstruktionsmekanism och gemensam bankrekonstruktionsfond och om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010 [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Utskottet för ekonomi och valutafrågor. Föredragande: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (ersättare för föredraganden) redogjorde för betänkandet.

Talare: Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande).

Talare: Marietta Giannakou yttrade sig om den jordbävning som nyligen drabbat den grekiska ön Kefalonia.

Talare: Michel Barnier (ledamot av kommissionen).

Talare: Constance Le Grip (föredragande av yttrande från utskottet AFCO), Corien Wortmann-Kool för PPE-gruppen, Pervenche Berès för S&D-gruppen, Sylvie Goulard för ALDE-gruppen, Sven Giegold för Verts/ALE-gruppen, Vicky Ford för ECR-gruppen, Jürgen Klute för GUE/NGL-gruppen, Claudio Morganti för EFD-gruppen, Marianne Thyssen, Peter Simon, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou och Diogo Feio.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Phil Prendergast.

Talare: Michel Barnier och Evangelos Venizelos.

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.1 i protokollet av den 6.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy