Înapoi 
 Înainte 
Proces-verbalVoturiVoturi prin apel nominalTexte adoptateStenograma
Proces-verbal
Marţi, 4 februarie 2014 - Strasbourg
 1.Deschiderea şedinţei
 2.Dezbatere asupra unor cazuri de încălcare a drepturilor omului, a democraţiei şi a statului de drept (anunţul propunerilor de rezoluţie depuse)
 3.Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I (dezbatere)
 4.Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I (dezbatere)
 5.Componenţa Parlamentului
 6.Votare
  
6.1.Includerea Groenlandei în punerea în aplicare a sistemului de certificare a Procesului Kimberley ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.2.Participarea Groenlandei la sistemul de certificare a Procesului Kimberley * (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.3.Migrarea la operațiuni de transfer de credit și de debitare directă efectuate la nivelul Uniunii ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.4.Acordul de la Cape Town din 2012 privind punerea în aplicare a dispozițiilor Protocolului din 1993 referitor la Convenția internațională de la Torremolinos din 1977 pentru siguranța navelor de pescuit *** (vot)
  
6.5.Al 29-lea raport anual privind monitorizarea aplicării dreptului UE (2011) (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.6.Cerere de apărare a imunității parlamentare a dnei Lara Comi (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.7.Cerere de ridicare a imunităţii parlamentare a dlui Zbigniew Ziobro (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)
  
6.8.Promovarea liberei circulații prin simplificarea acceptării anumitor documente oficiale ***I (vot)
  
6.9.Clasificarea, etichetarea și ambalarea substanțelor și a amestecurilor ***I (vot)
  
6.10.Drepturile de autor și drepturile conexe și acordarea de licențe multiteritoriale pentru drepturile asupra operelor muzicale pentru utilizări online ***I (vot)
  
6.11.Sancțiunile penale pentru utilizările abuzive ale informațiilor privilegiate și manipulările pieței ***I (vot)
  
6.12.Proiectele de investiții în infrastructura energetică ***I (vot)
  
6.13.Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (vot)
  
6.14.Curtea de Conturi (vot)
  
6.15.Adecvarea reglementărilor UE, subsidiaritatea şi proporţionalitatea - o mai bună legiferare (vot)
 7.Şedinţă solemnă - Italia
 8.Votare (continuare)
  
8.1.Homofobia și discriminarea pe motiv de orientare sexuală și identitate de gen (vot)
  
8.2.Aplicarea Directivei privind practicile comerciale neloiale (vot)
  
8.3.Tabloul de bord al UE privind justiția (vot)
  
8.4.Consecinţele la nivel local și regional ale dezvoltării reţelelor inteligente (vot)
  
8.5.Micile exploataţii agricole (vot)
  
8.6.O piață integrată a serviciilor de livrare a coletelor pentru dezvoltarea comerțului electronic (vot)
  
8.7.Femeile migrante fără acte de identitate în Uniunea Europeană (vot)
  
8.8.Industria siderurgică în Europa (vot)
 9.Explicaţii privind votul
 10.Corectarea voturilor şi intenţiile de vot
 11.Aprobarea procesului-verbal al şedinţei precedente
 12.Acte delegate și măsuri de punere în aplicare (articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură)
 13.Rezoluţia instituţiilor de credit şi a anumitor întreprinderi de investiţii în cadrul unui mecanism unic de rezoluţie şi al unui fond unic de rezoluţie bancară ***I (dezbatere)
 14.Protecția împotriva importurilor care fac obiectul unui dumping şi unor subvenții din partea țărilor care nu sunt membre ale UE ***I (dezbatere)
 15.Necesitatea adoptării rapide a unei taxe pe tranzacțiile financiare cu o largă bază de impozitare (dezbatere)
 16.Rectificare (articolul 216 din Regulamentul de procedură)
 17.Acte delegate [articolul 87a alineatul (6) din Regulamentul de procedură]
 18.Un cadru pentru 2030 pentru politici în domeniul climei și al energiei (dezbatere)
 19.Respectarea normelor politicii comune în domeniul pescuitului ***I (dezbatere)
 20.Acord între Uniunea Europeană și Confederația Elvețiană referitor la cooperarea în ceea ce privește aplicarea legislațiilor acestora în domeniul concurenței *** - Acordurile UE de cooperare privind aplicarea politicii în domeniul concurenței - calea de urmat (dezbatere)
 21.Autorizarea statelor membre să ratifice, în interesul Uniunii Europene, Tratatul privind comerțul cu arme *** - Tratatul privind comerțul cu arme (dezbatere)
 22.Echipamentele și sistemele de protecție destinate utilizării în atmosfere potențial explozive *** I - Explozivii de uz civil *** I - Instrumentele de cântărire neautomate *** I - Compatibilitatea electromagnetică *** I - Echipamentele electrice destinate utilizării în cadrul unor anumite limite de tensiune *** I - Ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare *** I - Recipientele simple sub presiune *** I - Mijloacele de măsurare *** I (dezbatere)
 23.Ordinea de zi a următoarei şedinţe
 24.Ridicarea şedinţei
 LISTĂ DE PREZENȚĂ
 Anexa 1 - Numirea unui membru al Curţii de Conturi (Klaus-Heiner Lehne)
Proces-verbal (231 kb) Listă de prezență (62 kb)    Rezultatul votului prin apel nominal (3036 kb) Anexa 1 (7 kb) 
 
Proces-verbal (218 kb) Listă de prezență (37 kb) Rezultatele voturilor (299 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (1182 kb)    
 
Proces-verbal (284 kb) Listă de prezență (65 kb) Rezultatele voturilor (679 kb) Rezultatul votului prin apel nominal (2741 kb)    
Aviz juridic - Politica de confidențialitate