Zoznam 
 Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
 Úplné znenie 
Postup : 2013/0103(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0053/2014

Predkladané texty :

A7-0053/2014

Rozpravy :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Hlasovanie :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Vysvetlenie hlasovaní
PV 16/04/2014 - 7.25
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Zápisnica
Utorok, 4. februára 2014 - Štrasburg

14. Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ ***I (rozprava)
Doslovný zápis

Správa o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 1225/2009 o ochrane pred dumpingovými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva, a nariadenie Rady (ES) č. 597/2009 o ochrane pred subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú členmi Európskeho spoločenstva [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Výbor pre medzinárodný obchod. Spravodajca: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner uviedol správu.

PREDSEDNÍCTVO: László SURJÁN
podpredseda

V rozprave vystúpil Karel De Gucht (člen Komisie).

Vystúpili títo poslanci: Daniel Caspary v mene skupiny PPE, Andrea Cozzolino v mene skupiny S&D, Marielle de Sarnez v mene skupiny ALDE, Yannick Jadot v mene skupiny Verts/ALE, Cristiana Muscardini v mene skupiny ECR, Helmut Scholz v mene skupiny GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth v mene skupiny EFD, Bruno Gollnisch – nezaradený poslanec, Tokia Saïfi, ktorá zároveň odpovedala na otázku, ktorú zdvihnutím modrej karty položil Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė a Esther Herranz García.

Podľa postupu prihlásenia sa o slovo zdvihnutím ruky (catch the eye) v rozprave vystúpili Erik Bánki a Franz Obermayr.

Vystúpili: Karel De Gucht, Christofer Fjellner a Evangelos Venizelos (úradujúci predseda Rady).

Rozprava sa skončila.

Hlasovanie: bod 9.13 zápisnice zo dňa 5.2.2014.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia