Előző 
 Következő 
PVTACRE
Jegyzőkönyv
2014. február 4., Kedd - Strasbourg
 1.Az ülés megnyitása
 2.Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértésének eseteiről (a benyújtott állásfoglalásra irányuló indítványok kihirdetése)
 3.A szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online felhasználására szóló, több területre érvényes engedélyezése ***I (vita)
 4.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankciói ***I (vita)
 5.A Parlament tagjai
 6.Szavazások órája
  
6.1.Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerének végrehajtásában ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.2.Grönland részvétele a kimberleyi folyamat tanúsítási rendszerében * (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.3.Az uniós szintű átutalásokra és beszedésekre való átállás ***I (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.4.A halászhajók biztonságáról szóló, 1977. évi torremolinosi nemzetközi egyezményhez csatolt 1993. évi jegyzőkönyv rendelkezéseinek végrehajtására vonatkozó 2012. évi fokvárosi megállapodás *** (szavazás)
  
6.5.Az uniós jog alkalmazásának ellenőrzéséről szóló 29. éves jelentés (2011) (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.6.Lara Comi képviselői mentelmi jogának fenntartására irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.7.Zbigniew Ziobro képviselői mentelmi jogának felfüggesztésére irányuló kérelem (az eljárási szabályzat 138. cikke) (szavazás)
  
6.8.Bizonyos közokiratok elfogadásának egyszerűsítése révén a szabad mozgás előmozdítása ***I (szavazás)
  
6.9.Anyagok és keverékek osztályozása, címkézése és csomagolása ***I (szavazás)
  
6.10.A szerzői és szomszédos jogok és a zeneművek jogainak online felhasználására szóló, több területre érvényes engedélyezése ***I (szavazás)
  
6.11.A bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció büntetőjogi szankciói ***I (szavazás)
  
6.12.Az energiaipari infrastruktúrát érintő beruházási projektek ***I (szavazás)
  
6.13.A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Klaus-Heiner Lehne) (szavazás)
  
6.14.Az Európai Számvevőszék (szavazás)
  
6.15.A célravezető uniós szabályozás, szubszidiaritás és arányosság – a jogalkotás minőségének javítása (szavazás)
 7.Ünnepélyes ülés – Olaszország
 8.Szavazások órája (folytatás)
  
8.1.A homofóbia és a szexuális irányultságon, illetve nemi identitáson alapuló megkülönböztetés (szavazás)
  
8.2.A tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokról szóló irányelv végrehajtása (szavazás)
  
8.3.Az EU igazságügyi eredménytáblája (szavazás)
  
8.4.Az intelligens energiahálózatok kialakításának helyi és regionális következményei (szavazás)
  
8.5.Mezőgazdasági kisvállalkozások (szavazás)
  
8.6.Integrált csomagkézbesítési piac az e-kereskedelem bővülése érdekében (szavazás)
  
8.7.Iratokkal nem rendelkező bevándorlónők az Európai Unióban (szavazás)
  
8.8.Az európai acélipar (szavazás)
 9.A szavazáshoz fűzött indokolások
 10.Szavazathelyesbítések és szavazási szándékok
 11.Az előző ülés jegyzőkönyvének elfogadása
 12.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdése)
 13.A hitelintézetek és egyes befektetési társaságok egységes szanálási mechanizmus és egységes bankszanálási alap keretében történő szanálása ***I (vita)
 14.Az Európai Unióban tagsággal nem rendelkező országokból érkező dömpingelt és támogatott behozatallal szembeni védelem ***I (vita)
 15.Egy széles körű pénzügyi tranzakciós adó gyors elfogadásának szükségessége (vita)
 16.Helyesbítés (az eljárási szabályzat 216. cikke)
 17.Felhatalmazáson alapuló jogi aktusok (az eljárási szabályzat 87a. cikkének (6) bekezdése)
 18.Az éghajlattal és az energiával kapcsolatos politikák 2030-as kerete (vita)
 19.A közös halászati politika szabályainak betartása ***I (vita)
 20.Az Európai Unió és a Svájci Államszövetség között, versenyjogi szabályaik alkalmazására vonatkozó együttműködésről szóló megállapodás *** – Európai uniós együttműködési megállapodások a versenypolitika végrehajtásáról – a következő lépések (vita)
 21.A fegyverkereskedelmi szerződésnek az Európai Unió érdekében történő ratifikálására a tagállamoknak adott felhatalmazás *** – Fegyverkereskedelmi szerződés (vita)
 22.Robbanásveszélyes légkörben való használatra szánt felszerelések és védelmi rendszerek ***I – Polgári felhasználású robbanóanyagok ***I – A nem automatikus működésű mérlegek ***I – Az elektromágneses összeférhetőség ***I – A meghatározott feszültséghatáron belüli használatra tervezett elektromos berendezések ***I – A felvonók és a felvonókhoz készült biztonsági alkatrészek ***I – Az egyszerű nyomástartó edények ***I – Mérőműszerek ***I (vita)
 23.A következő ülésnap napirendje
 24.Az ülés berekesztése
 JELENLÉTI ÍV
 1. melléklet – A Számvevőszék egy tagjának kinevezése (Klaus-Heiner Lehne)
Jegyzőkönyv (226 kb) Jelenléti ív (62 kb)    Név szerinti szavazás (3036 kb) 1. melléklet (7 kb) 
 
Jegyzőkönyv (211 kb) Jelenléti ív (37 kb) A szavazások eredményei (296 kb) Név szerinti szavazás (1176 kb)    
 
Jegyzőkönyv (285 kb) Jelenléti ív (63 kb) A szavazások eredményei (711 kb) Név szerinti szavazás (2671 kb)    
Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat