Indeks 
 Poprzedni 
 Następny 
 Pełny tekst 
Protokół
Środa, 5 lutego 2014 r. - Strasburg

7. Skład Parlamentu

Właściwe organy duńskie powiadomiły o powołaniu Riny Ronji Kari w miejsce Sørena Bo Søndergaarda na posłankę do Parlamentu Europejskiego ze skutkiem od dnia 5 lutego 2014 r.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 Aktu dotyczącego wyboru członków Parlamentu Europejskiego w powszechnych wyborach bezpośrednich z dnia 20 września 1976 r. oraz z art. 4 ust. 1 i 4 Regulaminu Parlament odnotował wybór Riny Ronji Kari ze skutkiem od dnia 5 lutego 2014 r.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 Regulaminu do czasu zweryfikowania mandatu lub wydania orzeczenia dotyczącego ewentualnego sporu Rina Ronja Kari bierze udział w posiedzeniach Parlamentu i jego organów, zachowując pełnię związanych z tym praw, pod warunkiem że przedstawiła uprzednio pisemne oświadczenie, w którym stwierdziła, że nie sprawuje żadnego stanowiska niepołączalnego ze sprawowaniem mandatu posłanki do Parlamentu Europejskiego.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności