Kazalo 
 Prejšnje 
 Naslednje 
 Celotno besedilo 
Zapisnik
Sreda, 5. februar 2014 - Strasbourg

7. Sestava Parlamenta

Pristojni danski organi so Evropski parlament obvestili, da je namesto Søren Bo Søndergaard za poslanko Evropskega parlamenta imenovana Rina Ronja Kari z začetkom veljavnosti od dne 5. februarja 2014.

V skladu s členom 7(1) Akta o volitvah članov Evropskega parlamenta s splošnimi neposrednimi volitvami z dne 20. septembra 1976 in člena 4(1) in (4) Poslovnika se je Parlament seznanil z izvolitvijo Rine Ronje Kari z začetkom veljavnosti 5. februarja 2014.

Dokler se ne preveri veljavnosti mandata poslanke oziroma ne odloči o morebitnem sporu, se v skladu s členom 3(2) Poslovnika poslanka Rina Ronja Kari polnopravno udeležuje sej Parlamenta in njegovih teles, pod pogojem, da je predhodno podala izjavo o tem, da ne opravlja funkcije, ki ni združljiva s funkcijo poslanca Evropskega parlamenta.

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov