Edellinen 
 Seuraava 
PöytäkirjaÄänestyksetNimenhuutoäänestyksetHyväksytyt tekstitSanatarkat istuntoselostukset
Pöytäkirja
Tiistai 4. helmikuuta 2014 - Strasbourg
 1.Istunnon avaaminen
 2.Keskustelu ihmisoikeuksien sekä demokratian ja oikeusvaltion periaatteiden loukkauksia koskevista tapauksista (käsiteltäväksi jätetyt päätöslauselmaesitykset)
 3.Tekijänoikeus ja lähioikeudet ja monta aluetta kattava musiikkiteosten oikeuksien lisensointi verkkokäyttöä varten ***I (keskustelu)
 4.Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset ***I (keskustelu)
 5.Parlamentin kokoonpano
 6.Äänestykset
  
6.1.Grönlannin ottaminen mukaan Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmän täytäntöönpanoon ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.2.Grönlannin osallistuminen Kimberleyn prosessin sertifiointijärjestelmään * (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.3.Siirtyminen unionin laajuisiin tilisiirtoihin ja suoraveloituksiin ***I (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.4.Vuoden 2012 Kapkaupungin sopimus Torremolinoksessa 1977 tehtyyn kalastusalusten turvallisuutta koskevaan kansainväliseen yleissopimukseen liittyvän vuonna 1993 tehdyn pöytäkirjan määräysten täytäntöönpanosta *** (äänestys)
  
6.5.29. vuosikertomus Euroopan unionin oikeuden soveltamisen valvonnasta (2011) (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.6.Lara Comin parlamentaarisen koskemattomuuden puolustamista koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.7.Zbigniew Ziobron parlamentaarisen koskemattomuuden pidättämistä koskeva pyyntö (työjärjestyksen 138 artikla) (äänestys)
  
6.8.Vapaan liikkuvuuden edistäminen yksinkertaistamalla tiettyjen julkisten asiakirjojen hyväksymistä ***I (äänestys)
  
6.9.Aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen ***I (äänestys)
  
6.10.Tekijänoikeus ja lähioikeudet ja monta aluetta kattava musiikkiteosten oikeuksien lisensointi verkkokäyttöä varten ***I (äänestys)
  
6.11.Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista määrättävät rikosoikeudelliset seuraamukset ***I (äänestys)
  
6.12.Energiainfrastruktuuriin liittyvät investointihankkeet ***I (äänestys)
  
6.13.Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Klaus-Heiner Lehne) (äänestys)
  
6.14.Tilintarkastustuomioistuin (äänestys)
  
6.15.EU:n sääntelyn tila ja toissijaisuus- ja suhteellisuusperiaatteet – parempi säädöskäytäntö (äänestys)
 7.Juhlaistunto - Italia
 8.Äänestykset (jatkoa)
  
8.1.Homofobia ja seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoli-identiteettiin perustuva syrjintä (äänestys)
  
8.2.Sopimattomia kaupallisia menettelyjä koskevan direktiivin täytäntöönpano (äänestys)
  
8.3.EU:n oikeusalan tulostaulu (äänestys)
  
8.4.Älykkäiden verkkojen kehittämisen paikalliset ja alueelliset seuraukset (äänestys)
  
8.5.Pienet maatilat (äänestys)
  
8.6.Yhdennetyt paketinjakelumarkkinat sähköisen kaupankäynnin edistämiseksi (äänestys)
  
8.7.Paperittomat maahanmuuttajanaiset Euroopan unionissa (äänestys)
  
8.8.Eurooppalainen terästeollisuus (äänestys)
 9.Äänestysselitykset
 10.Äänestyskäyttäytymistä ja äänestysaikeita koskevat ilmoitukset
 11.Edellisen istunnon pöytäkirjan hyväksyminen
 12.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta)
 13.Luottolaitosten ja tiettyjen sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisu yhteisen kriisinratkaisumekanismin ja yhteisen kriisinratkaisurahaston puitteissa ***I (keskustelu)
 14.Polkumyynnillä muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuonnilta ja muista kuin EU:n jäsenvaltioista tapahtuvalta tuetulta tuonnilta suojautuminen ***I (keskustelu)
 15.Tarve hyväksyä nopeasti laajapohjainen finanssitransaktiovero (keskustelu)
 16.Oikaisu (työjärjestyksen 216 artikla)
 17.Säädösvallan siirron nojalla annetut delegoidut säädökset (työjärjestyksen 87 a artiklan 6 kohta)
 18.Ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 (keskustelu)
 19.Yhteisen kalastuspolitiikan sääntöjen noudattaminen ***I (keskustelu)
 20.Euroopan unionin ja Sveitsin valaliiton sopimus niiden kilpailulainsäädännön soveltamista koskevasta yhteistyöstä *** - Kilpailupolitiikan täytäntöönpanoa koskevat unionin yhteistyösopimukset - tulevat toimet (keskustelu)
 21.Jäsenvaltioiden valtuuttaminen ratifioimaan asekauppasopimus Euroopan unionin edun vuoksi *** - Asekauppasopimus (keskustelu)
 22.Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäviksi tarkoitetut laitteet ja suojajärjestelmät ***I - Siviilikäyttöön tarkoitetut räjähdystarvikkeet ***I - Muut kuin itsetoimivat vaa'at ***I - Sähkömagneettinen yhteensopivuus ***I - Tietyllä jännitealueella toimivat sähkölaitteet ***I - Hissit ja hissien turvakomponentit ***I - Yksinkertaiset paineastiat ***I - Mittauslaitteet ***I (keskustelu)
 23.Seuraavan istunnon esityslista
 24.Istunnon päättäminen
 LÄSNÄOLOLISTA
 Liite 1 - Jäsenen nimittäminen tilintarkastustuomioistuimeen (Klaus-Heiner Lehne)
Pöytäkirja (227 kb) Läsnäololista (62 kb)    Nimenhuutoäänestysten tulokset (3036 kb) Liite 1 (7 kb) 
 
Pöytäkirja (171 kb) Läsnäololista (37 kb) Äänestysten tulokset (281 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (1180 kb)    
 
Pöytäkirja (275 kb) Läsnäololista (63 kb) Äänestysten tulokset (689 kb) Nimenhuutoäänestysten tulokset (2675 kb)    
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö