Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0103(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0053/2014

Indgivne tekster :

A7-0053/2014

Forhandlinger :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Afstemninger :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Stemmeforklaringer
PV 16/04/2014 - 7.25
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Protokol
Tirsdag den 4. februar 2014 - Strasbourg

14. Beskyttelse mod dumpingimport og subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af EU ***I (forhandling)
Fuldstændigt forhandlingsreferat

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1225/2009 om beskyttelse mod dumpingimport fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab, og Rådets forordning (EF) nr. 597/2009 om beskyttelse mod subsidieret indførsel fra lande, der ikke er medlemmer af Det Europæiske Fællesskab [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Udvalget om International Handel. Ordfører: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner forelagde betænkningen.

FORSÆDE: László SURJÁN
næstformand

Indlæg af Karel De Gucht (medlem af Kommissionen).

Talere: Daniel Caspary for PPE-Gruppen, Andrea Cozzolino for S&D-Gruppen, Marielle de Sarnez for ALDE-Gruppen, Yannick Jadot for Verts/ALE-Gruppen, Cristiana Muscardini for ECR-Gruppen, Helmut Scholz for GUE/NGL-Gruppen, William (The Earl of) Dartmouth for EFD-Gruppen, Bruno Gollnisch, løsgænger, Tokia Saïfi, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė og Esther Herranz García.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki og Franz Obermayr.

Talere: Karel De Gucht, Christofer Fjellner og Evangelos Venizelos (formand for Rådet).

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.13 i protokollen af 5.2.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik