Index 
 Föregående 
 Nästa 
 All text 
Förfarande : 2013/0103(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0053/2014

Ingivna texter :

A7-0053/2014

Debatter :

PV 04/02/2014 - 14
CRE 04/02/2014 - 14

Omröstningar :

PV 05/02/2014 - 9.13
CRE 05/02/2014 - 9.13
Röstförklaringar
PV 16/04/2014 - 7.25
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2014)0082
P7_TA(2014)0420

Protokoll
Onsdagen den 5 februari 2014 - Strasbourg

9.13. Skydd mot dumpad och subventionerad import från länder som inte är medlemmar i EU ***I (omröstning)
Fullständigt förhandlingsreferat

Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 1225/2009 om skydd mot dumpad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen och av rådets förordning (EG) nr 597/2009 om skydd mot subventionerad import från länder som inte är medlemmar i Europeiska gemenskapen [COM(2013)0192 - C7-0097/2013- 2013/0103(COD)] - Utskottet för internationell handel. Föredragande: Christofer Fjellner (A7-0053/2014)

(Enkel majoritet erfordrades)
(Omröstningsresultat: bilagan "Omröstningsresultat", punkt 13)

KOMMISSIONENS FÖRSLAG samt ÄNDRINGSFÖRSLAG

Godkändes såsom ändrat av parlamentet (P7_TA(2014)0082)

Christofer Fjellner föreslog att omröstningen om förslaget till lagstiftningsresolution skulle skjutas upp i enlighet med artikel 57.2 i arbetsordningen.

Parlamentet godkände förslaget. Ärendet ansågs återförvisat till det ansvariga utskottet för ytterligare behandling.

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy