Ankstesnis 
 Kitas 
ProtokolasBalsavimaiVardinis balsavimasPriimti tekstaiStenograma
Protokolas
Antradienis, 2014 m. vasario 4 d. - Strasbūras
 1.Posėdžio pradžia
 2.Diskusijos dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimų (paskelbiami pateikti pasiūlymai dėl rezoliucijų)
 3.Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I (diskusijos)
 4.Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I (diskusijos)
 5.Parlamento sudėtis
 6.Balsuoti skirtas laikas
  
6.1.Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.2.Grenlandijos dalyvavimas Kimberlio proceso sertifikavimo schemoje * (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.3.Perėjimas prie Sąjungos kredito pervedimų ir tiesioginio debeto operacijų ***I (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.4.2012 m. Keiptauno susitarimas dėl 1977 m. Tarptautinės Toremolinoso konvencijos dėl žvejybos laivų saugos 1993 m. Toremolinoso protokolo nuostatų įgyvendinimo *** (balsavimas)
  
6.5.29-oji metinė ES teisės taikymo stebėjimo ataskaita (2011 m.) (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.6.Prašymas ginti Parlamento narės Laros Comi umunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.7.Prašymas atšaukti Parlamento nario Zbigniewo Ziobro imunitetą (Darbo tvarkos taisyklių 138 straipsnis) (balsavimas)
  
6.8.Laisvo judėjimo skatinimas supaprastinant tam tikrų viešųjų dokumentų pripažinimą ***I (balsavimas)
  
6.9.Cheminių medžiagų ir mišinių klasifikavimas, ženklinimas ir pakavimas ***I (balsavimas)
  
6.10.Autorių teisės, gretutinės teisės ir daugiateritorių licencijų naudoti muzikos kūrinius internete teikimas ***I (balsavimas)
  
6.11.Baudžiamosios sankcijos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir už manipuliavimą rinka ***I (balsavimas)
  
6.12.Energetikos infastruktūros investiciniai projektai ***I (balsavimas)
  
6.13.Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner Lehne) (balsavimas)
  
6.14.Audito Rūmai (balsavimas)
  
6.15.ES reglamentavimo kokybė, subsidiarumas ir proporcingumas. Geresnė teisėkūra (balsavimas)
 7.Iškilmingas posėdis. Italija
 8.Balsuoti skirtas laikas (tęsinys)
  
8.1.Homofobija ir diskriminacija dėl seksualinės orientacijos ir lytinės tapatybės (balsavimas)
  
8.2.Nesąžiningos komercinės veiklos direktyvos taikymas (balsavimas)
  
8.3.ES teisingumo rezultatų suvestinė (balsavimas)
  
8.4.Pažangiųjų elektros energijos tinklų kūrimo pasekmės vietos ir regioniniu lygmenimis (balsavimas)
  
8.5.Mažos žemės ūkio valdos (balsavimas)
  
8.6.Integruota siuntinių pristatymo rinka ES e. prekybos augimui paskatinti (balsavimas)
  
8.7.Dokumentų neturinčios migrantės Europos Sąjungoje (balsavimas)
  
8.8.Europos plieno pramonė (balsavimas)
 9.Paaiškinimai dėl balsavimo
 10.Balsavimo pataisymai ir ketinimai
 11.Ankstesnio posėdžio protokolo tvirtinimas
 12.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87 a straipsnio 6 dalis)
 13.Kredito įstaigų ir tam tikrų investicinių įmonių pertvarkymas, kiek tai susiję su bendru pertvarkymo mechanizmu ir Bendru bankų pertvarkymo fondu ***I (diskusijos)
 14.Apsauga nuo importo dempingo kaina ir subsidijuoto importo iš ES narėmis nesančių valstybių ***I (diskusijos)
 15.Būtinybė skubiai priimti plačiai taikomą finansinių sandorių mokestį (diskusijos)
 16.Klaidų ištaisymas (Darbo tvarkos taisyklių 216 straipsnis)
 17.Deleguotieji aktai (Darbo tvarkos taisyklių 87a straipsnio 6 dalis)
 18.2030 m. klimato ir energetikos politikos strategija (diskusijos)
 19.Bendros žuvininkystės politikos taisyklių laikymasis ***I (diskusijos)
 20.Europos Sąjungos ir Šveicarijos Konfederacijos susitarimas dėl bendradarbiavimo taikant konkurencijos teisės aktus *** - ES bendradarbiavimo susitarimai konkurencijos politikos įgyvendinimo srityje. Tolesnė veikla (diskusijos)
 21.Valstybių narių įgaliojimas Europos Sąjungos interesais ratifikuoti Sutartį dėl prekybos ginklais *** - Sutartis dėl prekybos ginklais (diskusijos)
 22.Potencialiai sprogioje aplinkoje naudojama įranga ir apsaugos sistemos ***I - Civiliniam naudojimui skirti sprogmenys ***I - Neautomatinės svarstyklės ***I - Elektromagnetinis suderinamumas ***I - Tam tikrose įtampos ribose skirti naudoti elektros įrenginiai ***I - Liftų ir lifto saugos įtaisai ***I - Paprastieji slėginiai indai ***I - Matavimo priemonės ***I (diskusijos)
 23.Kito posėdžio darbotvarkė
 24.Posėdžio pabaiga
 DALYVIŲ SĄRAŠAS
 1 priedas. Audito Rūmų nario skyrimas (Klaus Heiner LEHNE, DE)
Protokolas (222 kb) Dalyvių sąrašas (62 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3036 kb) 1 Priedas (7 kb) 
 
Protokolas (209 kb) Dalyvių sąrašas (37 kb) Balsavimo rezultatai (302 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1179 kb)    
 
Protokolas (277 kb) Dalyvių sąrašas (64 kb) Balsavimo rezultatai (714 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2721 kb)    
Teisinė informacija - Privatumo politika