Ευρετήριο 
 Προηγούμενο 
 Επόμενο 
 Πλήρες κείμενο 
Διαδικασία : 2013/0216(NLE)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0049/2014

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0049/2014

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 05/02/2014 - 9.3
CRE 05/02/2014 - 9.3
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2014)0074

Συνοπτικά πρακτικά
Τετάρτη 5 Φεβρουαρίου 2014 - Στρασβούργο

9.3. Πρωτόκολλο μεταξύ της ΕΕ και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν σχετικά με τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ των δύο μερών *** (άρθρο 138 του Κανονισμού) (ψηφοφορία)
CRE

Σύσταση σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τη σύναψη, εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του πρωτοκόλλου για τον καθορισμό των αλιευτικών δυνατοτήτων και της χρηματικής αντιπαροχής που προβλέπονται στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Δημοκρατίας της Γκαμπόν [11871/2013 - C7-0484/2013- 2013/0216(NLE)] - Επιτροπή Αλιείας. Εισηγητής: João Ferreira (A7-0049/2014)

(Απαιτείται απλή πλειοψηφία)
(Λεπτομέρειες της ψηφοφορίας: Παράρτημα "Αποτελέσματα ψηφοφοριών", σημείο 3)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ

Ο João Ferreira προβαίνει σε δήλωση σύμφωνα με το άρθρο 138 παράγραφος 4 του Κανονισμού.

Εγκρίνεται με μία και μοναδική ψηφοφορία (P7_TA(2014)0074)

Το Σώμα εγκρίνει τη σύναψη του πρωτοκόλλου.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου