Preċedenti 
 Li jmiss 
MinutiVotazzjonijietVotazzjoni bis-sejħa ta' l-ismijietTesti adottatiRapporti Verbatim
Minuti
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014 - Strasburgu
 1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-suq intern ***I (dibattitu)
 4.Sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq ***I (dibattitu)
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.L-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Il-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess ta' Kimberley * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Il-Ftehim ta' Cape Town 2012 dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll tal-1993 rigward il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Torremolinos tal-1977 għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd *** (votazzjoni)
  
6.5.Id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Lara Comi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Zbigniew Ziobro (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***I (votazzjoni)
  
6.9.Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ***I (votazzjoni)
  
6.10.Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-suq intern ***I (votazzjoni)
  
6.11.Sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq ***I (votazzjoni)
  
6.12.Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  
6.13.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Klaus-Heiner Lehne) (votazzjoni)
  
6.14.Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  
6.15.Idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità -Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (votazzjoni)
 7.Seduta solenni - Italja
 8.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
8.1.L-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (votazzjoni)
  
8.2.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (votazzjoni)
  
8.3.It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE (votazzjoni)
  
8.4.Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti (votazzjoni)
  
8.5.Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (votazzjoni)
  
8.6.Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (votazzjoni)
  
8.7.Migranti Nisa Mingħajr Dokumenti fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
8.8.L-industrija tal-azzar fl-Ewropa (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Atti delegati (Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek ***I (dibattitu)
 14.Protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u l-importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE ***I (dibattitu)
 15.Ħtieġa ta' adozzjoni rapida ta' Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji fuq bażi wiesgħa (dibattitu)
 16.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Atti delegati (Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 18.Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030 (dibattitu)
 19.Il-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd ***I (dibattitu)
 20.Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward koperazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħhom tal-kompetizzjoni *** - Ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-UE dwar l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni - it-triq 'il quddiem (dibattitu)
 21.Awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interessi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi *** - Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (dibattitu)
 22.It-tagħmir u s-sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi ***I - Splużivi ċivili ***I - Strumenti tal-użin mhux awtomatiċi ***I - L-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kumpatibbiltà elettromanjetika (Riformolazzjoni) ***I - Tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ ***I - Liftijiet u komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet (Riformulazzjoni) ***I - Reċipjenti sempliċi taħt pressjoni ***I - Strumenti ta' kejl ***I (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Klaus-Heiner Lehne)
Minuti (227 kb) Reġistru tal-attendenza (62 kb)    Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (3036 kb) L-Anness 1 (7 kb) 
 
Minuti (214 kb) Reġistru tal-attendenza (37 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (302 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (1176 kb)    
 
Minuti (287 kb) Reġistru tal-attendenza (65 kb) Riżultati tal-votazzjonijiet (730 kb) Riżultat tal-votazzjoni b'sejħa tal-ismijiet (2671 kb)    
Avviż legali - Politika tal-privatezza