Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0103(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0053/2014

Ingivna texter :

A7-0053/2014

Debatter :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Omröstningar :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Röstförklaringar
PV 16/04/2014 - 7.25
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Protokoll
Tisdagen den 4 februari 2014 - Strasbourg

14. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (debatt)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner redogjorde för sitt betänkande.

ORDFÖRANDESKAP: László SURJÁN
Vice talman

Talare: Karel De Gucht (ledamot av kommissionen).

Talare: Daniel Caspary för PPE-gruppen, Andrea Cozzolino för S&D-gruppen, Marielle de Sarnez för ALDE-gruppen, Yannick Jadot för Verts/ALE-gruppen, Cristiana Muscardini för ECR-gruppen, Helmut Scholz för GUE/NGL-gruppen, William (The Earl of) Dartmouth för EFD-gruppen, Bruno Gollnisch, grupplös, Tokia Saïfi, som även besvarade en fråga ("blått kort") från Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė och Esther Herranz García.

Följande talare yttrade sig i enlighet med ögonkontaktsförfarandet: Erik Bánki och Franz Obermayr.

Talare: Karel De Gucht, Christofer Fjellner och Evangelos Venizelos (rådets tjänstgörande ordförande).

Talmannen förklarade debatten avslutad.

Omröstning: punkt 9.13 i protokollet av den 5.2.2014.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy