Indeks 
Zapisnik
PDF 272kWORD 207k
Utorak, 4. veljače 2014. - Strasbourg
1.Otvaranje dnevne sjednice
 2.Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)
 3.Autorska i srodna prava i izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima ***I (rasprava)
 4.Kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem ***I (rasprava)
 5.Sastav Parlamenta
 6.Glasovanje
  
6.1.Uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.2.Sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.3.Prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.4.Sporazum iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova *** (glasovanje)
  
6.5.29. godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a (2011.) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.6.Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Lare Comi (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.7.Zahtjev za ukidanje imuniteta Zbigniewu Ziobri (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)
  
6.8.Promicanje slobode kretanja pojednostavljenjem usvajanja određenih javnih dokumenata ***I (glasovanje)
  
6.9.Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa ***I (glasovanje)
  
6.10.Autorska i srodna prava i izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima ***I (glasovanje)
  
6.11.Kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem ***I (glasovanje)
  
6.12.Investicijski projekti u području energetske infrastrukture ***I (glasovanje)
  
6.13.Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (glasovanje)
  
6.14.Revizorski sud (glasovanje)
  
6.15.Prikladnost propisa, supsidijarnost i proporcionalnost u EU-u - bolje zakonodavstvo (glasovanje)
 7.Svečana sjednica - Italija
 8.Glasovanje (nastavak)
  
8.1.Homofobija i diskriminacija na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta (glasovanje)
  
8.2.Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi (glasovanje)
  
8.3.Analiza stanja u pravosuđu EU-a (glasovanje)
  
8.4.Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža (glasovanje)
  
8.5.Mala poljoprivredna gospodarstva (glasovanje)
  
8.6.Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine (glasovanje)
  
8.7.Migrantice bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji (glasovanje)
  
8.8.Industrija čelika u Europi (glasovanje)
 9.Obrazloženja glasovanja
 10.Izmjene danih glasova i namjere glasača
 11.Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice
 12.Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika)
 13.Sanacija kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka ***I (rasprava)
 14.Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije ***I (rasprava)
 15.Potreba za brzim donošenjem široko postavljenog poreza na financijske transakcije (rasprava)
 16.Ispravak (članak 216. Poslovnika)
 17.Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika)
 18.Okvir klimatske i energetske politike do 2030. (rasprava)
 19.Sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike ***I (rasprava)
 20.Sporazum između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava o tržišnom natjecanju *** - Sporazumi o suradnji EU-a o provedbi politike tržišnog natjecanja i daljnjim koracima (rasprava)
 21.Ovlašćivanje država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Ugovor o trgovini oružjem *** - Ugovor o trgovini oružjem (rasprava)
 22.Oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ***I - Eksplozivi za civilnu uporabu ***I - Neautomatske vage ***I - Elektromagnetska kompatibilnost ***I - Električna oprema namijenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica ***I - Dizala i sigurnosne komponente za dizala ***I - Jednostavne tlačne posude ***I - Mjerni instrumenti ***I (rasprava)
 23.Dnevni red sljedeće dnevne sjednice
 24.Zatvaranje dnevne sjednice
 POPIS NAZOČNIH
 Prilog 1 - Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner Lehne)


PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

1. Otvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica otvorena je u 9:00.


2. Rasprave o slučajevima kršenja ljudskih prava, demokratskih načela i vladavine prava (objava podnesenih prijedloga rezolucija)

U skladu s člankom 122. Poslovnika, zastupnici i sljedeći klubovi zastupnika predstavili su zahtjeve za održavanje takve rasprave za sljedeće prijedloge rezolucija:

I. Stanje u Tajlandu (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Mitro Repo, u ime kluba S&D, o stanju u Tajlandu (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE, o stanju u Tajlandu (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat, u ime kluba GUE/NGL, o Tajlandu (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort i Alexander Graf Lambsdorff, u ime kluba ALDE, o stanju u Tajlandu (B7-0125/2014);

- Charles Tannock i Adam Bielan, u ime kluba ECR, o stanju u Tajlandu (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda i Nicole Kiil-Nielsen, u ime kluba Verts/ALE, o Tajlandu (B7-0127/2014).

II. Pravo na obrazovanje u regiji Transnistriji (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula i Marc Tarabella, u ime kluba S&D, o pravu na obrazovanje u regiji Transnistriji (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan i Marek Henryk Migalski, u ime kluba ECR, o pravu na obrazovanje u regiji Transnistriji (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE, o pravu na obrazovanje u regiji Transnistriji (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat i Alda Sousa, u ime kluba GUE/NGL, o pravu na obrazovanje u regiji Transnistriji (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez i Alexander Graf Lambsdorff, u ime kluba ALDE, o pravu na obrazovanje u regiji Transnistriji (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o pravu na obrazovanje u regiji Transnistriji (B7-0137/2014).

III. Bahrein, posebno u slučajevima Nabeela Rajaba, Abdulhadia al-Khawaje i Ibrahima Sharifa (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart i Bogusław Sonik, u ime kluba PPE, o Bahreinu, posebno u slučajevima Nabeela Rajaba, Abdulhadia al-Khawaje i Ibrahima Sharifa (B7-0100/2014);

- Charles Tannock i Geoffrey Van Orden, u ime kluba ECR, o Bahreinu, posebno u slučajevima Nabeela Rajaba, Abdulhadia al-Khawaje i Ibrahima Sharifa (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo i Marc Tarabella, u ime kluba S&D, o Bahreinu, posebno u slučajevima Nabeela Rajaba, Abdulhadia al-Khawaje i Ibrahima Sharifa (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias i Paul Murphy, u ime kluba GUE/NGL, o Bahreinu, posebno u slučajevima Nabeela Rajaba, Abdulhadia al-Khawaje i Ibrahima Sharifa (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort i Alexander Graf Lambsdorff, u ime kluba ALDE, o Bahreinu , posebno u slučajevima Nabeela Rajaba, Abdulhadia al-Khawaje i Ibrahima Sharifa (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken i Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, o Bahreinu, posebno u slučajevima Nabeela Rajaba, Abdulhadia al-Khawaje i Ibrahima Sharifa (B7-0134/2014).

Vrijeme za izlaganje bit će raspodijeljeno u skladu s člankom 149. Poslovnika.


3. Autorska i srodna prava i izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima i izdavanju dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima na unutarnjem tržištu [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Marielle Gallo predstavila je izvješće.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Helmut Scholz (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Silvia-Adriana Ţicău (izvjestiteljica za mišljenje Odbora ITRE), Helga Trüpel (izvjestiteljica za mišljenje Odbora CULT), Csaba Sógor, u ime kluba PPE, Françoise Castex, u ime kluba S&D, Cecilia Wikström, u ime kluba ALDE, Christian Engström, u ime kluba Verts/ALE, Emma McClarkin, u ime kluba ECR, i Francisco Sosa Wagner, nezavisni zastupnik, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg i Silvia Costa.

PREDSJEDA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
potpredsjednik

Govorili su: Josef Weidenholzer i Sergio Gaetano Cofferati.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys i Eija-Riitta Korhola.

Govorili su: Michel Barnier i Marielle Gallo.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.10. zapisnika od 4. veljače 2014.


4. Kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenim sankcijama za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Arlene McCarthy predstavila je izvješće.

Govorili su: Viviane Reding (potpredsjednica Komisije) i Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Emine Bozkurt (izvjestiteljica za mišljenje Odbora LIBE), Theodor Dumitru Stolojan, u ime kluba PPE, George Sabin Cutaş, u ime kluba S&D, Wolf Klinz, u ime kluba ALDE, Jean-Paul Besset, u ime kluba Verts/ALE, Claudio Morganti, u ime kluba EFD, Andreas Mölzer, nezavisni zastupnik, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner i Jaroslav Paška.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr i Andrew Henry William Brons.

Govorili su: Michel Barnier i Viviane Reding.

Govorio je Arlene McCarthy.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 6.11. zapisnika od 4. veljače 2014.

(Sjednica je prije početka glasovanja na trenutak prekinuta.)


PREDSJEDA: Oldřich VLASÁK
potpredsjednik

5. Sastav Parlamenta

Søren Bo Søndergaard u pisanom je obliku podnio ostavku na mjesto zastupnika u Parlamentu, s datumom stupanja na snagu od 5. veljače 2014.

U skladu s člankom 4. stavkom 3. Poslovnika Parlament utvrđuje da je njegovo zastupničko mjesto slobodno od navedenog datuma i o tome obavještava nadležno nacionalno tijelo.


6. Glasovanje

Detaljni rezultati glasovanja (amandmani, odvojeno glasovanje, glasovanje po dijelovima…) nalaze se u prilogu „Rezultati glasovanja” koji je priložen zapisniku.

Rezultati poimeničnog glasovanja, u prilogu zapisniku, dostupni su jedino u elektroničkoj verziji i nalaze se na internetskoj stranici Europarl.


6.1. Uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 2368/2002 koja se odnosi na uključenje Grenlanda u provedbu programa certificiranja Procesa Kimberley [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 1.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0047)


6.2. Sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley * (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Odluke Vijeća o utvrđivanju pravila i postupaka kojima se omogućuje sudjelovanje Grenlanda u postupku certificiranja Procesa Kimberley [2013/0201(CNS)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 2.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0048)


6.3. Prijelaz na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije ***I (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 260/2012 o prijelazu na kreditne transfere i izravna terećenja na razini cijele Unije [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 3.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0049)


6.4. Sporazum iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova *** (glasovanje)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća kojom se državama članicama odobrava potpisivanje i ratificiranje Sporazuma iz Cape Towna iz 2012. o provedbi odredbi Protokola iz Torremolinosa iz 1993. koji se odnosi na Međunarodnu konvenciju iz Torremolinosa iz 1977. o sigurnosti ribarskih brodova ili njihovo pristupanje tom Sporazumu [2013/0020(NLE)] - Odbor za promet i turizam. Izvjestitelj: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 4.)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0050)

Parlament je odobrio sklapanje sporazuma.

Govorili su:

Nuno Melo, prije glasovanja.


6.5. 29. godišnje izvješće o praćenju primjene prava EU-a (2011.) (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o 29. godišnjem izvješću o praćenju primjene prava EU-a (2011.) [2013/2119(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 5.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0051)


6.6. Zahtjev za zaštitu parlamentarnog imuniteta Lare Comi (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za zaštitu imuniteta i povlastica Lare Comi [2014/2014(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 6.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0052)


6.7. Zahtjev za ukidanje imuniteta Zbigniewu Ziobri (članak 138. Poslovnika) (glasovanje)

Izvješće o zahtjevu za ukidanje imuniteta Zbigniewu Ziobri [2013/2189(IMM)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 7.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen jedinstvenim glasovanjem (P7_TA(2014)0053)

Govorili su:

Zbigniew Ziobro i Bruno Gollnisch, prije glasovanja.


6.8. Promicanje slobode kretanja pojednostavljenjem usvajanja određenih javnih dokumenata ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća za promicanje slobode kretanja građana i poduzeća pojednostavljenjem usvajanja određenih javnih dokumenata unutar Europske unije i izmjeni Uredbe (EU) br. 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 8.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P7_TA(2014)0054)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0054)


6.9. Razvrstavanje, označivanje i pakiranje tvari i smjesa ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni direktiva Vijeća 92/58/EEZ, 92/85/EEZ, 94/33/EZ, 98/24/EZ i Direktive 2004/37/EZ Europskog parlamenta i Vijeća kako bi se uskladile s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 o razvrstavanju, označivanju i pakiranju tvari i smjesa [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Odbor za zapošljavanje i socijalna pitanja. Izvjestiteljica: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 9.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P7_TA(2014)0055)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0055)


6.10. Autorska i srodna prava i izdavanje dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kolektivnom upravljanju autorskim i srodnim pravima i izdavanju dozvola važećih u više zemalja za internetsko korištenje glazbenim djelima na unutarnjem tržištu [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestiteljica: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 10.)

PRIJEDLOG KOMISIJE

Odobren (P7_TA(2014)0056)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0056)


6.11. Kaznene sankcije za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o kaznenim sankcijama za trgovanje na temelju povlaštenih informacija i manipuliranje tržištem [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 11.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P7_TA(2014)0057)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0057)


6.12. Investicijski projekti u području energetske infrastrukture ***I (glasovanje)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o obavješćivanju Komisije o investicijskim projektima u području energetske infrastrukture u Europskoj uniji i stavljanju izvan snage Uredbe Vijeća (EU, Euratom) br. 617/2010 [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestiteljica: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 12.)

PRIJEDLOG KOMISIJE i AMANDMANI

Odobren (P7_TA(2014)0058)

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0058)


6.13. Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner LEHNE - DE) (glasovanje)

Izvješće o predloženom imenovanju Klausa Heinera Lehnea za člana Revizorskog suda [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(Potrebna obična većina)

Tajno glasovanje (članak 169. stavak 1. Poslovnika)
Popis zastupnika koji su glasovali priložen je ovom zapisniku

(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 13.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0059)


6.14. Revizorski sud (glasovanje)

Izvješće o budućoj ulozi Revizorskog suda. Postupak imenovanja članova Revizorskog suda: savjetovanje s Europskim parlamentom [2012/2064(INI)] - Odbor za proračunski nadzor. Izvjestiteljica: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 14.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0060)

Govorili su:

Inés Ayala Sender (izvjestiteljica), prije glasovanja.


6.15. Prikladnost propisa, supsidijarnost i proporcionalnost u EU-u - bolje zakonodavstvo (glasovanje)

Izvješće o prikladnosti propisa, supsidijarnosti i proporcionalnosti u EU-u – 19. izvješće o boljem zakonodavstvu za 2011. godinu [2013/2077(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 15.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0061)

(Sjednica je prekinuta u 11:55 zbog početka svečane sjednice.)


PREDSJEDA: Martin SCHULZ
predsjednik

7. Svečana sjednica - Italija

Europski parlament sastao se d 12:05 do 12:40 na svečanoj sjednici povodom posjeta Giorgia Napolitana, predsjednika Republike Italije.


PREDSJEDA: Oldřich VLASÁK
potpredsjednik

8. Glasovanje (nastavak)

8.1. Homofobija i diskriminacija na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta (glasovanje)

Izvješće o planu EU-a protiv homofobije i diskriminacije na temelju spolne orijentacije i rodnog identiteta [2013/2183(INI)] - Odbor za građanske slobode, pravosuđe i unutarnje poslove. Izvjestiteljica: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 16.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnio klub zastupnika EFD)

Odbijeno

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (podnijeli klubovi zastupnika PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE i GUE/NGL)

Usvojen (P7_TA(2014)0062)

Govorili su:

Hubert Pirker, nakon usvajanja amandmana 2, kako bi se pojasnila njemačka inačica teksta, i Michael Cashman o govoru Huberta Pirkera.


8.2. Provedba Direktive o nepoštenoj poslovnoj praksi (glasovanje)

Izvješće o provedbi Direktive 2005/29/EZ o nepoštenoj poslovnoj praksi [2013/2116(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 17.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0063)


8.3. Analiza stanja u pravosuđu EU-a (glasovanje)

Izvješće o analizi stanja u pravosuđu EU-a – na području građanskog i upravnog prava u državama članicama [2013/2117(INI)] - Odbor za pravna pitanja. Izvjestitelj: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 18.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0064)

Govorila je

Rebecca Taylor, kako bi predstavila usmeni amandan na amandman 1, koji se ne uključuje jer je 40 zastupnika bilo protiv razmatranja ovog usmenog amandmana.


8.4. Lokalne i regionalne posljedice razvoja pametnih mreža (glasovanje)

Izvješće o lokalnim i regionalnim posljedicama razvoja pametnih mreža [2013/2128(INI)] - Odbor za regionalni razvoj. Izvjestiteljica: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 19.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0065)


8.5. Mala poljoprivredna gospodarstva (glasovanje)

Izvješće o budućnosti malih poljoprivrednih gospodarstava [2013/2096(INI)] - Odbor za poljoprivredu i ruralni razvoj. Izvjestitelj: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 20.)

ALTERNATIVNI PRIJEDLOG REZOLUCIJE (koji je podnio klub zastupnika GUE/NGL)

Odbijeno

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0066)


8.6. Integrirano tržište dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine (glasovanje)

Izvješće o integriranom tržištu dostave paketa u svrhu rasta elektroničke trgovine u EU-u [2013/2043(INI)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestitelj: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 21.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0067)


8.7. Migrantice bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji (glasovanje)

Izvješće o migranticama bez osobnih dokumenata u Europskoj uniji [2013/2115(INI)] - Odbor za prava žena i ravnopravnost spolova. Izvjestiteljica: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 22.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0068)


8.8. Industrija čelika u Europi (glasovanje)

Izvješće o Akcijskom planu za konkurentnu i održivu industriju čelika u Europi [2013/2177(INI)] - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelj: András Gyürk (A7-0028/2014)

(Potrebna obična većina)
(Pojedinosti o glasovanju: prilog „Rezultati glasovanja”, točka 23.)

PRIJEDLOG REZOLUCIJE

Usvojen (P7_TA(2014)0069)


9. Obrazloženja glasovanja

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku:

Obrazloženja glasovanja u pisanom obliku, u smislu članka 170. Poslovnika, nalaze se u doslovnom izvješću s ove dnevne sjednice.

Usmena obrazloženja glasovanja:

Izvješće Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik i Daniel Hannan

Izvješće Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini i Dimitar Stoyanov

Izvješće Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Izvješće Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina i Daniel Hannan

Govorila je Anna Maria Corazza Bildt o objašnjenju glasovanja Daniela Hannana

Izvješće Marielle Gallo - A7-0281/2013 (nastavak)
Syed Kamall

Izvješće Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan i Syed Kamall

Izvješće Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan i Elena Băsescu

Izvješće Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa i Francesca Barracciu

Izvješće Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić i Seán Kelly

Izvješće Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská i Elena Băsescu

Izvješće Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu i Francesca Barracciu

Izvješće Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić i Francesca Barracciu

Izvješće Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu i Davor Ivo Stier

Pojašnjenja glasovanja slijede na sutrašnjoj sjednici, u srijedu 5. veljače 2014.


10. Izmjene danih glasova i namjere glasača

Izmjene danih glasova i namjere glasača nalaze se na internetskoj stranici „Séance en direct”, „Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)” i u tiskanom obliku u prilogu „Rezultati poimeničnog glasovanja”.

Elektronička verzija na internetskoj stranici Europarl redovito se ažurira u razdoblju od najviše dva tjedna nakon dana glasovanja.

Nakon tog se roka popis izmjena danih glasova i namjera glasača zaključuje, prevodi i objavljuje u Službenom listu.


(Sjednica je prekinuta u 14:35, a nastavljena u 15:00)

PREDSJEDA: Rainer WIELAND
potpredsjednik

11. Usvajanje zapisnika s prethodne dnevne sjednice

Zapisnik s prethodne dnevne sjednice je usvojen.

°
° ° °

Inese Vaidere priopćila je da je htjela glasovati za tijekom glasovanja o prijedlogu zakonodavne rezolucije o izvješću Giovannia La Via (A7-0363/2013), 20. studenog 2013.


12. Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika)

U skladu s člankom 87.a stavkom 6. Poslovnika, predsjednik Konferencije predsjednika odbora obavijestio je predsjednika Parlamenta da nema prigovora na:

- preporuka odbora ENVI o neulaganju prigovora na nacrt Uredbe Komisije (EU) br.../... Komisije ko izmjeni Uredbe (EU) br. 1031/2010 posebno radi utvrđivanja obujmova emisijskih jedinica stakleničkih plinova koji će biti stavljeni na dražbu u razdoblju 2013. – 2020. (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Zbigniew Ziobro, u ime kluba EFD, uložio je prigovor na preporuku, kako je propisano člankom 87.a stavak 6 Poslovnika.

Stoga je ova preporuka uvrštena za glasovanje u četvrtak, 6. veljače 2014.

Rok za podnošenje amandmana utvrđen je za srijedu 5. veljače 2014. u 12 sati.


13. Sanacija kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o uspostavi ujednačenih pravila i ujednačenog postupka za sanaciju kreditnih institucija i određenih investicijskih društava u okviru jedinstvenog sanacijskog mehanizma i jedinstvenog fonda za sanaciju banaka te o izmjeni Uredbe (EU) br. 1093/2010 Europskog parlamenta i Vijeća [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestiteljica: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (koji zamjenjuje izvjestiteljicu) predstavio je izvješće.

Govorio je Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća).

Govorila je Marietta Giannakou o nedavnim potresima na grčkom otoku Cefalonija.

Govorio je Michel Barnier (povjerenik Komisije).

Govorili su: Constance Le Grip (izvjestiteljica za mišljenje Odbora AFCO), Corien Wortmann-Kool, u ime kluba PPE, Pervenche Berès, u ime kluba S&D, Sylvie Goulard, u ime kluba ALDE, Sven Giegold, u ime kluba Verts/ALE, Vicky Ford, u ime kluba ECR, Jürgen Klute, u ime kluba GUE/NGL, Claudio Morganti, u ime kluba EFD, Marianne Thyssen, Peter Simon, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou i Diogo Feio.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ je dobio: Phil Prendergast.

Govorili su: Michel Barnier i Evangelos Venizelos.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.1. zapisnika od 6. veljače 2014.


14. Zaštita od dampinškog i subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske unije ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe Vijeća (EZ) br. 1225/2009 o zaštiti od dampinškog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice i Uredbe Vijeća (EZ) br. 597/2009 o zaštiti od subvencioniranog uvoza iz zemalja koje nisu članice Europske zajednice [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner predstavio je izvješće.

PREDSJEDA: László SURJÁN
potpredsjednik

Govorio je Karel De Gucht (povjerenik Komisije).

Govorili su: Daniel Caspary, u ime kluba PPE, Andrea Cozzolino, u ime kluba S&D, Marielle de Sarnez, u ime kluba ALDE, Yannick Jadot, u ime kluba Verts/ALE, Cristiana Muscardini, u ime kluba ECR, Helmut Scholz, u ime kluba GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth, u ime kluba EFD, Bruno Gollnisch, nezavisni zastupnik, Tokia Saïfi, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė i Esther Herranz García.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki i Franz Obermayr.

Govorili su: Karel De Gucht, Christofer Fjellner i Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.13. zapisnika od 5. veljače 2014.


15. Potreba za brzim donošenjem široko postavljenog poreza na financijske transakcije (rasprava)

Izjave Vijeća i Komisije: Potreba za brzim donošenjem široko postavljenog poreza na financijske transakcije (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (predsjedatelj Vijeća) i Algirdas Šemeta (povjerenik Komisije) dali su izjave.

Govorili su: Werner Langen, u ime kluba PPE, Anni Podimata, u ime kluba S&D, Philippe Lamberts, u ime kluba Verts/ALE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Werner Langen, Lajos Bokros, u ime kluba ECR, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Erik Bánki, Patrick Le Hyaric, u ime kluba GUE/NGL, Sampo Terho, u ime kluba EFD, Hans-Peter Martin, nezavisni zastupnik, i Astrid Lulling.

PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

Govorili su: Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Anni Podimata, Ivailo Kalfin i Ewald Stadler.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Erik Bánki, Malika Benarab-Attou i Andrew Henry William Brons.

Govorili su: Algirdas Šemeta i Evangelos Venizelos.

Rasprava je zaključena.


16. Ispravak (članak 216. Poslovnika)

Ispravak P7_TA(2010)0336(COR02) bio je najavljen na jučerašnjoj plenarnoj sjednici (točka 5. zapisnika od 3.2.2014.).

Budući da ni jedan klub zastupnika ni najmanje četrdeset zastupnika (članak 216. stavak 4. Poslovnika) nisu zatražili da se o ispravku glasuje, smatra se da je on prihvaćen.


17. Delegirani akti (članak 87.a stavak 6. Poslovnika)

Predsjednik je priopćio sljedeće:

- preporuka za odluku odbora TRAN da se ne protive projektu uredbe Komisije kojom se mijenja uredba (EU) br. 1178/2011 Komisije koja određuje tehničke zahtjeve i administrativne procedure primjenjive na osoblje civilnog zrakoplovstva (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- preoporuka odluke odbora REGI da se ne ulaže primjedba na delegiranu uredbu Komisije od 7. siječnja 2014. u vezi s europskim kodeksom ponašanja o partnerstvu u okviru europskih strukturnih i investicijskih fondova (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014).

najavljeni su na plenarnoj sjednici u ponedjeljak 3. veljače 2014. (točka 6. zapisnika od 3.2.2014.).

Na te preporuke nije stavljena nijedna primjedba u roku od 24 sata određena člankom 87.a Poslovnika.

Stoga se preporuke smatraju odobrenima počevši od 5. veljače 2014., a odluke će biti objavljene u usvojenim tekstovima sutrašnje sjednice.


18. Okvir klimatske i energetske politike do 2030. (rasprava)

Izvješće o okviru klimatske i energetske politike do 2030. [2013/2135(INI)] - Odbor za okoliš, javno zdravlje i sigurnost hrane - Odbor za industriju, istraživanje i energiju. Izvjestitelji: Anne Delvaux i Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavila Jolanta Emilia Hibner, i Konrad Szymański predstavili su izvješće..

Govorili su: Connie Hedegaard i Günther Oettinger (članovi Komisije).

Govorili su: Herbert Reul, u ime kluba PPE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Jo Leinen, Marita Ulvskog, u ime kluba S&D, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy, u ime kluba ALDE, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Holger Krahmer, Bas Eickhout, u ime kluba Verts/ALE, koji je odgovorio i na pet pitanja koja su podizanjem plave kartice postavili Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan i Fiona Hall, Anna Rosbach, u ime kluba ECR, Martina Anderson, u ime kluba GUE/NGL, Zbigniew Ziobro, u ime kluba EFD, i Lucas Hartong, nezavisni zastupnik.

PREDSJEDA: Oldřich VLASÁK
potpredsjednik

Govorili su: Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje su podizanjem plave kartice postavila Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, koja je, osim toga, odgovorila na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, koji je, osim toga, odgovorio na pitanje koje je podizanjem plave kartice postavio Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva i Krišjānis Kariņš.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner i Seán Kelly.

Govorili su: Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux i Konrad Szymański.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.25. zapisnika od 5. veljače 2014.


19. Sukladnost s pravilima zajedničke ribarstvene politike ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Uredbe Europskog parlamenta i Vijeća kojom se izmjenjuje Uredba Vijeća (EZ) br. 1224/2009 o uspostavi sustava kontrole Zajednice za osiguranje sukladnosti s pravilima zajedničke ribarstvene politike [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Odbor za ribarstvo. Izvjestiteljica: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Isabelle Thomas predstavila je izvješće.

Govorila je Maria Damanaki (povjerenica Komisije).

PREDSJEDA: Othmar KARAS
potpredsjednik

Govorili su: Carmen Fraga Estévez, u ime kluba PPE, Ulrike Rodust, u ime kluba S&D, Nils Torvalds, u ime kluba ALDE, Raül Romeva i Rueda, u ime kluba Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk, u ime kluba ECR, João Ferreira, u ime kluba GUE/NGL, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo i Ole Christensen.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Dubravka Šuica i Tonino Picula.

Govorili su: Maria Damanaki i Isabelle Thomas.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.14. zapisnika od 5. veljače 2014.


20. Sporazum između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava o tržišnom natjecanju *** - Sporazumi o suradnji EU-a o provedbi politike tržišnog natjecanja i daljnjim koracima (rasprava)

Preporuka o nacrtu odluke Vijeća o sklapanju sporazuma između Europske unije i Švicarske konfederacije o suradnji u primjeni njihovih prava tržišnog natjecanja [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku. Izvjestitelj: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

Pitanje za usmeni odgovor (O-000022/2014) koje je postavio George Sabin Cutaş, u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, Komisiji: Sporazumi EU-a o suradnji na provođenju politike tržišnog natjecanja - put prema naprijed (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

George Sabin Cutaş predstavio je preporuku i obrazložio je pitanje.

Antonio Tajani (potpredsjednik Komisije) odgovorio je na pitanje.

Govorili su: Vital Moreira (izvjestitelj za mišljenje Odbora INTA), Markus Ferber, u ime kluba PPE, Antolín Sánchez Presedo, u ime kluba S&D, Nils Torvalds, u ime kluba ALDE, Elena Băsescu, Marino Baldini i Andreas Schwab.

Govorili su: Antonio Tajani i George Sabin Cutaş.

Podneseni prijedlog rezolucije na osnovi članka 115. stavka 5. Poslovnika kojom se zaključuje rasprava:

- George Sabin Cutaş, u ime Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku, o sporazumima o suradnji EU-a o provedbi politike tržišnog natjecanja i daljnjim koracima (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.9. zapisnika od 5. veljače 2014. te točka 9.12. zapisnika od 5. veljače 2014.


21. Ovlašćivanje država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Ugovor o trgovini oružjem *** - Ugovor o trgovini oružjem (rasprava)

Preporuka o nacrtu Odluke Vijeća o ovlašćivanju država članica da u interesu Europske unije ratificiraju Ugovor o trgovini oružjem [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Odbor za međunarodnu trgovinu. Izvjestitelj: David Martin (A7-0041/2014)

Izjava Komisije: Ugovor o trgovini oružjem (2014/2534(RSP))

David Martin predstavio je preporuku.

Antonio Tajani (potpredsjednik Komisije) dao je izjavu.

Govorili su: Krzysztof Lisek (izvjestitelj za mišljenje Odbora AFET), Ana Gomes, u ime kluba S&D, Niccolò Rinaldi, u ime kluba ALDE, Tarja Cronberg, u ime kluba Verts/ALE, Geoffrey Van Orden, u ime kluba ECR, Helmut Scholz, u ime kluba GUE/NGL, i Richard Howitt.

PREDSJEDA: Alejo VIDAL-QUADRAS
potpredsjednik

Govorili su: Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman i Sabine Lösing.

U postupku spontanog javljanja za riječ („catch the eye”) riječ su dobili: Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner i Hiltrud Breyer.

Govorili su: Antonio Tajani i David Martin.

Podneseni prijedlog rezolucije na osnovi članka 110. stavka 2. Poslovnika kojim se zaključuje rasprava:

- Arnaud Danjean, u ime Odbora za vanjske poslove, i David Martin, u ime Odbora za međunarodnu trgovinu, o ratifikaciji Ugovora o trgovini oružjem (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.11. zapisnika od 5. veljače 2014. te točka 9.12. zapisnika od 5. veljače 2014.


22. Oprema i zaštitni sustavi namijenjeni za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama ***I - Eksplozivi za civilnu uporabu ***I - Neautomatske vage ***I - Elektromagnetska kompatibilnost ***I - Električna oprema namijenjena za uporabu unutar određenih naponskih granica ***I - Dizala i sigurnosne komponente za dizala ***I - Jednostavne tlačne posude ***I - Mjerni instrumenti ***I (rasprava)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o opremi i zaštitnim sustavima namijenjenim za uporabu u potencijalno eksplozivnim atmosferama (preinaka) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u vezi s dostupnošću eksploziva za civilnu uporabu na tržištu i nadzorom nad njima (preinaka) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u pogledu stavljanja neautomatskih vaga na raspolaganje na tržište (preinaka) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstava država članica o elektromagnetskoj kompatibilnosti (preinaka) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje električne opreme na tržištu namijenjene za uporabu unutar određenih naponskih granica (preinaka) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica u pogledu stavljanja na raspolaganje na tržištu dizala i sigurnosnih komponenti za dizala (preinaka) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje na tržištu jednostavnih tlačnih posuda (preinaka) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Izvješće o prijedlogu Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o usklađivanju zakonodavstva država članica o stavljanju na raspolaganje mjernih instrumenata na tržištu (preinaka) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Odbor za unutarnje tržište i zaštitu potrošača. Izvjestiteljica: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Zuzana Roithová predstavila je izvješća.

Govorio je Antonio Tajani (potpredsjednik Komisije).

Govorili su: Olga Sehnalová, u ime kluba S&D, Malcolm Harbour, u ime kluba ECR, i Sergio Gaetano Cofferati.

Govorili su: Antonio Tajani i Zuzana Roithová.

Rasprava je zaključena.

Glasovanje: točka 9.15 zapisnika od 5.2.2014, točka 9.16 zapisnika od 5.2.2014, točka 9.17 zapisnika od 5.2.2014, točka 9.18 zapisnika od 5.2.2014, točka 9.19 zapisnika od 5.2.2014, točka 9.20 zapisnika od 5.2.2014, točka 9.21 zapisnika od 5.2.2014 te točka 9.22 zapisnika od 5.2.2014.


23. Dnevni red sljedeće dnevne sjednice

Utvrđen je dnevni red sutrašnje dnevne sjednice (dokument „Dnevni red” PE 527.823/OJME).


24. Zatvaranje dnevne sjednice

Dnevna sjednica zatvorena je u 22:55.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Glavni tajnik

potpredsjednik


POPIS NAZOČNIH

Potpisali su se:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Prilog 1 - Imenovanje člana Revizorskog suda (Klaus-Heiner Lehne)

POPIS ZASTUPNIKA KOJI SU GLASOVALI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti