Показалец 
 Назад 
 Напред 
 Пълен текст 
Процедура : 2013/0072(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0020/2014

Внесени текстове :

A7-0020/2014

Разисквания :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Гласувания :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2014)0092

Протокол
Сряда, 5 февруари 2014 г. - Страсбург

5. Обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети ***I (разискване)
CRE

Доклад относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕО) № 261/2004 относно създаване на общи правила за обезщетяване и помощ на пътниците при отказан достъп на борда и отмяна или голямо закъснение на полети и на Регламент (ЕО) № 2027/97 относно отговорността на въздушните превозвачи при въздушния превоз на пътници и техния багаж [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Комисия по транспорт и туризъм. Докладчик: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach представи доклада.

Изказа се Siim Kallas (заместник-председател на Комисията ).

Изказаха се: Hans-Peter Mayer (докладчик по становището на комисията IMCO), Mathieu Grosch, от името на групата PPE, Bernadette Vergnaud, от името на групата S&D, Vilja Savisaar-Toomast, от името на групата ALDE, Keith Taylor, от името на групата Verts/ALE, Jacqueline Foster, от името на групата ECR, Jaromír Kohlíček, от името на групата GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Jörg Leichtfried, Saïd El Khadraoui, Diane Dodds, независим член на ЕП, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, който/която отговори също така на въпрос „синя карта“ от Luis de Grandes Pascual, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, за да зададе въпрос „синя карта“ на Dominique Riquet, който отговори, Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa и Andreas Schwab.

Изказаха се по процедурата с привличане на вниманието („catch the eye“): Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach и Christel Schaldemose.

Изказаха се: Siim Kallas и Georges Bach.

Разискването приключи.

Гласуване: точка 9.23 от протокола от 5.2.2014.

Правна информация - Политика за поверителност