Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0103(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0053/2014

Внесени текстове :

A7-0053/2014

Разисквания :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Гласувания :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Обяснение на вота
PV 16/04/2014 - 7.25
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Протокол
Вторник, 4 февруари 2014 г. - Страсбург

14. Защита срещу дъмпингов внос и защита срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на ЕС ***I (разискване)
Пълни стенографски протоколи

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 1225/2009 на Съвета за защита срещу дъмпингов внос от страни, които не са членки на Европейската общност, и Регламент (ЕО) № 597/2009 на Съвета относно защитата срещу субсидиран внос от държави, които не са членки на Европейската общност [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Комисия по международна търговия. Докладчик: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner представи доклада.

ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА: László SURJÁN
Заместник-председател

Изказа се Karel De Gucht (член на Комисията).

Изказаха се: Daniel Caspary, от името на групата PPE, Andrea Cozzolino, от името на групата S&D, Marielle de Sarnez, от името на групата ALDE, Yannick Jadot, от името на групата Verts/ALE, Cristiana Muscardini, от името на групата ECR, Helmut Scholz, от името на групата GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, от името на групата EFD, Bruno Gollnisch, независим член на ЕП, Tokia Saïfi, която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė и Esther Herranz García.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki и Franz Obermayr.

Изказаха се: Karel De Gucht, Christofer Fjellner и Evangelos Venizelos (действащ председател на Съвета).

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.13 от протокола от 5.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност