Indeks 
 Forrige 
 Næste 
 Fuld tekst 
Procedure : 2013/0072(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0020/2014

Indgivne tekster :

A7-0020/2014

Forhandlinger :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Afstemninger :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2014)0092

Protokol
Onsdag den 5. februar 2014 - Strasbourg

5. Kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser ***I (forhandling)
CRE

Betænkning om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EF) nr. 261/2004 om fælles bestemmelser om kompensation og bistand til luftfartspassagerer ved boardingafvisning og ved aflysning eller lange forsinkelser og forordning (EF) nr. 2027/97 om luftfartsselskabers erstatningsansvar ved luftbefordring af passagerer og deres bagage [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Transport- og Turismeudvalget. Ordfører: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach forelagde betænkningen.

Indlæg af Siim Kallas (næstformand i Kommissionen).

Talere: Hans-Peter Mayer (ordfører for udtalelse fra IMCO), Mathieu Grosch for PPE-Gruppen, Bernadette Vergnaud for S&D-Gruppen, Vilja Savisaar-Toomast for ALDE-Gruppen, Keith Taylor for Verts/ALE-Gruppen, Jacqueline Foster for ECR-Gruppen, Jaromír Kohlíček for GUE/NGL-Gruppen, Dieter-Lebrecht Koch, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Jörg Leichtfried, Saïd El Khadraoui, Diane Dodds, løsgænger, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, som ligeledes besvarede et blåt kort-spørgsmål fra Luis de Grandes Pascual, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, for at stille et blåt kort-spørgsmål til Dominique Riquet, der besvarede det, Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa og Andreas Schwab.

Talere efter catch-the-eye-proceduren: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach og Christel Schaldemose.

Talere: Siim Kallas og Georges Bach.

Formanden erklærede forhandlingen for afsluttet.

Afstemning: punkt 9.23 i protokollen af 5.2.2014.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik