Märksõnaregister 
 Eelnev 
 Järgnev 
 Terviktekst 
Menetlus : 2013/2135(INI)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0047/2014

Esitatud tekstid :

A7-0047/2014

Arutelud :

PV 04/02/2014 - 18
CRE 04/02/2014 - 18

Hääletused :

PV 05/02/2014 - 9.25
CRE 05/02/2014 - 9.25
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2014)0094

Protokoll
Teisipäev, 4. veebruar 2014 - Strasbourg

18. Kliima- ja energiapoliitika raamistik aastani 2030 (arutelu)
CRE

Raport kliima- ja energiapoliitika raamistiku kohta aastani 2030 [2013/2135(INI)] - Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon - Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon. Kaasraportöörid: Anne Delvaux ja Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux (kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jolanta Emilia Hibner) ja Konrad Szymański tutvustasid raportit.

Sõna võtsid Connie Hedegaard ja Günther Oettinger (komisjoni liikmed).

Sõna võtsid Herbert Reul fraktsiooni PPE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Jo Leinen, Marita Ulvskog fraktsiooni S&D nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy fraktsiooni ALDE nimel, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Holger Krahmer, Bas Eickhout fraktsiooni Verts/ALE nimel, kes vastas ühtlasi viiele küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitasid Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan ja Fiona Hall, Anna Rosbach fraktsiooni ECR nimel, Martina Anderson fraktsiooni GUE/NGL nimel, Zbigniew Ziobro fraktsiooni EFD nimel, ja Lucas Hartong (fraktsioonilise kuuluvuseta).

ISTUNGI JUHATAJA: Oldřich VLASÁK
asepresident

Sõna võtsid Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, kes vastas ühtlasi küsimusele, mille sinist kaarti tõstes esitas Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva ja Krišjānis Kariņš.

Eelneva registreerimiseta võtsid sõna Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner ja Seán Kelly.

Sõna võtsid Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux ja Konrad Szymański

Arutelu lõpetati.

Hääletus: 5.2.2014protokoll punkt 9.25.

Õigusteave - Privaatsuspoliitika