Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Procedura : 2013/0072(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0020/2014

Teksty złożone :

A7-0020/2014

Debaty :

PV 05/02/2014 - 5
CRE 05/02/2014 - 5

Głosowanie :

PV 05/02/2014 - 9.23
CRE 05/02/2014 - 9.23
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2014)0092

Protokół
Środa, 5 lutego 2014 r. - Strasburg

5. Odszkodowanie i pomoc dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów ***I (debata)
Pełne sprawozdanie

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 261/2004 ustanawiające wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów oraz rozporządzenie (WE) nr 2027/97 w sprawie odpowiedzialności przewoźnika lotniczego w odniesieniu do przewozu drogą powietrzną pasażerów i ich bagażu [COM(2013)0130 - C7-0066/2013- 2013/0072(COD)] - Komisja Transportu i Turystyki. Sprawozdawca: Georges Bach (A7-0020/2014)

Georges Bach przedstawił sprawozdanie.

Głos zabrał Siim Kallas (wiceprzewodniczący Komisji).

Głos zabrali: Hans-Peter Mayer (sprawozdawca komisji opiniodawczej IMCO), Mathieu Grosch w imieniu grupy PPE, Bernadette Vergnaud w imieniu grupy S&D, Vilja Savisaar-Toomast w imieniu grupy ALDE, Keith Taylor w imieniu grupy Verts/ALE, Jacqueline Foster w imieniu grupy ECR, Jaromír Kohlíček w imieniu grupy GUE/NGL, Dieter-Lebrecht Koch, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Jörga Leichtfrieda, Saïd El Khadraoui, Diane Dodds niezrzeszona, Gesine Meissner, Eva Lichtenberger, która odpowiedziała również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Michaela Cramera, Philip Bradbourn, Younous Omarjee, William (The Earl of) Dartmouth, który odpowiedział również na pytanie zadane przez podniesienie niebieskiej kartki przez Luisa de Grandesa Pascuala, Dominique Riquet, Inés Ayala Sender, Gesine Meissner, aby zadać pytanie przez podniesienie niebieskiej kartki Dominique'owi Riquet, który na nie odpowiedział, Phil Bennion, Michael Cramer, Oldřich Vlasák, Luis de Grandes Pascual, Brian Simpson, Izaskun Bilbao Barandica, Julie Girling, Marian-Jean Marinescu, Olga Sehnalová, Graham Watson, Roberts Zīle, Hubert Pirker, Jörg Leichtfried, Jim Higgins, Dubravka Šuica, Ádám Kósa i Andreas Schwab.

Zgodnie z procedurą pytań z sali głos zabrali: Erik Bánki, Phil Prendergast, Miroslav Mikolášik, Spyros Danellis, Silvia-Adriana Ţicău, Ria Oomen-Ruijten, Karin Kadenbach i Christel Schaldemose.

Głos zabrali: Siim Kallas i Georges Bach.

Debata została zamknięta.

Głosowanie: pkt 9.23 protokołu z dnia 5.2.2014.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności