Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0103(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0053/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0053/2014

Keskustelut :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Äänestykset :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Äänestysselitykset
PV 16/04/2014 - 7.25
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Pöytäkirja
Tiistai 4. helmikuuta 2014 - Strasbourg

14. Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi polkumyynnillä muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 1225/2009 ja muista kuin Euroopan yhteisön jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautumisesta annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 597/2009 muuttamisesta [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Kansainvälisen kaupan valiokunta. Esittelijä: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner esitteli mietinnön.

Puhetta johti
varapuhemies László SURJÁN

Karel De Gucht (komission jäsen) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Daniel Caspary PPE-ryhmän puolesta, Andrea Cozzolino S&D-ryhmän puolesta, Marielle de Sarnez ALDE-ryhmän puolesta, Yannick Jadot Verts/ALE-ryhmän puolesta, Cristiana Muscardini ECR-ryhmän puolesta, Helmut Scholz GUE/NGL-ryhmän puolesta, William (The Earl of) Dartmouth EFD-ryhmän puolesta, sitoutumaton Bruno Gollnisch, Tokia Saïfi, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė ja Esther Herranz García.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki ja Franz Obermayr.

Puheenvuorot: Karel De Gucht, Christofer Fjellner ja Evangelos Venizelos (neuvoston puheenjohtaja).

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.2.2014, kohta 9.13.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö