Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0097(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0475/2013

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0475/2013

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0073

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9.2. Εισαγωγή τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού ***I (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)

Έκθεση σχετικά με πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίυ όσον αφορά την κατάργηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 827/2004 για την απαγόρευση της εισαγωγής τόνου μεγαλόφθαλμου του Ατλαντικού (Τhunnus obesus), καταγωγής Βολιβίας, Καμπότζης, Ισημερινής Γουινέας, Γεωργίας και Σιέρα Λεόνε και του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1036/2001 [COM(2013)0185 - C7-0091/2013- 2013/0097(COD)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 2)

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ, ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ και ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0073)

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου