Iepriekšējais 
 Nākošais 
ProtokolsBalsojumiBalsojumi pēc sarakstaPieņemtie tekstiStenogramma
Protokols
Otrdiena, 2014. gada 4. februāris - Strasbūra
 1.Sēdes atklāšana
 2.Debates par cilvēktiesību, demokrātijas un tiesiskuma principu pārkāpumiem (iesniegto rezolūciju priekšlikumu paziņošana)
 3.Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana ***I (debates)
 4.Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā ***I (debates)
 5.Parlamenta sastāvs
 6.Balsošanas laiks
  
6.1.Grenlandes iekļaušana Kimberli procesa sertifikācijas sistēmas īstenošanā ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.2.Grenlandes līdzdalība Kimberli procesa sertifikācijas sistēmā * (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.3.Migrācija uz Savienības mēroga kredīta pārvedumiem un tiešā debeta maksājumiem ***I (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.4.2012. gada Keiptaunas nolīgums par 1993. gada protokola, kas attiecas uz 1977. gada Torremolinosas Starptautisko konvenciju par zvejas kuģu drošumu, noteikumu īstenošanu *** (balsošana)
  
6.5.29. pārskats par ES tiesību aktu piemērošanas pārraudzību (2011. gads) (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.6.Pieprasījums aizstāvēt Lara Comi imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.7.Pieprasījums atcelt Zbigniew Ziobro imunitāti (Reglamenta 138. pants) (balsošana)
  
6.8.Brīvas pārvietošanās veicināšana, vienkāršojot noteiktu publisko dokumentu akceptēšanu ***I (balsošana)
  
6.9.Vielu un maisījumu klasificēšana, marķēšana un iepakošana ***I (balsošana)
  
6.10.Autortiesības un blakustiesības, un muzikālo darbu tiešsaistes izmantošanas tiesību daudzteritoriālā licencēšana ***I (balsošana)
  
6.11.Kriminālsankcijas iekšējās informācijas ļaunprātīgas izmantošanas un tirgus manipulāciju gadījumā ***I (balsošana)
  
6.12.Energoinfrastruktūras investīciju projekti ***I (balsošana)
  
6.13.Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Klaus-Heiner Lehne) (balsošana)
  
6.14.Revīzijas palāta (balsošana)
  
6.15.ES tiesību aktu atbilstība un subsidiaritāte un proporcionalitāte — labāka tiesību aktu izstrāde (balsošana)
 7.Svinīgā sēde — Itālija
 8.Balsošanas laiks (turpinājums)
  
8.1.Homofobija un ar dzimumorientāciju un dzimumidentitāti saistīta diskriminācija (balsošana)
  
8.2.Negodīgas komercprakses direktīvas īstenošana (balsošana)
  
8.3.Eiropas Savienības rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā (balsošana)
  
8.4.Viedtīklu attīstības vietējā un reģionālā ietekme (balsošana)
  
8.5.Mazās lauku saimniecības (balsošana)
  
8.6.Integrēts paku piegādes tirgus e-tirdzniecības izaugsmei (balsošana)
  
8.7.Migrantes bez personu apliecinošiem dokumentiem Eiropas Savienībā (balsošana)
  
8.8.Eiropas tēraudrūpniecība (balsošana)
 9.Balsojuma skaidrojumi
 10.Balsojuma labojumi un nodomi balsot
 11.Iepriekšējās sēdes protokola apstiprināšana
 12.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)
 13.Kredītiestāžu un noteiktu ieguldījumu brokeru sabiedrību noregulējums, izmantojot vienotu noregulējuma mehānismu un vienotu banku noregulējuma fondu ***I (debates)
 14.Aizsardzība pret importu par dempinga cenām un subsidētu importu no valstīm, kas nav ES dalībvalstis ***I (debates)
 15.Nepieciešamība ātri ieviest plaši piemērojamu finanšu darījuma nodokli (debates)
 16.Kļūdu labojums (Reglamenta 216. pants)
 17.Deleģētie akti (Reglamenta 87.a panta 6. punkts)
 18.Klimata un enerģētikas politikas satvars 2030. gadam (debates)
 19.Atbilstība kopējās zivsaimniecības politikas noteikumiem ***I (debates)
 20.Eiropas Savienības un Šveices Konfederācijas nolīgums par sadarbību konkurences tiesību aktu piemērošanā *** — ES sadarbības nolīgumi par konkurences politikas īstenošanu — turpmākā rīcība (debates)
 21.Dalībvalstu pilnvarošana Eiropas Savienības interesēs ratificēt Ieroču tirdzniecības līgumu *** — Ieroču tirdzniecības līgums (debates)
 22.Iekārtas un aizsardzības sistēmas, kas paredzētas lietošanai sprādzienbīstamā vidē ***I — Civilām vajadzībām paredzētas sprāgstvielas ***I — Neautomātiskie svari ***I — Elektromagnētiskā savietojamība ***I — Elektroiekārtas, kas paredzētas lietošanai noteiktās sprieguma robežās ***I — Lifti un liftu aizsargierīces ***I — Vienkāršas spiedtvertnes ***I — Mērinstrumenti ***I (debates)
 23.Nākamās sēdes darba kārtība
 24.Sēdes slēgšana
 APMEKLĒJUMU REĢISTRS
 1. pielikums. Revīzijas palātas locekļa iecelšana (Klaus-Heiner Lehne)
Protokols (227 kb) Apmeklējumu reģistrs (62 kb)    Rezultāti balsošanai pēc saraksta (3036 kb) 1 Pielikums (7 kb) 
 
Protokols (206 kb) Apmeklējumu reģistrs (37 kb) Balsošanas rezultāti (304 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (1194 kb)    
 
Protokols (277 kb) Apmeklējumu reģistrs (65 kb) Balsošanas rezultāti (733 kb) Rezultāti balsošanai pēc saraksta (2753 kb)    
Juridisks paziņojums - Privātuma politika