Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0103(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0053/2014

Teksty złożone :

A7-0053/2014

Debaty :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Głosowanie :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Wyjaśnienia do głosowania
PV 16/04/2014 - 7.25
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Protokół
Wtorek, 4 lutego 2014 r. - Strasburg

14. Ochrona przed przywozem produktów po cenach dumpingowych i towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami UE ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zmiany rozporządzenia Rady (WE) nr 1225/2009 w sprawie ochrony przed przywozem produktów po cenach dumpingowych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej i rozporządzenia Rady (WE) nr 597/2009 w sprawie ochrony przed przywozem towarów subsydiowanych z krajów niebędących członkami Wspólnoty Europejskiej [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Komisja Handlu Międzynarodowego. Sprawozdawca: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner przedstawił sprawozdanie.

PRZEWODNICTWO: László SURJÁN
Wiceprzewodniczący

Głos zabrał Karel De Gucht (członek Komisji).

Głos zabrali: Daniel Caspary w imieniu grupy PPE, Andrea Cozzolino w imieniu grupy S&D, Marielle de Sarnez w imieniu grupy ALDE, Yannick Jadot w imieniu grupy Verts/ALE, Cristiana Muscardini w imieniu grupy ECR, Helmut Scholz w imieniu grupy GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth w imieniu grupy EFD, Bruno Gollnisch niezrzeszony, Tokia Saïfi, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Paula Rübiga, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė i Esther Herranz García.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki i Franz Obermayr.

Głos zabrali: Karel De Gucht, Christofer Fjellner i Evangelos Venizelos (urzędujący przewodniczący Rady).

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.13 protokołu z dnia 5.2.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności