Hakemisto 
 Edellinen 
 Seuraava 
 Koko teksti 
Menettely : 2013/0072(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A7-0020/2014

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A7-0020/2014

Keskustelut :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Äänestykset :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Äänestysselitykset

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2014)0092

Pöytäkirja
Keskiviikko 5. helmikuuta 2014 - Strasbourg

5. Matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettava korvaus ja apu ***I (keskustelu)
Sanatarkat istuntoselostukset

Mietintö ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi matkustajille heidän lennolle pääsynsä epäämisen sekä lentojen peruuttamisen tai pitkäaikaisen viivästymisen johdosta annettavaa korvausta ja apua koskevista yhteisistä säännöistä annetun asetuksen (EY) N:o 261/2004 ja matkustajien ja heidän matkatavaroidensa ilmakuljetusta koskevasta lentoliikenteen harjoittajien korvausvastuusta 9 päivänä lokakuuta 1997 annetun neuvoston asetuksen (EY) N:o 2027/97 muuttamisesta [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Liikenne- ja matkailuvaliokunta. Esittelijä: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach esitteli mietinnön.

Siim Kallas (komission varapuheenjohtaja) käytti puheenvuoron.

Puheenvuorot: Hans-Peter Mayer (IMCO-valiokunnan lausunnon valmistelija), Mathieu Grosch PPE-ryhmän puolesta, Bernadette Vergnaud S&D-ryhmän puolesta, Vilja Savisaar-Toomast ALDE-ryhmän puolesta, Keith Taylor Verts/ALE-ryhmän puolesta, Jacqueline Foster ECR-ryhmän puolesta, Jaromír Kohlíček GUE/NGL-ryhmän puolesta, Dieter-Lebrecht Koch, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Jörg Leichtfried, Saïd El Khadraoui, sitoutumaton Diane Dodds, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Michael Cramer, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, joka vastasi myös kysymykseen, jonka hänelle esitti sinistä korttia nostamalla Luis de Grandes Pascual, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner esittääkseen kysymyksen sinistä korttia nostamalla Dominique Riquet'lle, joka vastasi siihen, Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa ja Andreas Schwab.

Seuraavat jäsenet käyttivät "catch the eye" -menettelyn mukaisen puheenvuoron: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach ja Christel Schaldemose.

Puheenvuorot: Siim Kallas ja Georges Bach.

Keskustelu julistettiin päättyneeksi.

Äänestys: istunnon pöytäkirja 5.2.2014, kohta 9.23.

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö