Index 
 Înapoi 
 Înainte 
 Text integral 
Procedură : 2013/0097(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0475/2013

Texte depuse :

A7-0475/2013

Dezbateri :

Voturi :

PV 05/02/2014 - 9.2
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2014)0073

Proces-verbal
Miercuri, 5 februarie 2014 - Strasbourg

9.2. Importurile de ton obez de Atlantic ***I (articolul 138 din Regulamentul de procedură) (vot)

Raport referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 827/2004 al Consiliului de interzicere a importurilor de ton obez de Atlantic (Thunnus obesus) originar din Bolivia, Cambodgia, Georgia, Guineea Ecuatorială și Sierra Leone și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1036/2001 (COM(2013)0185 - C7-0091/2013- 2013/0097(COD)) - Comisia pentru pescuit. Raportor: Raül Romeva i Rueda (A7-0475/2013)

(Majoritate simplă)
(Rezultatele voturilor: anexa „Rezultatele voturilor” punctul 2)

PROPUNEREA COMISIEI, AMENDAMENTE și PROIECT DE REZOLUŢIE LEGISLATIVĂ

Adoptat prin vot unic (P7_TA(2014)0073)

Aviz juridic - Politica de confidențialitate