Indiċi 
Minuti
PDF 287kWORD 214k
It-Tlieta, 4 ta' Frar 2014 - Strasburgu
1.Ftuħ tas-seduta
 2.Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)
 3.Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-suq intern ***I (dibattitu)
 4.Sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq ***I (dibattitu)
 5.Kompożizzjoni tal-Parlament
 6.Ħin tal-votazzjonijiet
  
6.1.L-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.2.Il-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess ta' Kimberley * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.3.Migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.4.Il-Ftehim ta' Cape Town 2012 dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll tal-1993 rigward il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Torremolinos tal-1977 għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd *** (votazzjoni)
  
6.5.Id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.6.Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Lara Comi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.7.Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Zbigniew Ziobro (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)
  
6.8.Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***I (votazzjoni)
  
6.9.Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ***I (votazzjoni)
  
6.10.Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-suq intern ***I (votazzjoni)
  
6.11.Sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq ***I (votazzjoni)
  
6.12.Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija ***I (votazzjoni)
  
6.13.Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Klaus-Heiner Lehne) (votazzjoni)
  
6.14.Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)
  
6.15.Idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità -Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (votazzjoni)
 7.Seduta solenni - Italja
 8.Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)
  
8.1.L-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (votazzjoni)
  
8.2.L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (votazzjoni)
  
8.3.It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE (votazzjoni)
  
8.4.Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti (votazzjoni)
  
8.5.Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (votazzjoni)
  
8.6.Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (votazzjoni)
  
8.7.Migranti Nisa Mingħajr Dokumenti fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)
  
8.8.L-industrija tal-azzar fl-Ewropa (votazzjoni)
 9.Spjegazzjonijiet tal-vot
 10.Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot
 11.Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti
 12.Atti delegati (Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 13.Riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek ***I (dibattitu)
 14.Protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u l-importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE ***I (dibattitu)
 15.Ħtieġa ta' adozzjoni rapida ta' Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji fuq bażi wiesgħa (dibattitu)
 16.Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)
 17.Atti delegati (Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura)
 18.Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030 (dibattitu)
 19.Il-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd ***I (dibattitu)
 20.Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward koperazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħhom tal-kompetizzjoni *** - Ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-UE dwar l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni - it-triq 'il quddiem (dibattitu)
 21.Awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interessi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi *** - Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (dibattitu)
 22.It-tagħmir u s-sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi ***I - Splużivi ċivili ***I - Strumenti tal-użin mhux awtomatiċi ***I - L-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kumpatibbiltà elettromanjetika (Riformolazzjoni) ***I - Tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ ***I - Liftijiet u komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet (Riformulazzjoni) ***I - Reċipjenti sempliċi taħt pressjoni ***I - Strumenti ta' kejl ***I (dibattitu)
 23.L-aġenda tas-seduta li jmiss
 24.Għeluq tas-seduta
 REĠISTRU TAL-ATTENDENZA
 Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Klaus-Heiner Lehne)


PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

1. Ftuħ tas-seduta

Ħin tal-ftuħ tas-seduta: 09.00.


2. Dibattiti dwar każi ta' ksur tad-drittijiet tal-bniedem u tal-prinċipji tad-demokrazija u tal-istat tad-dritt (tħabbir tal-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni mressqa)

Il-Membri jew il-gruppi politiċi li ġejjin talbu li jiġi organizzat dibattitu ta' dan it-tip, skont l-Artikolu 122 tar-Regoli ta' Proċedura, dwar il-mozzjonijiet għal riżoluzzjoni li ġejjin:

I. Is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (2014/2551(RSP))

- Véronique De Keyser, Robert Goebbels, Marc Tarabella, Joanna Senyszyn, Ana Gomes, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Mitro Repo f'isem il-Grupp S&D, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B7-0122/2014);

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Elena Băsescu, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Eduard Kukan, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart, Jarosław Leszek Wałęsa u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B7-0123/2014);

- Marie-Christine Vergiat f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar it-Tajlandja (B7-0124/2014);

- Phil Bennion, Marietje Schaake, Louis Michel, Leonidas Donskis, Marielle de Sarnez, Izaskun Bilbao Barandica, Ramon Tremosa i Balcells, Johannes Cornelis van Baalen, Angelika Werthmann, Sarah Ludford, Hannu Takkula, Robert Rochefort u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B7-0125/2014);

- Charles Tannock u Adam Bielan f'isem il-Grupp ECR, dwar is-sitwazzjoni fit-Tajlandja (B7-0126/2014);

- Reinhard Bütikofer, Raül Romeva i Rueda u Nicole Kiil-Nielsen f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar it-Tajlandja (B7-0127/2014).

II. Id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (2014/2552(RSP))

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Libor Rouček, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo, Ioan Mircea Paşcu, Tonino Picula u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0128/2014);

- Charles Tannock, Ryszard Antoni Legutko, Ryszard Czarnecki, Tomasz Piotr Poręba, Adam Bielan u Marek Henryk Migalski f'isem il-Grupp ECR, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0129/2014);

- Cristian Dan Preda, Elena Băsescu, Bernd Posselt, Filip Kaczmarek, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Mariya Gabriel, Philippe Boulland, Jean Roatta, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Seán Kelly, Krzysztof Lisek, Joachim Zeller, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0131/2014);

- Helmut Scholz, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat u Alda Sousa f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0135/2014);

- Graham Watson, Marietje Schaake, Leonidas Donskis, Johannes Cornelis van Baalen, Sarah Ludford, Ramon Tremosa i Balcells, Robert Rochefort, Hannu Takkula, Marielle de Sarnez u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0136/2014);

- Werner Schulz, Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar id-dritt għall-edukazzjoni fir-reġjun tat-Transnistrija (B7-0137/2014).

III. Il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (2014/2553(RSP))

- Cristian Dan Preda, Bernd Posselt, Tunne Kelam, Monica Luisa Macovei, Roberta Angelilli, Petri Sarvamaa, Eija-Riitta Korhola, Giovanni La Via, Sergio Paolo Francesco Silvestris, Sari Essayah, Krzysztof Lisek, Elena Băsescu, Laima Liucija Andrikienė, Davor Ivo Stier, Salvador Sedó i Alabart u Bogusław Sonik f'isem il-Grupp PPE, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0100/2014);

- Charles Tannock u Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0121/2014);

- Véronique De Keyser, Ana Gomes, Richard Howitt, Pino Arlacchi, María Muñiz De Urquiza, Joanna Senyszyn, Liisa Jaakonsaari, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Mitro Repo u Marc Tarabella f'isem il-Grupp S&D, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0130/2014);

- Willy Meyer, Patrick Le Hyaric, Marie-Christine Vergiat, Alda Sousa, Marisa Matias u Paul Murphy f'isem il-Grupp GUE/NGL, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0132/2014);

- Marietje Schaake, Edward McMillan-Scott, Johannes Cornelis van Baalen, Marielle de Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Sarah Ludford, Izaskun Bilbao Barandica, Angelika Werthmann, Hannu Takkula, Robert Rochefort u Alexander Graf Lambsdorff f'isem il-Grupp ALDE, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0133/2014);

- Tarja Cronberg, Nicole Kiil-Nielsen, Margrete Auken u Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, dwar il-Baħrejn, b'mod partikolari l-każ ta' Nabeel Rajab (B7-0134/2014).

Il-ħin għad-diskorsi se jiġi allokat skont l-Artikolu 149 tar-Regoli tal-Proċedura.


3. Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-suq intern ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-immaniġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għal użu online fis-suq intern [COM(2012)0372 – C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

Marielle Gallo ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Helmut Scholz (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Silvia-Adriana Ţicău (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat ITRE), Helga Trüpel (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat CULT), Csaba Sógor f'isem il-Grupp PPE, Françoise Castex f'isem il-Grupp S&D, Cecilia Wikström f'isem il-Grupp ALDE, Christian Engström f'isem il-Grupp Verts/ALE, Emma McClarkin f'isem il-Grupp ECR, u Francisco Sosa Wagner Membru mhux affiljat, Marco Scurria, Petra Kammerevert, Malika Benarab-Attou, Oldřich Vlasák, Dimitar Stoyanov, Sabine Verheyen, Antonio Masip Hidalgo, Marietje Schaake, Sajjad Karim, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg u Silvia Costa.

PRESIDENZA: Miguel Angel MARTÍNEZ MARTÍNEZ
Viċi President

Interventi ta': Josef Weidenholzer u Sergio Gaetano Cofferati.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Theodor Dumitru Stolojan, Phil Prendergast, Piotr Borys u Eija-Riitta Korhola.

Interventi ta': Michel Barnier u Marielle Gallo.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.10 tal- Minuti ta' 4.2.2014.


4. Sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq [COM(2011)0654 – C7-0358/2011 - 2011/0297(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

Arlene McCarthy ippreżentat ir-rapport.

Interventi ta': Viviane Reding (Viċi President tal-Kummissjoni) u Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Emine Bozkurt (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat LIBE), Theodor Dumitru Stolojan f'isem il-Grupp PPE, George Sabin Cutaş f'isem il-Grupp S&D, Wolf Klinz f'isem il-Grupp ALDE, Jean-Paul Besset f'isem il-Grupp Verts/ALE, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Andreas Mölzer Membru mhux affiljat, Sławomir Nitras, Olle Ludvigsson, Olle Schmidt, Slavi Binev, Elena Băsescu, Evelyn Regner u Jaroslav Paška.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Danuta Jazłowiecka, Phil Prendergast, Sandra Petrović Jakovina, Franz Obermayr u Andrew Henry William Brons.

Interventi ta': Michel Barnier u Viviane Reding.

Intervent ta': Arlene McCarthy.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 6.11 tal- Minuti ta' 4.2.2014.

(Is-seduta ġiet sospiża għal ftit sa ma sar il-ħin għall-votazzjonijiet).


PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

5. Kompożizzjoni tal-Parlament

Søren Bo Søndergaard avża bil-miktub bir-riżenja tiegħu minn Membru tal-Parlament, b'seħħ mid-data 5 ta' Frar 2014.

Bi qbil mal-Artikolu 4(3) tar-Regoli ta' Proċedura, il-Parlament ikkonstata li l-post huwa vakanti b'seħħ minn din id-data u informa lill-awtorità nazzjonali kkonċernata dwar dan.


6. Ħin tal-votazzjonijiet

Ir-riżultati ddettaljati tal-votazzjonijiet (emendi, votazzjonijiet separati u votazzjonijiet maqsuma, eċċ) jidhru fl-Anness 'Riżultati tal-Votazzjonijiet', mehmuż mal-Minuti.

Ir-riżultati tal-votazzjonijiet b'sejħa tal-ismijiet, fl-anness tal-Minuti, huma disponibbli biss f'verżjoni elettronika u jistgħu jiġu kkonsultati fuq Europarl.


6.1. L-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru2368/2002 fir-rigward tal-inklużjoni tal-Groenlandja fl-implimentazzjoni tal-iskema ta' ċertifikazzjoni Kimberley Process [COM(2013)0427 – C7-0179/2013 - 2013/0198(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0467/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 1)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0047)


6.2. Il-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess ta' Kimberley * (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal deċiżjoni tal-Kunsill li tistabbilixxi regoli u proċeduri biex jippermettu l-parteċipazzjoni tal-Groenlandja fl-iskema taċ-ċertifikazzjoni tal-Proċess Kimberley [2013/0201(CNS)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Vital Moreira (A7-0466/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 2)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0048)


6.3. Migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha ***I (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 260/2012 fir-rigward tal-migrazzjoni lejn trasferimenti ta' kreditu u debiti diretti mal-Unjoni kollha [COM(2013)0937 – C7-0008/2014 - 2013/0449(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Sharon Bowles (A7-0036/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 3)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0049)


6.4. Il-Ftehim ta' Cape Town 2012 dwar l-implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll tal-1993 rigward il-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Torremolinos tal-1977 għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd *** (votazzjoni)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri biex jiffirmaw, jirratifikaw jew jaċċedu għall-Ftehim ta' Cape Town tal-2012 dwar l-Implimentazzjoni tad-dispożizzjonijiet tal-Protokoll ta' Torremolinos tal-1993 relatat mal-Konvenzjoni Internazzjonali ta' Torremolinos għas-Sikurezza tal-Bastimenti tas-Sajd tal-1977 [2013/0020(NLE)] - Kumitat għat-Trasport u t-Turiżmu. Rapporteur: Werner Kuhn (A7-0040/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 4)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0050)

Il-Parlament ta l-approvazzjoni tiegħu għall-konklużjoni tal-ftehim.

Interventi

Nuno Melo, qabel il-votazzjoni.


6.5. Id-29 Rapport Annwali dwar il-Monitoraġġ tal-Applikazzjoni tal-Liġi tal-UE (2011) (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar id-29 rapport annwali dwar il-monitoraġġ tal-applikazzjoni tal-liġi tal-UE (2011) [2013/2119(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Eva Lichtenberger (A7-0055/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 5)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0051)


6.6. Talba għall-ħarsien tal-immunità parlamentari ta' Lara Comi (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għall-ħarsien tal-immunità u l-privileġġi ta' Lara Comi [2014/2014(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0067/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 6)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0052)


6.7. Talba għat-tneħħija tal-immunità parlamentari ta' Zbigniew Ziobro (Artikolu 138 tar-Regoli ta' Proċedura) (votazzjoni)

Rapport dwar it-talba għat-tneħħija tal-immunità ta' Zbigniew Ziobro [2013/2189(IMM)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Cecilia Wikström (A7-0045/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 7)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni b'votazzjoni unika (P7_TA(2014)0053)

Interventi

Zbigniew Ziobro u Bruno Gollnisch, qabel il-votazzjoni.


6.8. Il-promozzjoni tal-moviment liberu permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta' ċerti dokumenti pubbliċi ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar il-promozzjoni tal-moviment liberu taċ-ċittadini u n-negozji permezz tas-simplifikazzjoni tal-aċċettazzjoni ta’ ċerti dokumenti pubbliċi fl-Unjoni Ewropea u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1024/2012 [COM(2013)0228 – C7-0111/2013 - 2013/0119(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Bernhard Rapkay (A7-0017/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 8)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P7_TA(2014)0054)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0054)


6.9. Il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Direttivi tal-Kunsill 92/58/KEE, 92/85/KEE, 94/33/KE, 98/24/KE u d-Direttiva 2004/37/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill, sabiex jiġu allinjati mar-Regolament (KE) Nru 1272/2008 dwar il-klassifikazzjoni, l-ittikkettar u l-imballaġġ tas-sustanzi u t-taħlitiet [COM(2013)0102 - C7-0047/2013 - 2013/0062(COD)] - Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali. Rapporteur: Sari Essayah (A7-0319/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 9)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P7_TA(2014)0055)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0055)


6.10. Immaniġġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta’ liċenzji multiterritorjali ta’ drittijiet f’xogħlijiet mużikali għal użi online fis-suq intern ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-immaniġjar kollettiv tad-drittijiet tal-awtur u drittijiet relatati u ħruġ ta' liċenzji multiterritorjali ta' drittijiet f'xogħlijiet mużikali għal użu online fis-suq intern [COM(2012)0372 - C7-0183/2012 - 2012/0180(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Marielle Gallo (A7-0281/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 10)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI

Approvazzjoni (P7_TA(2014)0056)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0056)


6.11. Sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar sanzjonijiet kriminali għal abbuż minn informazzjoni privileġġata u manipulazzjoni tas-suq [COM(2011)0654 - C7-0358/2011- 2011/0297(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Arlene McCarthy (A7-0344/2012)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 11)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P7_TA(2014)0057)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0057)


6.12. Proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija ***I (votazzjoni)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar in-notifika lill-Kummissjoni ta’ proġetti ta’ investiment fl-infrastruttura tal-enerġija fl-Unjoni Ewropea u li jieħu post ir-Regolament tal-Kunsill (UE, Euraom) Nru 617/2010 [COM(2013)0153 - C7-0075/2013- 2013/0082(COD)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: Adina-Ioana Vălean (A7-0323/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 12)

PROPOSTA TAL-KUMMISSJONI u EMENDI

Approvazzjoni (P7_TA(2014)0058)

ABBOZZ TA' RIŻOLUZZJONI LEĠIŻLATTIVA

Adozzjoni (P7_TA(2014)0058)


6.13. Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Klaus-Heiner Lehne) (votazzjoni)

Rapport dwar il-ħatra proposta ta' Klaus Heiner Lehne bħala Membru tal-Qorti tal-Awdituri [N7-0102/2013 - C7-0423/2013 - 2013/0813(NLE)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0050/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)

Votazzjoni permezz ta' vot sigriet: Artikolu 162(1) tar-Regoli ta' Proċedura
Il-lista tal-Membri li vvutaw hija annessa mal-Minuti

(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 13)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0059)


6.14. Il-Qorti tal-Awdituri (votazzjoni)

Rapport dwar ir-rwol futur tal-Qorti tal-Awdituri. Il-proċedura għall-ħatra ta' Membri tal-Qorti tal-Awdituri: konsultazzjoni tal-Parlament Ewropew [2012/2064(INI)] - Kumitat għall-Kontroll tal-Baġit. Rapporteur: Inés Ayala Sender (A7-0014/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 14)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0060)

Interventi

Inés Ayala Sender (rapporteur), qabel il-votazzjoni.


6.15. Idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità -Tfassil Aħjar tal-Liġijiet (votazzjoni)

Rapport dwar l-Idoneità Regolatorja tal-UE, Sussidjarjetà u Proporzjonalità - id-19-il rapport dwar it-Tfassil Aħjar tal-Liġijiet li jkopri s-sena 2011 [2013/2077(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Sajjad Karim (A7-0056/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 15)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0061)

(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta sa ma bdiet is-seduta formali: 11.55)


PRESIDENZA: Martin SCHULZ
President

7. Seduta solenni - Italja

Minn 12.05 sas-12.40 saret seduta solenni tal-Parlament fl-okkażjoni taż-żjara ta' Giorgio Napolitano, President tar-Repubblika Taljana.


PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

8. Ħin tal-votazzjonijiet (tkomplija)

8.1. L-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru (votazzjoni)

Rapport dwar il-Pjan direzzjonali tal-UE kontra l-omofobija u d-diskriminazzjoni abbażi tal-orjentazzjoni sesswali u l-identità tal-ġeneru [2013/2183(INI)] - Kumitat għal-Libertajiet Ċivili, il-Ġustizzja u l-Intern. Rapporteur: Ulrike Lunacek (A7-0009/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 16)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp EFD)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Gruppi PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE et GUE/NGL)

Adozzjoni (P7_TA(2014)0062)

Interventi

Hubert Pirker, wara l-adozzjoni tal-emenda 2, biex jagħmel xi kjarifiki dwar il-verżjoni Ġermaniża tat-test, u Michael Cashman dwar l-intervent ta' Hubert Pirker.


8.2. L-implimentazzjoni tad-Direttiva dwar Prattiki Kummerċjali Żleali (votazzjoni)

Rapport dwar l-implimentazzjoni tad-Direttiva 2005/29/KE dwar Prattiki Kummerċjali Żleali [2013/2116(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Robert Rochefort (A7-0474/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 17)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0063)


8.3. It-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE (votazzjoni)

Rapport dwar it-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE - ġustizzja ċivili u amministrattiva fl-Istati Membri [2013/2117(INI)] - Kumitat għall-Affarijiet Legali. Rapporteur: Tadeusz Zwiefka (A7-0442/2013)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 18)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0064)

Interventi

Rebecca Taylor, biex tippreżenta emenda orali għall-emenda 1, li ma ġietx ammessa peress li aktar minn 40 Membru opponew l-ammissjoni tagħha.


8.4. Il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti (votazzjoni)

Rapport dwar il-konsegwenzi lokali u reġjonali tal-iżvilupp ta' grids intelliġenti [2013/2128(INI)] - Kumitat għall-Iżvilupp Reġjonali. Rapporteur: Elisabeth Schroedter (A7-0019/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 19)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0065)


8.5. Il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar (votazzjoni)

Rapport dwar il-futur tal-azjendi agrikoli żgħar [2013/2096(INI)] - Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali. Rapporteur: Czesław Adam Siekierski (A7-0029/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 20)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI ALTERNATTIVA (imressqa mill-Grupp GUE/NGL)

Rifjut

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0066)


8.6. Suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE (votazzjoni)

Rapport dwar suq integrat għall-konsenja tal-pakketti għat-tkabbir tal-kummerċ elettroniku fl-UE [2013/2043(INI)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Pablo Arias Echeverría (A7-0024/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 21)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0067)


8.7. Migranti Nisa Mingħajr Dokumenti fl-Unjoni Ewropea (votazzjoni)

Rapport dwar migranti nisa mingħajr dokumenti fl-Unjoni Ewropea [2013/2115(INI)] - Kumitat għad-Drittijiet tan-Nisa u l-Ugwaljanza bejn is-Sessi. Rapporteur: Norica Nicolai (A7-0001/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 22)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0068)


8.8. L-industrija tal-azzar fl-Ewropa (votazzjoni)

Rapport dwar il-Pjan ta’ Azzjoni għal industrija tal-azzar kompetittiva u sostenibbli fl-Ewropa [2013/2177(INI)] - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteur: András Gyürk (A7-0028/2014)

(Maġġoranza sempliċi meħtieġa)
(Riżultat tal-votazzjoni: Anness "Riżultat tal-Votazzjonijiet", punt 23)

MOZZJONI GĦAL RIŻOLUZZJONI

Adozzjoni (P7_TA(2014)0069)


9. Spjegazzjonijiet tal-vot

Spjegazzjonijiet bil-miktub tal-vot:

L-ispjegazzjonijiet tal-vot li tressqu bil-miktub, bi qbil mal-Artikolu 170 tar-Regoli ta' Proċedura, jidhru fir-rapport verbatim ta' din is-seduta.

Spjegazzjonijiet orali tal-vot:

Rapport Eva Lichtenberger - A7-0055/2014
Anna Záborská, Miroslav Mikolášik u Daniel Hannan

Rapport Bernhard Rapkay - A7-0017/2014
Anna Maria Corazza Bildt, Peter Jahr, Marino Baldini u Dimitar Stoyanov

Rapport Sari Essayah - A7-0319/2013
Peter Jahr

Rapport Marielle Gallo - A7-0281/2013
Marino Baldini, Andrej Plenković, Sandra Petrović Jakovina u Daniel Hannan

Intervent ta': Anna Maria Corazza Bildt dwar l-ispjegazzjoni tal-vot ta' Daniel Hannan.

Rapport Marielle Gallo - A7-0281/2013 (tkomplija)
Syed Kamall

Rapport Arlene McCarthy - A7-0344/2012
Oleg Valjalo, Dimitar Stoyanov, Silvia Costa, Charles Tannock, Seán Kelly, Daniel Hannan u Syed Kamall

Rapport Sajjad Karim - A7-0056/2014
Anna Záborská, Dimitar Stoyanov, Miroslav Mikolášik, Daniel Hannan u Elena Băsescu

Rapport Ulrike Lunacek - A7-0009/2014
Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Claudette Abela Baldacchino, Marlene Mizzi, Zdravka Bušić, Bruno Gollnisch, Anna Záborská, Phil Bennion, Ewald Stadler, Emer Costello, Anna Maria Corazza Bildt, Dimitar Stoyanov, Sandra Petrović Jakovina, Davor Ivo Stier, Alda Sousa u Francesca Barracciu

Rapport Robert Rochefort - A7-0474/2013
Marino Baldini, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, Andrej Plenković, Oreste Rossi, Elena Băsescu, Ivana Maletić u Seán Kelly

Rapport Tadeusz Zwiefka - A7-0442/2013
Petru Constantin Luhan, Anna Záborská u Elena Băsescu

Rapport Elisabeth Schroedter - A7-0019/2014
Francesco De Angelis, Anna Záborská, Giommaria Uggias, Oleg Valjalo, María Irigoyen Pérez, Elena Băsescu u Francesca Barracciu

Rapport Czesław Adam Siekierski - A7-0029/2014
Biljana Borzan, Marina Yannakoudakis, Francesco De Angelis, Anna Záborská, Rareş-Lucian Niculescu, Sandra Petrović Jakovina, Andrej Plenković, Davor Ivo Stier, Ivana Maletić u Francesca Barracciu

Rapport Pablo Arias Echeverría - A7-0024/2014
Petru Constantin Luhan, Elena Băsescu u Davor Ivo Stier

L-ispjegazzjonijiet tal-vot se jkomplu waqt is-seduta tal-ġurnata segwenti l-Erbgħa 5 ta' Frar 2014.


10. Korrezzjonijiet għall-voti u intenzjonijiet tal-vot

Il-korrezzjonijiet għall-voti u l-intenzjonijiet tal-vot jidhru fis-sit "Séance en direct", "Résultats des votes (appels nominaux) / Results of votes (roll-call votes)" u fil-verżjoni stampata tal-anness "Riżultati tal-Votazzjonijiet b'Sejħa tal-Ismijiet".

Il-verżjoni elettronika fuq il-Europarl tiġi aġġornata regolarment tul perjodu ta' mhux aktar minn ġimagħtejn wara l-ġurnata tal-votazzjoni.

Wara li tgħaddi din l-iskadenza, il-korrezzjonijiet u l-intenzjonijiet tal-vot jiġu ffinalizzati sabiex isiru t-traduzzjonijiet u jiġu ppubblikati f'Il-Ġurnal Uffiċjali.


(Ħin li fih ġiet sospiża s-seduta: 14.35 Ħin li fih tkompliet is-seduta: 15.00)

PRESIDENZA: Rainer WIELAND
Viċi President

11. Approvazzjoni tal-Minuti tas-seduta preċedenti

Il-Minuti tas-seduta preċedenti ġew approvati.

°
° ° °

Inese Vaidere kkomunikat li xtaqet tivvota “favur” waqt il-votazzjoni dwar il-mozzjoni għal riżoluzzjoni leġiżlattiva tar-Rapport Giovanni La Via (A7-0363/2013), nhar l-20 ta' Novembru 2013.


12. Atti delegati (Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Bi qbil mal-Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura, il-President tal-Konferenza tal-Presidenti tal-Kumitati għarraf lill-President tal-Parlament li ma tqajmet l-ebda oġġezzjoni fil-konfront ta':

- Rakkomandazzjoni tal-Kumitat ENVI biex ma titqajjem l-ebda oġġezzjoni dwar l-Abbozz ta' Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru°.../... li jemenda r-Regolament (UE) Nru° 1031/2010 b'mod partikolari sabiex jiġi stabbilit il-volum ta' kwoti ta' emissjonijiet ta' gassijiet serra li għandhom jiġu rkantati fil-perjodu 2013-2020 (D031326/02 – 2014/2523(RPS)) (B7-0090/2014).

Intervent ta': Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp EFD, biex qajjem oġġezzjoni għal din ir-rakkomandazzjoni bi qbil mal-Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura.

Għalhekk, din ir-rakkomandazzjoni ddaħħlet fil-ħin tal-votazzjonijiet tal-Ħamis 6 ta' Frar 2014.

L-iskadenza għat-tressiq tal-emendi ġiet stabbilita għall-Erbgħa 5 ta' Frar 2014 f'nofsinhar.


13. Riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta' Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jistabbilixxi regoli uniformi u proċedura uniformi għar-riżoluzzjoni tal-istituzzjonijiet ta’ kreditu u ċerti ditti tal-investiment fil-qafas ta’ Mekkaniżmu Uniku ta’ Riżoluzzjoni u Fond Uniku għar-Riżoluzzjoni tal-Banek u li jemenda r-Regolament (UE) Nru 1093/2010 tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill [COM(2013)0520 - C7-0223/2013- 2013/0253(COD)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: Elisa Ferreira (A7-0478/2013)

Antolín Sánchez Presedo (sostitut għar-Rapporteur) ippreżenta r-rapport.

Intervent ta': Evangelos Venizelos (President fil-kariga tal-Kunsill).

Intervent ta': Marietta Giannakou dwar it-terremot li seħħ dan l-aħħar fil-gżira Griega ta' Kefalonja.

Intervent ta': Michel Barnier (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Constance Le Grip (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFCO), Corien Wortmann-Kool f'isem il-Grupp PPE, Pervenche Berès f'isem il-Grupp S&D, Sylvie Goulard f'isem il-Grupp ALDE, Sven Giegold f'isem il-Grupp Verts/ALE, Vicky Ford f'isem il-Grupp ECR, Jürgen Klute f'isem il-Grupp GUE/NGL, Claudio Morganti f'isem il-Grupp EFD, Marianne Thyssen, Peter Simon, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Sven Giegold, Sharon Bowles, Philippe Lamberts, Werner Langen, Leonardo Domenici, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Danuta Maria Hübner, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Werner Langen, Paulo Rangel, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou u Diogo Feio.

Intervent skont il-proċedura "catch the eye" ta': Phil Prendergast.

Interventi ta': Michel Barnier u Evangelos Venizelos.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.1 tal- Minuti ta' 6.2.2014.


14. Protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping u l-importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-UE ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1225/2009 dwar il-protezzjoni kontra l-importazzjonijiet li huma l-oġġett ta' dumping minn pajjiżi mhux membri tal-Komunità Ewropea, u r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 597/2009 dwar il-protezzjoni kontra importazzjonijiet sussidjati minn pajjiżi li mhumiex membri tal-Komunità Ewropea. [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

Christofer Fjellner ippreżenta r-rapport.

PRESIDENZA: László SURJÁN
Viċi President

Intervent ta': Karel De Gucht (Membru tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Daniel Caspary f'isem il-Grupp PPE, Andrea Cozzolino f'isem il-Grupp S&D, Marielle de Sarnez f'isem il-Grupp ALDE, Yannick Jadot f'isem il-Grupp Verts/ALE, Cristiana Muscardini f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, William (The Earl of) Dartmouth f'isem il-Grupp EFD, Bruno Gollnisch Membru mhux affiljat, Tokia Saïfi, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Bernd Lange, Niccolò Rinaldi, Andrew Henry William Brons, Jarosław Leszek Wałęsa, Vital Moreira, Salvatore Iacolino, George Sabin Cutaş, Béla Glattfelder, Laima Liucija Andrikienė u Esther Herranz García.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki u Franz Obermayr.

Interventi ta': Karel De Gucht, Christofer Fjellner u Evangelos Venizelos (President fil-kariga tal-Kunsill).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.13 tal- Minuti ta' 5.2.2014.


15. Ħtieġa ta' adozzjoni rapida ta' Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji fuq bażi wiesgħa (dibattitu)

Dikjarazzjonijiet tal-Kunsill u tal-Kummissjoni: Ħtieġa ta' adozzjoni rapida ta' Taxxa fuq it-Tranżazzjonijiet Finanzjarji fuq bażi wiesgħa (2014/2513(RSP))

Evangelos Venizelos (President fil-kariga tal-Kunsill) u Algirdas Šemeta (Membru tal-Kummissjoni) għamlu d-dikjarazzjonijiet.

Interventi ta': Werner Langen f'isem il-Grupp PPE, Anni Podimata f'isem il-Grupp S&D, Philippe Lamberts f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Werner Langen, Lajos Bokros f'isem il-Grupp ECR, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Erik Bánki, Patrick Le Hyaric f'isem il-Grupp GUE/NGL, Sampo Terho f'isem il-Grupp EFD, Hans-Peter Martin Membru mhux affiljat, u Astrid Lulling.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Interventi ta': Leonardo Domenici, Ulrike Lunacek, Vicky Ford, Auke Zijlstra, Gunnar Hökmark, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Anni Podimata, Ivailo Kalfin u Ewald Stadler.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Erik Bánki, Malika Benarab-Attou u Andrew Henry William Brons.

Interventi ta': Algirdas Šemeta u Evangelos Venizelos.

Id-dibattitu ngħalaq.


16. Corrigendum (Artikolu 216 tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-Corrigendum P7_TA(2010)0336(COR02) tħabbar fil-plenarja tal-ġurnata ta' qabel (punt 5 tal- Minuti ta' 3.2.2014).

Billi ma kien hemm l-ebda tressiq għal votazzjoni minn grupp politiku jew grupp ta' mill-inqas erbgħin Membru (l-Artikolu 216(4) tar-Regoli ta' Proċedura), dan il-corrigendum tqies bħala approvat.


17. Atti delegati (Artikolu 87a(6) tar-Regoli ta' Proċedura)

Il-President għamel din il-komunikazzjoni li ġejja:

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat TRAN li ma ssirx oppożizzjoni għal abbozz ta' regolament li jemenda r-Regolament tal-Kummissjoni (UE) Nru 1178/2011 tat-3 ta’ Novembru 2011 li jistabbilixxi rekwiżiti tekniċi u proċeduri amministrattivi relatati mal-ekwipaġġi tal-ajruplani tal-avjazzjoni ċivili (D029683/02 - 2014/2500(RPS)) (B7-0071/2014);

- Rakkomandazzjoni għal deċiżjoni tal-Kumitat REGI li ma ssir ebda oġġezzjoni għar-regolament ta' delega tal-Kummissjoni tas-7 ta' Jannar 2014 dwar il-kodiċi tal-kondotta Ewropea dwar sħubija fil-qafas ta’ Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej (C(2013)09651 – 2014/2508(DEA) (B7-0086/2014)

tħabbru fil-plenarja t-Tnejn 3 ta' Frar 2014 (punt 6 tal- Minuti ta' 3.2.2014).

Ma ġiet espressa l-ebda oġġezzjoni għal dawn ir-rakkomandazzjonijiet fi żmien l-iskadenza ta' erbgħa u għoxrin siegħa stabbilita mill-Artikolu 87a tar-Regoli ta' Proċedura.

Għalhekk, dawn ir-rakkomandazzjonijiet jitqiesu approvati, b'effett mill-5 ta' Frar 2014, u d-deċiżjonijiet se jiġu ppubblikati fit-Testi adottati fis-seduta tal-għada.


18. Qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030 (dibattitu)

Rapport dwar qafas għall-politiki dwar il-klima u l-enerġija sal-2030 [2013/2135(INI)] - Kumitat għall-Ambjent, is-Saħħa Pubblika u s-Sikurezza ta' l-Ikel - Kumitat għall-Industrija, ir-Riċerka u l-Enerġija. Rapporteurs: Anne Delvaux u Konrad Szymański (A7-0047/2014)

Anne Delvaux li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jolanta Emilia Hibner, u Konrad Szymański ippreżentaw ir-rapport.

Interventi ta': Connie Hedegaard u Günther Oettinger (Membri tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Herbert Reul f'isem il-Grupp PPE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Jo Leinen, Marita Ulvskog f'isem il-Grupp S&D, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Herbert Reul, Gerben-Jan Gerbrandy f'isem il-Grupp ALDE, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Holger Krahmer, Bas Eickhout f'isem il-Grupp Verts/ALE, li wieġeb ukoll ħames mistoqsijiet "karta blu" ta' Zbigniew Ziobro, Chris Davies, Vicky Ford, Romana Jordan u Fiona Hall, Anna Rosbach f'isem il-Grupp ECR, Martina Anderson f'isem il-Grupp GUE/NGL, Zbigniew Ziobro f'isem il-Grupp EFD, u Lucas Hartong Membru mhux affiljat.

PRESIDENZA: Oldřich VLASÁK
Viċi President

Interventi ta': Pilar del Castillo Vera, Britta Thomsen, Fiona Hall, li wieġbet ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Romana Jordan, Yannick Jadot, Vicky Ford, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Paul Rübig, Miloslav Ransdorf, Niki Tzavela, Hans-Peter Martin, Richard Seeber, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Hans-Peter Martin, Linda McAvan, Chris Davies, li wieġeb ukoll mistoqsija "karta blu" ta' Bas Eickhout, Satu Hassi, Roger Helmer, Peter Liese, Teresa Riera Madurell, Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Patrizia Toia, Elisabetta Gardini, Matthias Groote, Bogusław Sonik, Catherine Trautmann, Romana Jordan, Wojciech Michał Olejniczak, Maria Da Graça Carvalho, Edite Estrela, Dubravka Šuica, Jo Leinen, Sophie Auconie, Marusya Lyubcheva u Krišjānis Kariņš.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz, Erik Bánki, Josefa Andrés Barea, Kent Johansson, Carl Schlyter, Jolanta Emilia Hibner u Seán Kelly.

Interventi ta': Connie Hedegaard, Günther Oettinger, Anne Delvaux u Konrad Szymański

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.25 tal- Minuti ta' 5.2.2014.


19. Il-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 1224/2009 li jistabbilixxi sistema Komunitarja ta' kontroll għall-iżgurar tal-konformità mar-regoli tal-Politika Komuni tas-Sajd [COM(2013)0009 - C7-0019/2013- 2013/0007(COD)] - Kumitat għas-Sajd. Rapporteur: Isabelle Thomas (A7-0468/2013)

Isabelle Thomas ippreżentat ir-rapport.

Intervent ta': Maria Damanaki (Membru tal-Kummissjoni).

PRESIDENZA: Othmar KARAS
Viċi President

Interventi ta': Carmen Fraga Estévez f'isem il-Grupp PPE, Ulrike Rodust f'isem il-Grupp S&D, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Raül Romeva i Rueda f'isem il-Grupp Verts/ALE, Marek Józef Gróbarczyk f'isem il-Grupp ECR, João Ferreira f'isem il-Grupp GUE/NGL, Guido Milana, Antolín Sánchez Presedo u Ole Christensen.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Dubravka Šuica u Tonino Picula.

Interventi ta': Maria Damanaki u Isabelle Thomas.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.14 tal- Minuti ta' 5.2.2014.


20. Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward koperazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħhom tal-kompetizzjoni *** - Ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-UE dwar l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni - it-triq 'il quddiem (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill dwar il-konklużjoni ta’ Ftehim bejn l-Unjoni Ewropea u l-Konfederazzjoni Svizzera rigward kooperazzjoni dwar l-applikazzjoni tal-liġijiet tagħhom tal-kompetizzjoni [12418/2012 - C7-0146/2013- 2012/0127(NLE)] - Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji. Rapporteur: George Sabin Cutaş (A7-0060/2014)

Mistoqsija bi tweġiba orali (O-000022/2014) mressqa minn George Sabin Cutaş, f'isem il- Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, lill-Kummissjoni: Fehmiet ta kooperazzjoni tal-UE dwar l-infurzar tal-politika ta' kompetizzjoni - it-triq 'il quddiem (2013/2921(RSP)) (B7-0105/2014)

George Sabin Cutaş ippreżenta r-rakkomandazzjoni u daħal aktar fil-fond dwar il-mistoqsija.

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) wieġeb il-mistoqsija.

Interventi ta': Vital Moreira (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat INTA), Markus Ferber f'isem il-Grupp PPE, Antolín Sánchez Presedo f'isem il-Grupp S&D, Nils Torvalds f'isem il-Grupp ALDE, Elena Băsescu, Marino Baldini u Andreas Schwab.

Interventi ta': Antonio Tajani u George Sabin Cutaş.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni ppreżentata fi tmiem id-dibattitu, skont l-Artikolu 115(5) tar-Regoli ta' Proċedura.

- George Sabin Cutaş, f'isem il- Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji, dwar ftehimiet ta' kooperazzjoni tal-UE dwar l-infurzar tal-politika tal-kompetizzjoni – it-triq 'il quddiem (2013/2921(RSP)) (B7-0088/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.9 tal- Minuti ta' 5.2.2014 u punt 9.10 tal- Minuti ta' 5.2.2014.


21. Awtorizzazzjoni lill-Istati Membri biex jirratifikaw, fl-interessi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi *** - Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (dibattitu)

Rakkomandazzjoni dwar l-abbozz ta' deċiżjoni tal-Kunsill li tawtorizza lill-Istati Membri li jirratifikaw, fl-interessi tal-Unjoni Ewropea, it-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi [12178/2013 - C7-0233/2013- 2013/0225(NLE)] - Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali. Rapporteur: David Martin (A7-0041/2014)

Dikjarazzjoni tal-Kummissjoni: Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (2014/2534(RSP))

David Martin ippreżenta r-rakkomandazzjoni.

Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni) għamel id-dikjarazzjoni.

Interventi ta': Krzysztof Lisek (rapporteur għal opinjoni tal-Kumitat AFET), Ana Gomes f'isem il-Grupp S&D, Niccolò Rinaldi f'isem il-Grupp ALDE, Tarja Cronberg f'isem il-Grupp Verts/ALE, Geoffrey Van Orden f'isem il-Grupp ECR, Helmut Scholz f'isem il-Grupp GUE/NGL, u Richard Howitt.

PRESIDENZA: Alejo VIDAL-QUADRAS
Viċi President

Interventi ta': Anneli Jäätteenmäki, Indrek Tarand, David Campbell Bannerman u Sabine Lösing.

Interventi skont il-proċedura "catch the eye" ta': Elena Băsescu, Janusz Władysław Zemke, Peter Skinner u Hiltrud Breyer.

Interventi ta': Antonio Tajani u David Martin.

Mozzjoni għal riżoluzzjoni biex jingħalaq id-dibattitu skont l-Artikolu 110(2) tar-Regoli ta' Proċedura:

- Arnaud Danjean, f'isem il- Kumitat għall-Affarijiet Barranin, u David Martin, f'isem il-Kumitat għall-Kummerċ Internazzjonali, dwar ir-ratifika tat-Trattat dwar il-Kummerċ tal-Armi (2014/2534(RSP)) (B7-0075/2014).

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.11 tal- Minuti ta' 5.2.2014 u punt 9.12 tal- Minuti ta' 5.2.2014.


22. It-tagħmir u s-sistemi ta’ protezzjoni maħsuba għall-użu f’atmosferi potenzjalment esplużivi ***I - Splużivi ċivili ***I - Strumenti tal-użin mhux awtomatiċi ***I - L-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kumpatibbiltà elettromanjetika (Riformolazzjoni) ***I - Tagħmir elettriku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ ***I - Liftijiet u komponenti ta' sikurezza għal-liftijiet (Riformulazzjoni) ***I - Reċipjenti sempliċi taħt pressjoni ***I - Strumenti ta' kejl ***I (dibattitu)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-tagħmir u s-sistemi ta' protezzjoni maħsuba għall-użu f'atmosferi potenzjalment esplużivi (Riformulazzjoni) [COM(2011)0772 - C7-0426/2011- 2011/0356(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0255/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mad-disponibbiltà fis-suq u s-superviżjoni ta' splużivi ċivili (Riformulazzjoni) [COM(2011)0771 - C7-0423/2011- 2011/0349(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0256/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' strumenti tal-użin mhux awtomatiċi (riformulazzjoni) [COM(2011)0766 - C7-0430/2011- 2011/0352(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0257/2012)

Rapport dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mal-kumpatibbiltà elettromanjetika (Riformulazzjoni) [COM(2011)0765 - C7-0429/2011- 2011/0351(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0258/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri li għandhom x'jaqsmu mat-tqegħid fis-suq tat-tagħmir elettroniku ddisinjat għall-użu fi ħdan ċerti limiti tal-voltaġġ (Riformulazzjoni) [COM(2011)0773 - C7-0427/2011- 2011/0357(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0259/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri fir-rigward tad-disponibbiltà fis-suq ta' liftijiet u komponenti ta’ sikurezza għal-liftijiet (Riformulazzjoni) [COM(2011)0770 - C7-0421/2011- 2011/0354(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0260/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri marbuta mat-twettiq tad-disponibilità fis-suq ta’ reċipjenti sempliċi taħt pressjoni (Riformulazzjoni) [COM(2011)0768 - C7-0428/2011- 2011/0350(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0261/2012)

Rapport dwar il-proposta għal Direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar l-armonizzazzjoni tal-liġijiet tal-Istati Membri relatati mat-tqegħid fis-suq ta' strumenti ta' kejl (Riformulazzjoni) [COM(2011)0769 - C7-0422/2011- 2011/0353(COD)] - Kumitat għas-Suq Intern u l-Ħarsien tal-Konsumatur. Rapporteur: Zuzana Roithová (A7-0376/2012)

Zuzana Roithová ippreżentat ir-rapporti.

Intervent ta': Antonio Tajani (Viċi President tal-Kummissjoni).

Interventi ta': Olga Sehnalová f'isem il-Grupp S&D, Malcolm Harbour f'isem il-Grupp ECR, u Sergio Gaetano Cofferati.

Interventi ta': Antonio Tajani u Zuzana Roithová.

Id-dibattitu ngħalaq.

Votazzjoni: punt 9.15 tal- Minuti ta' 5.2.2014, punt 9.16 tal- Minuti ta' 5.2.2014, punt 9.17 tal- Minuti ta' 5.2.2014, punt 9.18 tal- Minuti ta' 5.2.2014, punt 9.19 tal- Minuti ta' 5.2.2014, punt 9.20 tal- Minuti ta' 5.2.2014, punt 9.21 tal- Minuti ta' 5.2.2014 u punt 9.22 tal- Minuti ta' 5.2.2014.


23. L-aġenda tas-seduta li jmiss

L-aġenda tas-seduta tal-għada ġiet iffinalizzata (dokument "Aġenda" PE 527.823/OJME).


24. Għeluq tas-seduta

Ħin li fih ingħalqet is-seduta: 22.55.

Klaus Welle

Miguel Angel Martínez Martínez

Segretarju Ġenerali

Viċi President


REĠISTRU TAL-ATTENDENZA

Iffirmaw:

Abela Baldacchino, Agnew, Albrecht, Alfonsi, Allam, Alvaro, Alves, Andersdotter, Anderson, Andreasen, Andrés Barea, Andrieu, Andrikienė, Angelilli, Angourakis, Antinoro, Antonescu, Antoniozzi, Arias Echeverría, Arlacchi, Arsenis, Ashworth, Atkins, Attard-Montalto, Auconie, Audy, Ayala Sender, Aylward, Ayuso, van Baalen, Bach, Badia i Cutchet, Bagó, Balčytis, Baldassarre, Baldini, Balz, Bánki, Barracciu, Bartolozzi, Băsescu, Bauer, Bearder, Becker, Belder, Belet, Bélier, Benarab-Attou, Bendtsen, Bennahmias, Bennion, Berès, Berlato, Berman, Berra, Bertot, Besset, Bicep, Bielan, Bilbao Barandica, Binev, Bizzotto, Bloom, Bodu, Böge, Bokros, Bonanini, Borghezio, Borissov, Borys, Borzan, Boştinaru, Boulland, Bové, Bowles, Bozkurt, Bradbourn, Bratkowski, Breyer, Březina, Brok, Brons, Brzobohatá, Bullmann, Bušić, Bütikofer, Buzek, Cabrnoch, Cadec, Callanan, van de Camp, Campbell Bannerman, Cancian, Capoulas Santos, Caronna, Carvalho, Cashman, Casini, Caspary, Castex, del Castillo Vera, Cavada, Cercas, Češková, Childers, Chountis, Christensen, Chrysogelos, Claeys, Clark, Cliveti, Cochet, Coelho, Cofferati, Colman, Corazza Bildt, Correa Zamora, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Cramer, Creţu, Creutzmann, Cronberg, Crowley, Cuschieri, Cutaş, Cymański, Czarnecki, Daerden, van Dalen, Dăncilă, Danellis, Danjean, Dantin, (The Earl of) Dartmouth, Dati, Daul, Davies, De Angelis, De Backer, De Castro, Dehaene, De Keyser, Delli, Delvaux, Demesmaeker, De Mita, de Sarnez, Désir, Deß, Deva, De Veyrac, Díaz de Mera García Consuegra, Dodds, Domenici, Donskis, Dorfmann, Duff, Durant, Dušek, Ehler, Ehrenhauser, Eickhout, El Khadraoui, Elles, Enciu, Engel, Engström, Eppink, Ernst, Ertug, Essayah, Estaràs Ferragut, Estrela, Evans, Fajmon, Fajon, Falbr, Farage, Färm, Feio, Ferber, Fernandes, Ferreira João, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Flasarová, Flašíková Beňová, Flautre, Florenz, Fontana, Ford, Foster, Fox, Fraga Estévez, Franco, Frigo, Gahler, Gál, Gallagher, Gallo, García-Hierro Caraballo, García Pérez, Gardiazábal Rubial, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Gebhardt, Geier, Gerbrandy, Geringer de Oedenberg, Giannakou, Giegold, Gierek, Girling, Glante, Glattfelder, Godmanis, Goebbels, Goerens, Gollnisch, Gomes, Göncz, Goulard, de Grandes Pascual, Gräßle, Grèze, Griesbeck, Griffin, Gróbarczyk, Groote, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez-Cortines, Gutiérrez Prieto, Hadjigeorgiou, Häfner, Hall, Händel, Handzlik, Hannan, Harbour, Harkin, Hartong, Hassi, Haug, Häusling, Hedh, Hellvig, Helmer, Hénin, Herczog, Herranz García, Hibner, Higgins, Hirsch, Hoang Ngoc, Hohlmeier, Hökmark, Honeyball, Hortefeux, Howitt, Hübner, Hudghton, Hughes, Hyusmenova, Iacolino, Ibrisagic, Ilchev, Imbrasas, in 't Veld, Irazabalbeitia Fernández, Irigoyen Pérez, Iturgaiz Angulo, Ivan, Jaakonsaari, Jäätteenmäki, Jadot, Jahr, Járóka, Jazłowiecka, Jeggle, Jensen, Jiménez-Becerril Barrio, Johansson, Joly, de Jong, Jordan, Juvin, Kacin, Kaczmarek, Kadenbach, Kalfin, Kalinowski, Kalniete, Kamall, Kammerevert, Karas, Karim, Kariņš, Kastler, Kazak, Kelam, Keller, Kelly, Kiil-Nielsen, Kirilov, Kirkhope, Klaß, Klinz, Klute, Koch, Koch-Mehrin, Kohlíček, Koppa, Korhola, Kósa, Köstinger, Koumoutsakos, Kovács, Kovatchev, Kowal, Kozłowski, Kožušník, Krahmer, Kratsa-Tsagaropoulou, Krehl, Kreissl-Dörfler, Kuhn, Kukan, Kurski, Lamassoure, Lambert, Lamberts, Landsbergis, Lange, de Lange, Langen, Larsen-Jensen, La Via, Le Grip, Legutko, Lehne, Le Hyaric, Leichtfried, Leinen, Lepage, Le Pen Marine, Liberadzki, Lichtenberger, Liese, Liotard, Lisek, Løkkegaard, Lope Fontagné, López Aguilar, López-Istúriz White, Lösing, Lövin, Ludford, Ludvigsson, Luhan, Łukacijewska, Lulling, Lunacek, Lyon, Lyubcheva, McAvan, McCarthy, McClarkin, McGuinness, McIntyre, McMillan-Scott, Macovei, Maletić, Malinov, Manders, Maňka, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Martin David, Martin Hans-Peter, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maštálka, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, Meissner, Mélenchon, Melo, Menéndez del Valle, Merkies, Messerschmidt, Mészáros, Metsola, Meyer, Michel, Michels, Migalski, Mikolášik, Milana, Millán Mon, Mitchell, Mizzi, Mölzer, Moraes, Morganti, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Morvai, Mulder, Muñiz De Urquiza, Murphy, Muscardini, Mynář, Naranjo Escobar, Nattrass, Neuser, Neveďalová, Newton Dunn, Neynsky, Neyts-Uyttebroeck, Nicholson, Nicolai, Niculescu, Niebler, Nilsson, van Nistelrooij, Nitras, Nuttall, Obermayr, Obiols, Ojuland, Olbrycht, Olejniczak, Omarjee, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Őry, Ouzký, Oviir, Pack, Padar, Paksas, Paleckis, Pallone, Panayotov, Panayotova, Panzeri, Pargneaux, Parvanova, Paşcu, Paška, Patrão Neves, Patriciello, Paulsen, Peterle, Petrović Jakovina, Picula, Pieper, Pietikäinen, Piotrowski, Pirillo, Pirker, Pitsillides, Pittella, Plenković, Poc, Podimata, Poręba, Posselt, Pöttering, Poupakis, Preda, Prendergast, Prodi, Protasiewicz, Proust, Provera, Quisthoudt-Rowohl, Rangel, Ransdorf, Rapkay, Rapti, Regner, Reimers, Repo, Reul, Riera Madurell, Ries, Rinaldi, Riquet, Rivasi, Roatta, Rochefort, Rodust, Rohde, Roithová, Romero López, Romeva i Rueda, Ronzulli, Rosbach, Ross, Rossi, Roth-Behrendt, Rouček, Rübig, Rubiks, Rühle, Šadurskis, Saïfi, Salafranca Sánchez-Neyra, Salavrakos, Salvini, Sánchez Presedo, Sanchez-Schmid, Sârbu, Sargentini, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Sassoli, Saudargas, Savisaar-Toomast, Schaake, Schaldemose, Schlyter, Schmidt, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Scholz, Schöpflin, Schroedter, Schulz Martin, Schulz Werner, Schwab, Scottà, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Sehnalová, Senyszyn, Severin, Siekierski, Silaghi, Silvestris, Simon, Simpson, Sinclaire, Sippel, Siwiec, Skrzydlewska, Skylakakis, Smolková, Sógor, Sommer, Søndergaard, Sonik, Sophocleous, Sosa Wagner, Sousa, Speroni, Stadler, Staes, Stassen, Šťastný, Stauner, Stavrakakis, Steinruck, Stevenson, Stier, Stihler, van der Stoep, Stolojan, Stoyanov, Strejček, Striffler, Sturdy, Šuica, Surján, Svensson, Swinburne, Szájer, Szymański, Tabajdi, Takkula, Tănăsescu, Tannock, Tarabella, Tarand, Tavares, Taylor Rebecca, Teixeira, Terho, Thein, Theocharous, Theurer, Thomas, Thomsen, Thun und Hohenstein, Thyssen, Ţicău, Tirolien, Toia, Tőkés, Tomaševski, Torvalds, Tošenovský, Toussas, Trautmann, Trematerra, Tremosa i Balcells, Triantaphyllides, Trüpel, Turmes, Turunen, Tzavela, Uggias, Ulmer, Ulvskog, Urutchev, Vadim Tudor, Vaidere, Vălean, Valjalo, Van Brempt, Vanhecke, Van Orden, Vattimo, Vaughan, Vergiat, Vergnaud, Verheyen, Vidal-Quadras, de Villiers, Vlasák, Vlasto, Voss, Wałęsa, Watson, Weber Henri, Weber Manfred, Weber Renate, Weidenholzer, Weiler, Werthmann, Westlund, Westphal, Wieland, Wikström, Willmott, Wils, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Włosowicz, Wojciechowski, Wortmann-Kool, Yáñez-Barnuevo García, Yannakoudakis, Záborská, Zala, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zanoni, Zasada, Ždanoka, Zeller, Zemke, Zéribi, Zijlstra, Zīle, Zimmer, Ziobro, Zuber, Zwiefka


Anness 1 - Ħatra ta' membru tal-Qorti tal-Awdituri (Klaus-Heiner Lehne)

LISTA TAL-MEMBRI LI ĦADU SEHEM FIL-VOTAZZJONI

ALDE:

Alvaro, Aylward, Bearder, Bennahmias, Bennion, Bilbao Barandica, Bowles, Creutzmann, Crowley, Davies, De Backer, Donskis, Duff, Gallagher, Gerbrandy, Godmanis, Goerens, Goulard, Griesbeck, Hall, Harkin, Hellvig, Hirsch, Hyusmenova, Ilchev, Jensen, Johansson, Jäätteenmäki, Kazak, Klinz, Koch-Mehrin, Krahmer, Lambsdorff, Lepage, Ludford, Lyon, Løkkegaard, McMillan-Scott, Meissner, Michel, Mulder, Newton Dunn, Neyts-Uyttebroeck, Nicolai, Ojuland, Oviir, Panayotov, Paulsen, Reimers, Ries, Rinaldi, Rochefort, Savisaar-Toomast, Schaake, Schmidt, Silaghi, Skylakakis, Takkula, Taylor Rebecca, Thein, Theurer, Torvalds, Tremosa i Balcells, Uggias, Vattimo, Verhofstadt, Vălean, Watson, Weber Renate, Werthmann, Wikström, Zanoni, de Sarnez, in 't Veld, van Baalen

ECR:

Andreasen, Ashworth, Atkins, Bielan, Bokros, Bradbourn, Cabrnoch, Callanan, Campbell Bannerman, Czarnecki, Elles, Eppink, Fajmon, Ford, Fox, Girling, Gróbarczyk, Hannan, Harbour, Kamall, Karim, Kirkhope, Kowal, Kožušník, Legutko, McClarkin, McIntyre, Migalski, Muscardini, Nicholson, Ouzký, Piotrowski, Poręba, Rosbach, Stevenson, Strejček, Swinburne, Szymański, Tannock, Tomaševski, Van Orden, Vlasák, Wojciechowski, Yannakoudakis, Zasada, Zīle, Češková

EFD:

(The Earl of) Dartmouth, Agnew, Allam, Belder, Binev, Bizzotto, Clark, Cymański, Farage, Fontana, Helmer, Imbrasas, Kurski, Messerschmidt, Morganti, Paksas, Paška, Provera, Salavrakos, Salvini, Scottà, Speroni, Terho, Tzavela, Vanhecke, Włosowicz, Ziobro, de Villiers

GUE/NGL:

Anderson, Angourakis, Chountis, Ernst, Ferreira João, Flasarová, Hadjigeorgiou, Händel, Hénin, Klute, Kohlíček, Le Hyaric, Liotard, Maštálka, Meyer, Michels, Murphy, Mélenchon, Omarjee, Ransdorf, Rubiks, Scholz, Sousa, Søndergaard, Toussas, Triantaphyllides, Vergiat, Wils, Zimmer, Zuber, de Jong

NI:

Bloom, Bonanini, Borghezio, Brons, Childers, Claeys, Colman, Dodds, Ehrenhauser, Gollnisch, Griffin, Hartong, Le Pen Marine, Martin Hans-Peter, Morvai, Mölzer, Nattrass, Obermayr, Severin, Sinclaire, Sosa Wagner, Stadler, Stassen, Stoyanov, Vadim Tudor, Zijlstra, van der Stoep

PPE:

Andrikienė, Angelilli, Antinoro, Antonescu, Arias Echeverría, Auconie, Audy, Ayuso, Bach, Bagó, Baldassarre, Balz, Bartolozzi, Bastos, Bauer, Becker, Belet, Bendtsen, Berlato, Berra, Bertot, Bodu, Borissov, Borys, Boulland, Bratkowski, Brok, Buzek, Bušić, Bánki, Böge, Băsescu, Březina, Cadec, Cancian, Carvalho, Casini, Caspary, Cavada, Coelho, Corazza Bildt, Correa Zamora, Danjean, Dantin, Dati, Daul, De Mita, De Veyrac, Dehaene, Delvaux, Deß, Dorfmann, Díaz de Mera García Consuegra, Engel, Estaràs Ferragut, Feio, Ferber, Fernandes, Fidanza, Fisas Ayxela, Fjellner, Florenz, Fraga Estévez, Franco, Gabriel, Gahler, Gallo, Gardini, Gargani, Garriga Polledo, Gauzès, Giannakou, Glattfelder, Grosch, Grossetête, Grzyb, Gräßle, Gutiérrez-Cortines, Gál, Handzlik, Herranz García, Hibner, Higgins, Hohlmeier, Hortefeux, Hökmark, Hübner, Iacolino, Ibrisagic, Iturgaiz Angulo, Jahr, Jazłowiecka, Jeggle, Jiménez-Becerril Barrio, Jordan, Juvin, Járóka, Kaczmarek, Kalinowski, Kalniete, Karas, Kariņš, Kastler, Kelam, Kelly, Klaß, Koch, Korhola, Koumoutsakos, Kovatchev, Kozłowski, Kratsa-Tsagaropoulou, Kuhn, Kukan, Kósa, Köstinger, La Via, Lamassoure, Landsbergis, Langen, Le Grip, Liese, Lisek, Lope Fontagné, Luhan, Lulling, Macovei, Maletić, Malinov, Mann, Marcinkiewicz, Marinescu, Mastella, Matera, Mathieu Houillon, Mato Adrover, Matula, Mayer, Mayor Oreja, Mazej Kukovič, Mazzoni, McGuinness, Melo, Metsola, Mikolášik, Millán Mon, Mitchell, Morin-Chartier, Morkūnaitė-Mikulėnienė, Mészáros, Naranjo Escobar, Neynsky, Niculescu, Niebler, Nitras, Olbrycht, Oomen-Ruijten, Ortiz Vilella, Pack, Pallone, Panayotova, Patriciello, Patrão Neves, Peterle, Pieper, Pietikäinen, Pirker, Pitsillides, Plenković, Posselt, Poupakis, Preda, Protasiewicz, Proust, Pöttering, Quisthoudt-Rowohl, Reul, Riquet, Roatta, Roithová, Ronzulli, Ross, Rossi, Rübig, Salafranca Sánchez-Neyra, Sanchez-Schmid, Sarvamaa, Saryusz-Wolski, Saudargas, Saïfi, Schnellhardt, Schnieber-Jastram, Schwab, Schöpflin, Scurria, Sedó i Alabart, Seeber, Siekierski, Silvestris, Skrzydlewska, Sommer, Sonik, Stauner, Stier, Stolojan, Striffler, Surján, Svensson, Szájer, Sógor, Teixeira, Theocharous, Thun und Hohenstein, Thyssen, Trematerra, Tőkés, Ulmer, Urutchev, Vaidere, Verheyen, Vidal-Quadras, Vlasto, Voss, Wałęsa, Weber Manfred, Wieland, Winkler Hermann, Winkler Iuliu, Wortmann-Kool, Zalba Bidegain, Zaleski, Zalewski, Zanicchi, Zeller, Zwiefka, Záborská, de Grandes Pascual, de Lange, del Castillo Vera, van de Camp, Łukacijewska, Őry, Šadurskis, Šťastný

S&D:

Abela Baldacchino, Alves, Andrieu, Andrés Barea, Arlacchi, Arsenis, Attard-Montalto, Ayala Sender, Badia i Cutchet, Baldini, Barracciu, Berman, Berès, Borzan, Boştinaru, Brzobohatá, Bullmann, Capoulas Santos, Caronna, Cashman, Castex, Cercas, Christensen, Cliveti, Cofferati, Correia de Campos, Cortés Lastra, Costa, Costello, Cottigny, Cozzolino, Creţu, Cuschieri, Cutaş, Daerden, Danellis, De Angelis, De Castro, De Keyser, Domenici, Dušek, Désir, Dăncilă, El Khadraoui, Enciu, Ertug, Estrela, Fajon, Falbr, Flašíková Beňová, Frigo, Färm, García Pérez, García-Hierro Caraballo, Gardiazábal Rubial, Gebhardt, Geier, Geringer de Oedenberg, Gierek, Glante, Goebbels, Gomes, Groote, Gualtieri, Guerrero Salom, Guillaume, Gurmai, Gutiérrez Prieto, Göncz, Haug, Hedh, Herczog, Hoang Ngoc, Honeyball, Howitt, Hughes, Irigoyen Pérez, Ivan, Jaakonsaari, Kadenbach, Kalfin, Kammerevert, Kirilov, Koppa, Krehl, Kreissl-Dörfler, Lange, Leichtfried, Leinen, Liberadzki, Ludvigsson, Lyubcheva, López Aguilar, Martin David, Martínez Martínez, Masip Hidalgo, Maňka, McAvan, McCarthy, Menéndez del Valle, Merkies, Milana, Mizzi, Moraes, Moreira, Muñiz De Urquiza, Mynář, Neuser, Neveďalová, Nilsson, Obiols, Olejniczak, Padar, Paleckis, Panzeri, Pargneaux, Paşcu, Petrović Jakovina, Picula, Pirillo, Pittella, Poc, Podimata, Prendergast, Prodi, Rapkay, Rapti, Regner, Repo, Riera Madurell, Rodust, Roth-Behrendt, Rouček, Sassoli, Schaldemose, Sehnalová, Senyszyn, Simon, Simpson, Sippel, Siwiec, Skinner, Smolková, Sophocleous, Stavrakakis, Steinruck, Stihler, Swoboda, Sánchez Presedo, Sârbu, Tabajdi, Tarabella, Thomas, Thomsen, Tirolien, Toia, Trautmann, Turunen, Tănăsescu, Ulvskog, Valjalo, Van Brempt, Vaughan, Vergnaud, Weber Henri, Weidenholzer, Weiler, Westlund, Westphal, Willmott, Yáñez-Barnuevo García, Zala, Zemke, Ţicău

Verts/ALE:

Albrecht, Alfonsi, Andersdotter, Auken, Benarab-Attou, Besset, Bicep, Bové, Breyer, Bélier, Bütikofer, Chrysogelos, Cochet, Cohn-Bendit, Cornelissen, Cramer, Cronberg, Delli, Demesmaeker, Durant, Eickhout, Engström, Evans, Flautre, Giegold, Grèze, Harms, Hassi, Hudghton, Häfner, Häusling, Irazabalbeitia Fernández, Jadot, Joly, Keller, Kiil-Nielsen, Lambert, Lamberts, Lichtenberger, Lunacek, Lövin, Rivasi, Romeva i Rueda, Rühle, Sargentini, Schlyter, Schroedter, Schulz Werner, Staes, Tarand, Tavares, Trüpel, Turmes, Zéribi, Ždanoka

Avviż legali - Politika tal-privatezza